Der er ingen grund til at være bange for betale med kort på nettet. Få forklaringen her.

Holder du igen med at handle på nettet af frygt for at få misbrugt dit betalingskort, har du bekymret dig uden grund. Som forbruger bliver du nemlig næsten altid holdt skadesfri, hvis nogen misbruger dit kort til at trække penge på din konto. Dankortet er nemlig dækket af bankernes såkaldte indsigelsesordning, hvor du i langt de fleste tilfælde får pengene tilbage, hvis dit kort er blevet misbrugt.

Opdager du en transaktion på dit kontoudtog, du ikke kan vedkende dig, bør du hurtigst muligt kontakte din bank for at lave en indsigelse. Banken vil herefter spærre kortet og begynde at undersøge sagen.

Læs også vores guide om sikker nethandel

Indstigelsesafdelingen vil blandt andet kigge på hvem, der har foretaget transaktionen og hvorfra det er sket. Muligvis bliver oplysningerne overdraget til politiet og du vil næsten altid få dækket det økonomiske tab.

I nogle tilfælde vil banken bede dig om selv at melde sagen til politiet, men det bliver du informeret om ved den første kontakt.

Du kan også lave en indsigelse, hvis forhandleren går konkurs inden du får varen. Helt overordnet er du derfor bedre beskyttet, når du betaler med kort i forhold til kontanter.

Tidsfrister og maksimumbeløbet, der er dækket af indsigelsesordningen afhænger af, hvilket kort det drejer sig om.