Guide

Interaktive elementer

Interaktive elementer på hjemmesider – Hvad, hvordan og hvorfor?

Hvis du som 91% af den danske befolkning (16-89 år), benytter dig af internettet dagligt, så er du formentlig stødt på en del interaktive elementer på hjemmesider.

Men hvad er det, hvilke typer findes og hvad skal det være godt for? Det guider vi dig igennem i dette indlæg.

Derudover giver vi dig en række eksempler på hjemmesider, hvor du selv forholdsvis enkelt kan udvikle interaktive elementer.

Hvad er ‘interaktive elementer’?

Et interaktiv element, interaktivt medie/ grafik kan kendes ved, at dets indhold kræver slutbrugerens interaktion. Det kunne være klikbare elementer (drag and drop funktioner), kurver på en graf samt spilelementer.

Længere nede i indlægget har vi blandt andet et eksempel på en interaktiv grafik med en kurve over: Udviklingen i dødsfald pr. million indbyggere i en række lande. Grafen/ kurven her er velegnet, fordi man forholdsvis enkelt kan adskille meget store mængde af information fra hinanden. 

Slutbrugeren kan nemlig tilgå og undersøge alle punkter på grafen, der eventuelt har samlet en lang række datapunkter over en længere periode (måneder).

Læs også: Surf sikkert på nettet

Hvilke slags interaktive elementer findes der?

 • Drag and drop funktioner
 • Grafer
 • Quizzer
 • Lydbidder (afspilning af lydklip)
 • Videoer
 • Oversigtskort (maps)

Der udvikles konstant på nye teknologier og interaktive elementer, så denne liste bør sikkert opdateres med jævne mellemrum.

Disse elementer er dog nogle af de mest klassiske og dem du typisk vil finde anvendt på hjemmesider.

Hvad skal du bruge det til og hvorfor?

Hvorfor så bruge det? Jamen det skal du fordi det interaktive element indbyder til leg og læring. Især gennem leg oplever vi som mennesker, at vi er endnu mere modtagelige overfor indhold.

En anden fordel er, at du på relativ simple elementer kan samle store mængder af information og data. Dette gør det desuden lettere for brugeren at forstå. 

Du ville formentlig også være slemt skuffet, hvis du læste dette indlæg uden at få et eneste eksempel på et interaktivt element. 

Grundet ophavsretten kan vi ikke implementere indholdet direkte på siden her, men vi har naturligvis sørget for at sikre, at vi linker ud til de screenshots, hvor vi har eksempler på følgende.

Læs også: 15 tips og tricks til Word

Eksempler på interaktive elementer

Eksempler på interaktive elementer

Offi kan du finde denne interaktive boks, hvor du som bruger kan finde frem til netop de produkter, der er relevante inden for den produktkategori, der hører under din specifikke printer.

Måden det fungerer på er, at disse bokse starter som tomme og i takt med at du udvælger blandt mulighederne, så tilpasses udvalget i den næste kategori på baggrund af dit første valg.

dødsfald pr. million indbyggere

DR er generelt rigtig dygtige til at lave interaktive elementer på deres hjemmeside. I denne artikel har de tilmed indsamlet en lang række datapunkter over en lang periode og præsenteret det således, at slutbrugeren selv kan tilgå alle tilgængelige data punkter og dermed se tal.

På digitale bureauers hjemmeside, vil du også ofte se, at der er kræset for og leget med interaktive elementer.

Det var alt vi havde med denne gang.     

online identitet coverbillede

Husker du at beskytte din online identitet?

De fleste af os kender i dag til ord som persondata og databeskyttelse. Ord der har været en del af vores ordforråd siden implementeringen af GDPR (General Data Protection Regulation), eller på dansk Databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesforordningen havde for alvor sit indtog i 2018, og er nu uundgåelig for både virksomheder og dig som borger. 

Nu er det store spørgsmål så om vi stadig, som virksomhed og som borger, husker og forstår databeskyttelsesforordningen, der stiller krav til virksomheders indsamling samt anvendelse af data, og som kan hjælpe dig som borger med at beskytte din online identitet? 

Fuld kontrol over dine personlige oplysninger

Den digitale tid har medført et ekstra stort pres på persondata og virksomheders håndtering af disse, og i takt med at de digitale løsninger bliver flere, des endnu større pres må der siges at komme på virksomheders evne til at passe på din og vores data. 

Persondata afgives hele tiden af borgere, og er der ikke styr på denne håndtering kan myndigheder, organisationer og virksomheder risikere store bøder. 

En hændelse der kostede dyrt, var da 50 millioner Facebook-brugeres data blev misbrugt af analyseselskabet Cambridge Analytica, efter at Facebook mislykkedes med at beskytte deres brugeres data fra netop dette. Dette eksempel kan virke uvirkelig og skræmmende for mange men ikke desto mindre, er det et eksempel på en virksomhed, der ikke lykkedes med at have kontrol over sine brugeres data. 

Selvom fokus på databeskyttelse aldrig har været større, kan det stadig være svært at finde rundt i for både virksomheder, og for dig som borger. Spørgsmålet er så, om vi som borger selv kan være medbestemmende i forhold til, at få kontrol over vores personlige oplysninger?   

Et værktøj der beskytter dine personlige oplysninger 

Din databeskyttelse er uundværlig. Derfor har du som borger nu mulighed for selv at være med til at beskytte dine data, og ikke mindst have fuld kontrol over dine data. Opbevar og beskyt derfor dine oplysninger på sikker vis med din egen personlige identitetskonto. 

