Selvom du ikke skilter med dit navn på nettet, er du på ingen måde anonym. Få forklaringen her.

Som udgangspunkt efterlader du dig en masse personlige oplysninger og spor, når du er på internettet. Danske internetudbydere er lovmæssigt forpligtet til at gemme oplysninger om hvilke sider du besøger og hvornår. Det skyldes den såkaldte logningsbekendtgørelse, som du kan læse mere om på mobilabonnement.dk

Har du en profil og er logget ind hos giganter som Google og Facebook, er der stor sandsynlighed for, at det du laver på nettet bliver koblet sammen med din konto hos dem. Det er forklaringen på, at du ofte ser reklamer for produkter du tidligere har søgt på.

Langt de fleste hjemmesider sætter cookies på din enhed, så de kan genkende dig igen senere – og på tværs af andre hjemmesider.

Der er mange gratis tjenester på nettet. Her er forretningsmodel kendetegnet ved, at du er produktet. Er tjenesten gratis tjener virksomheden med overvejende sandsynlighed penge på dine personlige oplysninger. Og det gør dig alt andet end anonym.

Vil du kunne surfe helt anonymt, anbefaler vi en VPN-forbindelse. Du kan læse mere om VPN på bredbånd.dk