Der er flere ting at overveje, når det bedste og/eller billigste internet skal findes. Bliv klogere i guiden her.

En hurtig og stabil internetforbindelse er efterhånden grundlaget for mange timer i løbet af en helt almindelig dag. Al kontakt med offentlige myndigheder foregår efterhånden på nettet og vi streamer musik og ser serier og film som aldrig før. Meget af det kan slet ikke lade sig gøre, hvis internettet er langsomt eller ustabilt, så internetforbindelsen bliver mere og mere afgørende for en sammenhængende hverdag.

Danmark er et lille land, men de fleste steder er der mulighed for at vælge mellem flere forskellige forbindelser. Det kan være billigt internet, bedst internet eller en god kombination af de to. Der er fire måder at få internet på. Den hurtigste og mest stabile er fibernet, den næsthurtigste og næstmest stabile er kabel, så kommer bredbånd via telefonstik og til sidst mobilt bredbånd.

De fire typer internet

Hvilken type forbindelse man kan få, afhænger af hvor man bor. Prismæssigt er der helt grundlæggende ikke de helt store forskelle på forbindelsestyperne, så man bør som udgangspunkt altid gå efter denne prioriterede rækkefølge, når man skal have godt og billigt internet:

  1. Fiberbredbånd
  2. Bredbånd via kabel.
  3. Bredbånd via telefonstik
  4. Mobilt bredbånd

Bedste internet

Hastigheden på de fire typer forbindelser afhænger også meget af, hvor man bor. Der er en ambition om, at fiberbredbånd skal gøres landsdækkende, men det er endnu for tidligt at sige om og hvornår det er realistisk. Dog bliver der foretaget massive investeringer i fibernet over de kommende år, så flere og flere kan få glæde af det.

Bredbånd via kabel er ofte noget, man kan få i forbindelse med kabel tv, så det er ikke landsdækkende.

De fleste huse og lejligheder har stadig telefonstik, som man kan få internet gennem. Desværre er det en gammel teknologi, så det kan i den grad ses på hastighederne, og lidt på stabiliteten.

Til sidst har vi mobilt bredbånd, som er kendetegnet ved at have en forbrugsgrænse (et maksimalt antal GB man kan bruge hver måned.) Derudover kører det via mobilmaster, som man kender det fra mobiltelefoner. Det betyder, at dækningen hvor man bor vil være helt afgørende. Nogle steder vil det være en mulighed, mens man andre steder ganske enkelt ikke kan få en stabil forbindelse. Man bør kun tage mobilt bredbånd med i sine overvejelser, hvis det er et supplement til en anden forbindelse, eller hvis behovet for at være på internettet er stærkt begrænset.

Billigt internet

Afhængigt af hvor meget data (antal GB), der er indkluderet kan mobilt bredbånd være den billigste internetforbindelse. Men som nævnt bør man både overveje dækningen og forbrug, før man vælger den løsning.

Internet via telefonstikket er ofte relativt dyrt, i forhold til den hastighed man kan få. Det stik modsatte kan, ikke overraskende, siges om fiber. Internet via kabel ligger et sted midt i mellem.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle bredbåndsselskaber, der rent faktisk kan levere den hastighed de oplyser. Ofte er hastighederne angivet som “op til” og da det er den teoretisk mulige hastighed, og ikke den faktiske hastighed man betaler for, kan der være mange penge at spare ved at lægge mærke til det. Hvis et selskab både har en op til 30 Mbit-forbindelse og en op til 100 Mbit-forbindelse, men faktisk kun kan levere op til 30 Mbit på adressen, er der ingen grund til at betale for 100Mbit.

Sådan finder du det bedste/billigste internet på din adresse

Ved at slå din adresse op på Bredbånd.dk kan du se en oversigt over, hvilke internetselskaber, der kan levere internet til dig. Du kan se de forskellige hastigheder og selvfølgelig priser.

Hvis du kigger på oversigten og tænker på de punkter, vi har berørt i guiden her, kan du hurtigt og nemt finde det bedste og billigste internet.

Slå din adresse op her.