Fordelene ved en identitetskonto 

Dette afsnit vil klæde dig godt på som borger, inden du opretter din egen identitetskonto. 

Sikker opbevaring

Med en identitetskonto sikrer du, at dine personlige oplysninger såsom dit navn, email adresse, IP adresse og etnicitet, er beskyttet i din egen krypterede data boks.    

Sikker deling 

Når du ønsker at dele dine oplysninger, bliver de krypteret. 

Det er gratis

Din identitetskonto er gratis og 100 % privat. Der er ingen tracking og ingen reklamer forbundet med at oprette denne identitetskonto. 

Fuld kontrol 

Du har altid kontrol over hvem du giver adgang til, til dine oplysninger, og du kan tilbagetrække adgang når som helst.  

Hvornår er det smart med en identitetskonto? 

Vi udleverer personlige oplysninger oftere, end vi måske selv går og tror. Det er blevet en naturlig del af hverdagen, så vi ikke længere tænker over det og derfor er det ekstra vigtigt, at vi har styr på hvem vi giver vores data til. 

Anmodning om lån 

Din bank kræver ofte personlige oplysninger om dig. Dette kunne for eksempel være i forbindelse med optagelse af et lån. Her kræver banken, at du kan give oplysninger såsom ID dokumenter, CPR-nummer samt give adgang til dine skattepapirer. 

Ved brug af advokat 

Hvis du på et tidspunkt i livet får brug for en advokat er det her også nødvendigt, at udlevere personlige oplysninger. De personlige oplysninger kunne være juridiske kontrakter og private samtaler med din advokat.  

En identitetskonto er derfor uundværlig, når det kommer til at få styr på dine egne personlige data. I en digital hverdag som den vi lever i, kan du som borger gøre meget for at sikre dine egne data. Du kan sikre, at du har overblik over dine egne data, hvem du har delt dem med og tilbagetræk samtykker let. 

Derfor kan en identitetskonto være løsningen på at du som borger, føler dig tryg i den store uundgåelige digitale verden. 

Videregivelse af personoplysninger

Regler for videregivelse af personoplysninger ved integrerbare systemer

Databeskyttelsesforordningen, også kendt som GDPR, er sat i verden for at sikre, at borgernes personlige oplysninger bliver behandlet korrekt efter gældende lovgivning.

For startups samt små og mellemstore virksomheder, kan det virke uoverskueligt, hvor og hvad man skal starte med. Som med al anden lovgivning er det dog vigtigt, at jeres virksomhed overholder lovgivningen – også på dette område. Både for at undgå de økonomiske bøder, der kan medfølge samt det dårlige image og kundeomtale det kan give.

Samtidig samarbejder en lang række tech- og SaaS-virksomheder med hinanden. Her kan personoplysninger indgå som en del af dette samarbejde.

Lad os derfor slå fast, hvad reglerne er for videregivelse af personoplysninger ved integrerbare systemer.

GDPR er ikke kun lovgivning – det er ligeledes tryghed og tillid

For at overholde GDPR-forordningen skal I som virksomhed kunne dokumentere, hvilke data I behandler, hvordan I lagre denne data samt, hvor den “deles” eller bevæger sig hen.

Men databeskyttelsesforordningen er ikke bare et spørgsmål om, at overholde reglerne. I et større billede handler det for jer som virksomhed om at være med til at sikre tillid og tryghed. Dokumentationen er én ting, men endnu vigtigere er den tryghed og tillid, som jeres virksomhed er med til at skabe omkring jeres samt andre digitale services. 

Danskerne har generelt et højt tillidsniveau til offentlige myndigheders behandling af personlige oplysninger. Dette kan læses i den seneste publikation om it-anvendelsen i befolkningen i 2020, der kan downloades via linket. Her er et uddrag fra undersøgelsen: 

“Til spørgsmålet ‘I hvor høj grad har du tillid til, at de offentlige myndigheder passer godt på dine personlige oplysninger?’ svarer de fleste ’i høj’ eller ’i nogen grad’ (henholdsvis 33 og 48 pct.). 14 pct. angiver ’i mindre grad’ mens yderligere 5 pct. mener, at de ’slet ingen tillid’ har til, at det offentlige passer godt på deres personlige oplysninger.”

Dette understreger altså meget godt, hvorfor det også er vigtigt for jer som privat virksomhed at værne om denne tillid.  

Behandling af personoplysninger med tredjepart

Lad os lige først få fastslået, hvad “behandling af personoplysninger” dækker over. Dansk Industri har i samarbejde med advokatfirmaet Bruun & Hjejle beskrevet det således: 

“Begrebet omfatter groft sagt enhver håndtering af en personoplysning, f.eks. indsamling af oplysninger, samkøring, videregivelse, opbevaring, ændring og sletning. Databeskyttelsesforordningen omfatter enhver automatisk (digital) behandling, men også manuel behandling er omfattet af Databeskyttelsesforordningen, hvis personoplysningerne er eller vil blive indeholdt i et register.”

Mange SaaS-virksomheder arbejder typisk sammen med andre samarbejdspartnere, for at kunne automatisere administrativt arbejde. Kort sagt: Gøre kundeoplevelsen og mulighederne med servicen bedre.

Men hvad er reglerne på området?

