Er du utilfreds med dit mobilselskab, kan du klage til Teleankenævnet. Vi guider dig.

Ønsker du at klage over dit mobilselskab, vil det i de fleste tilfælde være Teleankenævnet du skal klage til. Her behandler man klager over regninger og abonnementsvilkår. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt før din klage bliver behandlet:

  • Du skal kunne dokumentere, at du har sendt en skriftlig klage til mobilselskabet.
  • Selskabet skal have svaret på klagen – eller selskabet har haft tre måneder uden at komme med et svar.
  • Klagen skal sendes på et særligt klageskema.
  • Du skal betale 150 kroner i klagegebyr, som du får tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Om dokumentation
Det kan gøre nævnets sagsbehandling hurtigere, hvis du kan dokumentere hvad er blevet aftalt på mail og telefon. Du kan bede om at få det aftalte bekræftet i en mail efterfølgende, eller optage samtalen. Det er ikke ulovligt at optage telefonsamtaler, du selv deltager i – også selvom du ikke informerer modparten om det først. Det kan dog være strafbart at afspille uvedkommende dele af samtalen for uvedkommende personer.

Teleankenævnet, som også behandler klager over bredbåndsselskaber, er typisk mellem tre og seks måneder om at behandle en klage.

Læs mere om Teleankenævnet her