Regler for videregivelse af personoplysninger

Lad os tage et konkret eksempel. SaaS virksomheden Relion, der er et online vagtplanlægningssystem har lavet en integration til Salary (lønsystem), der gør lønudbetalingen nemmere for Relions kunder.

Hvis personoplysninger her bliver videregivet til en anden virksomhed, Salary, der dermed selv bliver dataansvarlig for oplysningerne skal de, Relion, også have et behandlingsgrundlag for at kunne foretage denne videregivelse.

Og hvad er en personoplysning så helt konkret? Hvis en oplysning kan knytes til en konkret person er der tale om en personoplysning. Helt konkret kunne en oplysning være: Navn, e-mail adresse, CPR-nr., kundenummer, fingeraftryk eller et portrætfoto.

Så skal du som dataansvarlig videreføre data til en anden dataansvarlig, skal der være et såkaldt “legitimt formål med overførslen”. Denne skal fremgå af artikel 6 eller artikel 9 i Databeskyttelsesforordningen.

Samme proces ville ligeledes gælde i dette tilfælde, hvor Relion har indgået et samarbejde med jobportalen SimplyJob. Det afgørende er dog, hvorvidt der videregives og behandles personoplysninger.

Brug for yderligere information og vejledning?

Nu er du klædt lidt bedre på i forhold til at sikre, at jeres virksomhed overholder gældende regler. Du kan læse mere mere om GDPR, regler og hyppigt stillet spørgsmål på Datatilsynet. 

Datatilsynet er den instans, der behandler og gennemfører tilsyn med myndigheder og virksomheder.

persondata tips

5 tips til at beskytte dine persondata online

I vores moderne, digitale samfund er det blevet hverdagskost at dele personoplysninger på nettet. Hver gang vi tilmelder os et nyhedsbrev fra vores yndlingswebshop, uploader et billede til et socialt medie eller downloader en smart app til bilen, så er der personoplysninger involveret.

Jo flere data vi deler, jo større risiko er der desværre også for, at vores data falder i de forkerte hænder. Det kan I værste fald ende i identitetstyveri, og derfor er det vigtigt, at vi passer godt på vores personlige oplysninger online. Det får du her fem tips til, hvordan du kan gøre.

1. Sørg for, at computerens sikkerhed er i orden

Først og fremmest skal du sikre dig, at din egen sikkerhed på computeren er i orden. Det gør du fx ved at benytte firewalls og antivirusprogrammer samt at sikre, at dit styresystem og programmer altid er opdaterede. Hvis dit styresystem eller dine programmer ikke er opdaterede, så kan hackere finde fejl, der giver dem adgang til din computer, hvor de kan stjæle oplysninger eller holde dine filer som gidsler.

2. Skift jævnligt dine passwords

Skift jævnligt dine kodeord, så du er sikker på, at der ikke er nogen, der har kendskab til dem. Brug desuden stærke kodeord på minimum 12 tegn og brug ikke det samme kodeord flere steder, da en hacker i så fald kan få adgang til alle dine tjenester. Hvis du har svært ved at huske flere kodeord, kan du bruge en password manager såsom 1Password. Brug også to-faktor-login hvor muligt for at tilføje et ekstra lag sikkerhed. Læs mere om sikre adgangskoder her.

3. Del ikke mere end nødvendigt

Personoplysninger er enormt værdifulde for virksomheder nu om dage, og du vil ofte blive opfordret til at afgive data, selvom du ikke behøver. Især på sociale medier som Facebook og Instagram udleverer mange frivilligt følsomme oplysninger såsom deres trosretning, seksuelle orientering, politiske overbevisning m.m. Begræns så vidt muligt, hvilke oplysninger du deler og sørg for at justere privatlivsindstillinger samt slå lokalitetstjenester og lignende fra.

4. Vær på vagt overfor phishing

Phishing går ud på at “fiske” oplysninger ud af personer – ofte ved hjælp af falske e-mails og sms’er samt falske reklamer og konkurrencer på nettet. Det er enormt vigtigt at have sin sunde fornuft med sig, når man modtager sms’er eller e-mails med mærkelige links eller opfordringer til at afgive personlige data. Dobbelttjek altid afsenderen og klik aldrig på links, der virker utroværdige. Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også. Læs mere om, hvordan du kan spotte en falsk sms her.

5. Hold styr på, hvem der har adgang til dine persondata

Med indførelsen af GDPR fik du som privatperson ret til når som helst at kontakte en virksomhed for at få indsigt i, hvilke af dine personoplysninger, virksomheden behandler. Det kan lyde uoverskueligt at holde styr på alle de virksomheder, du har afgivet data til, men der findes platforme som NewBanking Identity, hvor du kan samle dine persondata og give virksomheder adgang samt tilbagetrække samtykker, når du ønsker dine persondata slettet.

maskinoversættelse

Maskinoversat tekst: Sådan spotter du fejlene

De fleste danskere bekymrer sig om at blive snydt på nettet. Når vi leder efter gode tilbud på de sidste nye varer, så er det helt normalt at man bliver fanget af den skarpe pris.

På IT-borger vil vi gerne hjælpe dig med at undgå fup på webshops og andre steder på nettet. Det kunne også være velmenende emails, der forsøger at lokke personlige oplysninger ud af dig.

Et af de væsentligste tegn er dårligt sprogbrug. Maskinoversatte tekster, der måske ligner dansk men ved nærmere eftersyn ikke rigtigt er det.

Med hjælp fra sprogeksperterne ViTolker har vi derfor sat fokus på, hvordan du bedst muligt spotter fejlene, så du kan finde hoved og hale i det.

Hvad er forskellen på maskinoversættelse og menneskelig oversættelse?

Maskinoversættelse består af strenge, der er sammensat af ord som er lavet af bogstaver. På den måde oversættes det enkelte ord, udtryk eller sætning måske korrekt, men sammensat i en længere tekst vil nuancer og meninger forsvinde. 

Menneskelig oversættelse, derimod, beskæftiger sig med kompleksiteten på det pågældende sprog. Det kan bestå af små finurligheder, ordsprog, nuancer der går tabt når man bare oversætter ord for ord. 

5 tegn på maskinoversættelse

Du kender sikkert godt følelsen af at støde på mærkeligt sprogbrug. Det kan være undertekster i en film, der virker helt vildt mærkelige eller en email du får, der er dårligt skrevet. Vi har samlet en række tegn på maskinoversættelse, du kan holde øje med.

Forkert ordstilling

På dansk har vi generelt det der kaldes ligefrem ordstilling. Det betyder, at først kommer navneordet og så udsagnsordet. Det kan være sætningen Du får pengene i morgen. Omvendt ordstilling er mest i form af spørgsmål.

Men denne fanger maskinen sjældent. Tag en tekst som “I forbindelse med dit online køb på 7/8 – 2014 du fik (2) Bitcoins” som er taget fra en spammail.

Her ville en rigtig dansker skrive “fik du.” 

Forkerte forholdsord

Forholdsord er ord som “på”, “ved”, “over” og så videre. I samme tekstbid som før har vi en fejl i forholdsordet. Her skrives “på 7/8-2014” hvor en dansker ville sige “d. 7/8-2014” 

Igen en fejl på engelsk hvor man ville sige “on 7/8-2014”. 

Fremmed valuta

En maskinoversættelse vil oversætte dollars til dollars og euro til euro. Men en dansk oversætter vil – særligt på webshops – også overføre valutaen til danske kroner.

Bemærk dog at det selvfølgelig ikke gælder på internationale webshops.

Direkte oversatte udtryk

I den spammail vi netop har brugt som eksempel lyder emnelinjen: “Få dine penge udbetalt i dag – Sidste opkald”

Dette er formentlig en direkte oversættelse af det engelske udtryk “last call” som kan oversættes til “sidste chance.” 

Her ser vi hvordan det er oversat ord for ord, altså hvor “call” oversættes til “opkald” som i et telefonopkald. 

Sammensatte ord

På dansk har vi ofte sammensatte ord. Det vil sige at ord skrives ud i et i stedet for med mellemrum mellem hvert led. I en anden spammail kan vi f.eks. se emnelinjen “Special tilbud” som nok igen er oversat direkte fra engelsk “Special offer” 

Her ville korrekt dansk være “Specialtilbud” (i et ord) eller måske endda “Specielt tilbud,” hvor ordet “Special” altså er bøjet som det skal. 

Hold øje og undgå at blive snydt

Det går hurtigt rigtigt stærkt når vi shopper eller læser emails. Men hvis du holder tungen lige i munden og er opmærksom, så kan du altså undgå at blive offer for snyd og bedrag. 

Vær derfor ekstra opmærksom, når du er på en side du ikke kender eller modtager emails fra nogen, du ikke ved hvem er. 

Selvom vi som danskere stoler på hinanden og generelt er tillidsfulde, så er der mange ude på nettet som prøver at udnytte netop det. 

Følg retningslinjerne i denne guide og følg din mavefornemmelse – virker tingene forkerte så er det ofte fordi de er det.

juridiske dokumenter online

Oprettelse af juridiske dokumenter online

Flere og flere gør brug af den bekvemmelighed, der er forbundet med oprettelse og bestilling af juridiske dokumenter online. Dokumenter som i mange tilfælde er opbygget af standardskabeloner og formularer. Men er der egentlig nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på ift. dokumenter, som ikke nødvendigvis er tilpasset 100% lige netop din specifikke situation? 

Dette har vi kigget nærmere på.

Vi giver dig overblik over fordele og ulemper ved brugen af skabeloner til juridiske dokumenter. Forhåbentligt kan det hjælpe dig til at træffe den rigtige beslutning, når du en dag mangler et testamente, en ægtepagt, en forretningskontrakt, eller andet. 

Hvilken type dokumenter kan oprettes gratis eller ved hjælp af skabeloner?

Markedet for billige (og til tider endda gratis) juridiske dokumenter findes både til private og til erhvervslivet. Det er derfor næsten kun din fantasi, der sætter grænser for, hvilken type dokumenter du kan oprette ved hjælp af en formular på nettet.

Ofte vil skabelonerne være udarbejdet af en advokat, og virksomheden eller den private skal herefter selv udfylde egne detaljer. Her er det vigtigt, at du eller virksomheden har in mente, at dokumentet ikke bygger på forudgående rådgivning. Derimod er det ofte et standarddokument, som ikke er tilpasset din situation 100%, men kun har taget forbehold for overordnede punkter. 

Særligt i forhold til erhvervsdrivende, så vil det gratis udvalg af dokumenter ofte indeholde de lovmæssige mindstekrav. Men der vil fra udbyders side ofte være forbehold for, at dokumenterne anvendes på eget ansvar. 

Visse juridiske dokumenter kan kun oprettes og udfyldes gennem sundhed.dk og andre statslige hjemmesider. Dette gælder bl.a. hvis du ønsker at oprette et behandlingstestamente. Dokumenter som dette kan du selvfølgelig trygt udfylde online. 

Fordele og ulemper ved brugen af skabeloner og formularer

Som du måske fornemmer, er der både fordele og ulemper forbundet ved brugen af gratis skabeloner og online formularer. Her finder du de 3 vigtigste fordele og ulemper ved brug af skabeloner og gratis dokumenter

De 3 vigtigste fordele ved brugen af skabeloner og gratis dokumenter

 1. Juridiske dokumenter oprettet gennem skabeloner og formularer er ofte den hurtigste og billigste løsning.
 1. Ved ukomplicerede forhold, både private og erhvervsmæssige, kan skabeloner være fyldestgørende og fuldt dækkende.
 1. Du har mulighed for at oprette dine juridiske dokumenter i ro og mag, og kan hos visse firmaer derudover få gratis juridisk rådgivning undervejs. 

De 3 vigtigste ulemper ved brugen af skabeloner og gratis dokumenter

 1. Du risikerer, at dine juridiske dokumenter hverken er udarbejdet af en jurist eller advokat. Dette kan medfører fejl og mangler, som kan være alvorlige for din situation. 
 1. Dokumenterne tager ikke højde for din specifikke situationer, hvilket efterlader plads til fortolkninger, der går i modsatte retning af det ønskede. 
 1. Anvendelsen af særligt gratis dokumenter sker ofte på eget ansvar og inkluderer derfor ingen juridisk støtte. 

Er et juridisk dokument oprettet gennem en formular det rette for dig?

For både virksomheder og private kan standarddokumenter til tider være et fint valg. Problemet ligger i at vurdere, hvornår et standarddokument til fulde kan opfylde ens behov. Når det kommer til juridiske dokumenter er det nemlig vigtigt, at alle formuleringer er knivskarpe og ikke efterlader plads til efterfølgende fortolkninger. Eksempelvis i forbindelse med et testamente kan sådanne fortolkninger betyde, at testators ønsker ikke opfyldes. Derfor er vores klare anbefaling, at hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine specifikke forhold dækkes af en skabelon, så søg juridisk hjælp.

Ovenstående problem med standardskabeloner har virksomheden Mine Arvinger valgt at italesætte på deres hjemmeside. De benytter på nuværende tidspunkt hverken skabeloner eller formularer og sætter fokus på, hvorfor den personlige udfærdigelse af juridiske dokumenter er vigtig for dem. 

Vi kan kun opfordre til, at du som privatperson eller virksomheder er kritisk ved brug af gratis skabeloner og ved oprettelse af juridiske dokumenter gennem standardformularer. Derudover er det vigtigt at notere, at det ikke er alle udbydere, som overhovedet har enten advokater eller jurister ansat. Dette bør være en vigtig faktor for dit valg. 

Vi ved at brugen af skabeloner og formularer i forbindelse med oprettelse juridiske dokumenter er en uundgåelige del af fremtiden. Vores anbefaling er derfor, at du altid husker en god forudgående research og søger juridisk hjælp, såfremt du er usikker på din situation.

google hangout tips

Er Google Hangouts sikkert at bruge? 4 sikkerhedstips til at holde dine samtaler private

Google Hangouts er, grundet Corona-krisen, blevet en af de mest foretrukne kommunikationsplatforme for mange mennesker, men er det overhoved sikkert at benytte app’en?

Vi giver dig her overblikket over sikkerheden i Google Hangouts samt fire tips til, hvordan du kan være helt sikker på, at din Hangouts konto er sikker.

Dit privatliv i Hangouts

Dine samtaler i Google Hangouts er kun synlige for deltagere i samtalen. Ingen udenfor chatten kan se jeres beskeder, medmindre du inviterer dem til at deltage, eller nogen i samtalen deler beskederne med andre. 

Som udgangspunkt er dine samtaler i Google Hangouts altså private, men Google gemmer dine tekstbeskeder, ligesom alle andre sociale medier. 

Sikkerhed i Google Hangouts

Der er ingen, udover deltagerne i samtalen der kan se, læse eller høre jeres samtaler. Dette skyldes, at alle samtalerne i Hangouts er krypterede. Da det ikke er en end-to-end kryptering, der benyttes, kan regeringer, politiet eller andre autoriteter følge med i jeres samtaler. Google giver selvfølgelig kun adgang til samtaler, hvis der er en god grund til det. Så medmindre du er på flugt fra politiet eller begår kriminalitet, kan du være helt sikker på, at Google ikke deler dine samtaler med andre.

Din tryghed i Hangouts

Dine informationer og data i Google Hangouts er krypterede, for at beskytte dit privatliv og sikkerhed. Når det er sagt, er det bedst, at du kun chatter med personer du kender i Hangouts. Googles software sikrer kun privatlivet og sikkerheden af dine informationer og samtaler, men den sikrer dig ikke mod andre brugeres intentioner. Det betyder, at Google ikke vil eksponere dig for unødvendig risici, men du skal stadig tage nogle ekstra tiltag, for at beskytte din konto. 

4 Sikkerhedstips til Google hangouts

Svindlere og hackere leder altid efter nye muligheder for at svindle intetanende brugere. Nogle kan have adgang til din Google Hangouts konto, hvis du opdager en af de følgende mistænksomme aktiviteter,

 • Pludselige ændringer i din gendannelses mail eller telefonnummer.
 • En ny alternativ mail, som du ikke kender.
 • Lokationsdeling uden din tilladelse.
 • Aktivering eller deaktivering af 2-trins verifikation, uden din tilladelse.
 • Notifikation om login på din konto fra en ukendt enhed.
 • En rød bar i toppen af din skærm, der rapporterer om mistænkelig aktivitet på din konto.

Hvis du er nødt til at spørge dig selv, om Google hangouts er privat, er det sandsynligt, at du har oplevet en af de ovenstående mistænksomme aktiviteter. Lige meget om du tror din konto er sikker eller ej, er det god god ide at være proaktiv og tage sikkerhedsforanstaltninger, for at undgå at blive snydt. Her er der fire metoder til at sikre, at din Google Hangouts chat forbliver privat og sikker.

Kommuniker kun med kontakter du kender

Det første råd er kun at kommunikere med personer, du kender og stoler på, for eksempel venner, familie eller kollegaer. Internettet er fyldt med spammere og svindlere, så det er vigtigt at være forsigtig omkring, hvem man accepterer anmodninger fra. Du kan faktisk gøre sådan, at fremmede ikke kan kontakte dig i Google Hangouts, ved at ændre nogle enkelte indstillinger. Sådan her gør du:

 1. Åbn din Gmail eller gå til Google Hangouts.
 2. Gå til indstillinger i menuen på Google Hangouts. 
 3. Klik på “Customize invite setting”. Den er nederst i indstillinger. 
 4. Klik på “Customize” og vælg, hvem der kan kontakte dig direkte og hvem der først skal have en invitation.

Log ud fra offentlige og delte enheder

Sørg altid for at logge ud af din Google Hangouts konto, hvis du benytter offentlige eller delte enheder. For at logge ud skal du klikke på dit profilbillede og klik på “Sign out”. Dette vil sikre, at andre ikke har adgang til din konto.

Brug et stærkt password

De værste passwords at bruge er password, der indeholder personlige informationer, tastatur-mønstre (for eksempel 1qazxc, qwerty, osv.) eller tal-mønstre. 

Disse typer passwords er alle for nemme at gætte. Brug istedet en kombination af store- og små bogstaver, tal og symboler. Dette vil skabe et stærkt password. Hvis du bruger iCloud kan du benytte dig af iCloud-nøglering, som gemmer dine koder på tværs af dine enheder. Så slipper du for, at skulle huske på de komplicerede koder.

Bloker brugere du ikke stoler på

Når du blokerer brugere i Google hangouts kan de stadig se at du er online, men de kan ikke sende dig beskeder. Når du blokerer en bruger kan du også anmelde dem til Google, hvis de har spammet dig. Sådan blokerer du på Google Hangouts:

 1. På din computer, gå til Hangouts
 2. Vælg personen fra Hangouts listen og åbn jeres samtale.
 3. I toppen af samtalen klikker du på “indstillinger” og så “bloker & anmeld”
 4. Ønsker du at anmelde personen vælger du “anmeld også”.
 5. Klik på “bekræft”

Nu er personen blokeret, og kan ikke kontakte dig mere.
Google Hangouts er, som sagt, sikkert og trygt at bruge, men ved at beskytte din profil yderligere, er du helt sikker på ikke at blive kontaktet af hackere og svindlere. Hvis du benytter dig af Google Hangouts i forbindelse med hjemmearbejde, er der flere sikkerhedsforanstaltninger du eller din arbejdsgiver kan tage. Læs mere om dem her.

google resultater

Undgå fremtidige og potentielle straffe til din hjemmeside i søgeresultaterne

Hvert sekund foretages der mere end 63.000 søgninger på Google. På et splitsekund skal du som bruger præsenteres for en række søgeresultater, der på bedste vis matcher din søge intention.  

Google og de andre søgemaskiner opdaterer løbende sine algoritmer for at sikre de bedste og mest præcise søgeresultater for brugerne. Det er i en kombination af algoritmens sammensætning og flere hundrede ‘ranking signals’ at brugerne præsenteres for de forskellige resultater.

Opdateringer i ‘ranking signals’ og algoritmen kan have betydning for, hvor netop din virksomhed rangerer på specifikke keywords. Derfor er det afgørende, at din virksomhed løbende holder sig opdateret omkring disse, for at undgå potentielle straffe.

Hvor ofte opdaterer Google sin algoritme?

Det korte svar er: Flere gange dagligt. Langt størstedelen af disse algoritme opdateringer er dog ikke nogen du som bruger nødvendigvis opdager. Det kan være små justeringer og udbedringer af mindre ‘glitches’. Typisk er der årligt 3-4 større opdateringer, der influerer resultaterne.

Den seneste opdatering kom i maj 2020 og gik under navnet “May 2020 Core Update”. Efter denne opdatering oplevede virksomheder, der bevæger sig inden for YMYL-kategorien (Your Money or Your Life), at deres organiske trafik enten faldt eller steg markant.

YMYL-kategori? Hvad betyder det?

Your Money or Your Life, forkortet YMYL, er en betegnelse for en kategori af sider på internettet, der kan påvirke personers helbred, finansielle stabilitet, fremtidige lykke eller sikkerhed. Derfor er en hel del virksomheder omfattet af dette aspekt og dermed denne opdatering fra maj.

Undgå potentielle straffe ved kommende algortime opdateringer

Google og de andre søgemaskiner har det som én af deres vigtigste opgaver at præsentere brugerne for så præcise og korrekte data som muligt. Derfor vægter content med en stor grad autoritet og troværdighed højt. Dette er også kendt som E-A-T content.

E-A-T står for expertise, authoritativeness og trustworthiness. Det er vigtigt at din virksomhed har fokus på disse elementer, hvis den sælger produkter eller ydelser, der er relateret til YMYL.

Sørg for at jeres content på siden er troværdigt, utvetydigt og er bakket op af autoritative kilder. Du kan med fordel gå dit content i sømmene og sikre, at dette er overholdt såfremt i omtaler økonomiske forhold, lovgivning eller information om sundhed.

Lad os tage et konkret eksempel. En forhandler af IP-kameraer og alarmsystemer, der på sin hjemmeside skriver om svar på ofte stillede spørgsmål angående IP-kamera, bør tydeligt linke til eller markere med en kildehenvisning, såfremt de vejleder kunden til selv at undersøge deres egen IP-adresse. Det samme er gældende, hvis de specifikt omtaler en brandalarms beviselige præventive effekt.   

Hvad bør du vide omkring fremtidige opdateringer

Google har i årenes løb modtaget en del kritik for ikke på forhånd at informere om store ændringer i algoritmen, i forbindelse med nye opdateringer. Denne kritik har de taget til sig. Derfor har du også allerede nu mulighed for at indstille dig på, én af de nye ranking faktorer, der kommer til at spille en stor rolle i 2021.

Core Web Vitals – Googles nye store opdatering i 2021 

Core Web Vitals opdateringen vil blive implementeret på Google i løbet af 2021. Google har allerede forklaret at det blandt andet bliver disse tre elementer, der kommer til at spille en central rolle i den nye opdatering:

 • Loading Experience (LCP)
  • Måling af formodet hastighed på sitet.
 • Interaktivitet (FID)
  • Hvordan interagerer brugerne med sitet.
 • Visual Stability (CLS)
  • Hvor stabilt er sidens layout.

Du kan læse mere om alle metrics her.

Der er endnu et par måneder inden at disse nye opdateringer er implementeret. Derfor har din virksomhed stadig mulighed for at undersøge jeres nuværende performance og rette op på eventuelle mangler.

er nemid sikkert

Er NemID sikkert?

Med både app og nøglekort slipper du ikke for NemID – eller MitID, som det kommer til at hedde snart.

Flere og flere internettjenester lader dig også logge ind med NemID eller bruge det til at lave digitale underskrifter. I flæng kan nævnes sportsbetting-sites, digitale kontraktværktøjer som Contractbook og mange almene boligsselskaber.

Men er det overhovedet sikkert at indtaste sine oplysninger der? Hvad sidder de med i den anden ende, når du har indtastet dine oplysninger og skrevet under?

I dette blogindlæg gennemgår vi sikkerheden bag ved NemID, hvordan det fungerer, og hvad det betyder for dig og din sikkerhed når du bruger det til at logge ind med. 

Og vi gør det, så helt almindelige mennesker kan forstå det.

Hvad er NemID?

NemID er en fælles log-ind-løsning for hele Danmark. Det bruges primært til at logge ind på tjenester, hvor det er vigtigt at kun du har adgang. Det kan være din netbank, SKAT eller borger.dk

Du kan læse mere om hvordan du bestiller her.

Digital signatur

Men det bruges ikke bare til at logge ind med, men også til at underskrive. Med en underskrift gennem NemID er du og internettjenesterne garanteret at det faktisk er dig, der skriver under – selvom det er digitalt. En digital signatur er derfor lige så bindende som en skriftlig på papir.

Sikkerheden bag digitale signaturer

Sikkerheden består først og fremmest i at NemID er en såkaldt tofaktor-løsning. Det betyder du skal bruge to ting for at bruge NemID:

 1. Dit login i form af CPR og kodeord
 2. Dit nøglekort eller din smartphone (som i sig selv låses op med en anden kode eller biometrisk i form af fingeraftryk eller ansigtsscan)

Det betyder man skal langt ind under huden på dig digitalt, før man kan skrive under i dit navn online. Det er også derfor det er vigtigt, at du bruger en sikker kode og passer godt på dit NemID-kort.

Sikkerheden bag NemID

Tager man et kig ind i maskinrummet hos NemID finder man ud af, at det bygger på noget, der hedder Public Key Infrastructure (PKI). Det betyder grundlæggende, at du får en privat nøgle der passer til et offentligt certifikat. 

Public Key Infrastructure (PKI)

Den private nøgle skal være en, som du som bruger har kontrol over. Det er ekstremt vigtigt for at PKI fungerer. Din private nøgle ligger trygt og sikkert på central server hos Nets DanID, som følger de skrappeste standarder for sikkerhed. 

Generering og brug af din private nøgle sker kun under strengt krypterede forhold på et særligt kryptografisk hardwaremodul – altså et fysisk stykke hardware hos Nets, der sørger for at kryptering og dekryptering sker uden nogen kigger med. 

Når du så tilgår dette sker det gennem en proces der er godkendt af verdens førende sikkerhedseksperter.

Betyder det, at Nets har mit kodeord og personnummer?

Nej og ja. Dit personnummer opbevarer Nets efter gældende lov og bruger det til at udstede dit NemID ved at tilknytte dit personnummer til et NemID-nummer og et PID-nummer (personlig identifikation). Det er de to tal, der bruges i det offentlige certifikat nævnt tidligere. 

Dette certifikat siger grundlæggende at ja, det er Hans Hansen med dette NemID-nummer der har skrevet under. Det er den anden parts garanti for det er dig, og beviset på hvad der er sket.

Dit kodeord har Nets ikke i sin endelige udgave, da det overføres og behandles fuldt krypteret.

Når du så bruger NemID hos det offentlige, din bank eller hos en privat leverandør, så får de certifikatet i form af dit navn, NemID-nummer og et PID-nummer. Dermed har du fuld kontrol over, hvordan du underskriver digitalt. 

Det betyder også, at skulle dit NemID bruges til noget, du ikke genkender, så kan Nets og Politiet i samarbejde finde frem til, hvad der er sket.

Ja, du kan trygt bruge dit NemID på nettet

Det korte svar er altså JA! Du kan sagtens bruge NemID til at logge ind med og skrive under på nettet. Selv hvis den anden part, du sender det til, oplever et form for cyberangreb eller har dårlig sikkerhed, så vil det ikke kunne pege tilbage og bruges negativt mod dig. 

Så længe du har en god og stærk adgangskode, passer på dit nøglekort/smartphone og udviser bare en smule sund fornuft, så kan du trygt bruge NemID. Så længe du er tryg nok ved en side til at udlevere andre oplysninger som navn og adresse, så er der intet for at bruge NemID. Men det er selvfølgelig altid smart at være forsigtig online.

Læs videre: Sådan handler du sikkert på nettet.

løsning af mistrivsel på arbejdsplads

Datadrevne løsninger kan forebygge mistrivsel på arbejdspladsen

Medarbejderne er de mest værdifulde aktiver i en virksomhed. Det handler derfor ikke alene om at tiltrække de bedste talenter til virksomheden, men også om at fasthold dem i virksomheden. 

De gennemsnitlige omkostninger ved at miste en medarbejder er 33% af deres årlige løn bestående af tab af produktivitet og øgede omkostninger under onboarding og træning. Rapporter estimerer, at næsten 45% af danske ansatte overvejer at forlade deres nuværende job. Denne type fakta bør være skræmmende for enhver virksomhed. 

Derfor får du her en guide til hvordan I forebygger mistrivsel på arbejdspladsen ved hjælp af datadrevne løsninger. 

Når en virksomhed foretager en målrettet indsats for medarbejderfastholdelse, er det essentielt at kunne måle effekten af de nye tiltag. På den måde kan man som virksomhed hurtigt justere og optimere en bestemt indsat. Først og fremmest kræver det at virksomheden skaber et sundt arbejdsmiljø for sine ansatte.

Hvad er et sundt arbejdsmiljø?

Et sundt arbejdsmiljø er nødvendigt for alle virksomheder. Arbejdsmiljøet vedrører både den fysiske, psykiske og sociale del af en arbejdsplads. 

Vi bruger i gennemsnittet mere end en tredjedel af vores liv på vores arbejdsplads. Netop derfor er det vigtigt, at vi trives. Dette gælder både, når vi bruger tid med vores medarbejdere, ledelse og løser hverdagens to do’s. 

Et godt arbejdsmiljø er altså med til at:

 • Øge trivslen på arbejdspladsen 
 • Øge produktiviteten
 • Øge motivationen
 • Forbedre samspillet mellem kollegaer 

Et effektivt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet, øge trivslen og nedsætte sygefraværet har vist sig at være arbejdspladsvurderingen, som alle virksomheder med ansatte skal gennemføre. 

Hvordan bruger man APV’en optimalt?

Formålet med en arbejdspladsvurdering er at kortlægge arbejdsmiljøet for alle ansatte, udpege risikoområder og lægge en handlingsplan for, hvordan virksomheden vil forbedre arbejdsforholdene og løse eventuelle problemer i arbejdsmiljøet. APV’en omfatter nemlig både de ansattes sikkerhed og helbred. 

APV’en vil gøre det nemmere for jer som virksomhed at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til mistrivsel, sygefravær eller arbejdsskader blandt jeres ansatte. Dette gælder uanset om det skyldes det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.   

Mange virksomheder kender ikke til de fem lovpligtige trin, som Arbejdstilsynet kræver gennemført for at godkende APV’en. Til dette findes der dog digitale værktøjer, som gør det nemmere at gennemføre APV’ens fem lovpligtige trin. Et digitalt værktøj kunne eksempelvis være Wobas EHS software system, der gør processen lige fra kortlægning til gennemførelse af handlingsplaner nemmere for jer.    

Skab bedre resultater med en trivselsmåling

Formålet med en trivselsmålings er ikke kun at evaluere. Den skal også kunne danne grundlag for en konkret handlingsplan målrettet en forbedring af eventuelle problemer med trivslen, som ledelsen og/eller HR kan lave nye indsatser med. 

En trivselsmåling er en måling af de ansattes trivsel. Strategien for en måling kan være opbygget på flere forskellige måder, men det primære formål er altid at måle på individuel og kollektiv trivsel i virksomheden. 

På baggrund af denne måling vil det være muligt at evaluere på det generelle arbejdsmiljø. Ud fra spørgsmål om virksomhedens faglige og sociale kompetencer, vil man kunne udføre generelle statistikker af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen.

Trivselsmålingen vil altså give jer konverterbare data, som nemt kan bruges i en konkret handleplan. Målingen giver jer redskaberne til at lave en forebyggende indsats, således I kan fastholde jeres ansatte, øge deres arbejdsglæde og trivsel.