Guide

dataetik

Sådan kommer du i gang med dataetik i praksis

Data er i dag en vigtig ressource til at træffe beslutninger, og derfor vokser den indsamlede mængde af det også med hastige skridt. Det skyldes, at vi i vores daglige færden, konstant efterlader os små digitale fodspor af data.

Disse data kan både have stor værdi for virksomheder og offentlige myndigheder, fordi de kan sige noget om vores adfærd. Data kan også kombineres på nye måder. Fx kan viden om, hvor mange cigaretter du ryger, være værdifuld viden for et forsikringsselskab, når de skal afgøre størrelsen på din forsikringspræmie. 

Og som forbruger kan det være svært at gennemskue, hvilke data der bliver indsamlet, og i hvilken sammenhæng de reelt set bliver brugt i.

Derfor leder brugen af data til alt fra sikkerhedsmæssige spørgsmål om privatliv til lovgivningsmæssige spørgsmål om GDPR, men også spørgsmål om hvordan man etisk kan indsamle, opbevare og bruge data. Og som et resultat heraf, er dataetik opstået som fænomen.

Men hvordan kan man arbejde med dataetik i praksis, og hvad er dataetik helt konkret? Det kan du få viden om her.

Hvad er dataetik

Der findes forskellige definitioner af, hvad dataetik er. Nogle omtaler dataetik som “ansvaret for at gøre det rigtige, selv når ingen kigger”. Andre steder defineres det som ansvarlig og bæredygtig brug af data. 

Dataetik handler med andre ord om, hvordan man på en etisk måde kan behandle data. Det er altså ikke et spørgsmål om at overholde lovgivning og GDPR, men det er nærmere en aktiv stillingtagen til, hvordan man kan behandle andres data rigtigt, selv når ingen kigger. 

Dataetik i praksis

Når det kommer til virksomheders dataetiske arbejde i praksis, er der plads til forbedring – især for de små og mellemstore virksomheder. En undersøgelser viser, at 25% af små og mellemstore virksomheder arbejder aktivt med dataetik i praksis, mens 33% af de virksomheder også oplyser kunder og partnere om dette arbejde. Kigger man på større virksomheder med 250 medarbejdere eller mere, er tallene dog betydelig højere. Her svarer 43% af dem, at de arbejder med dataetik, og 47% af disse virksomheder oplyser kunder og partnere om det. 

Dataetik i praksis

Graf: Schultz

Hvis I som virksomhed ønsker at komme hurtigt i gang med dataetik i praksis, så er der her en 5-trins guide, der lister fem overordnede trin, der kan sætte gang i nogle overvejelser om jeres arbejde med dataetik:

 • Når I bruger data, bør I altid først overveje, hvordan i håndterer dem, og hvad jeres overordnede formål er med indsamlingen. På den måde undgår I at indsamle en masse data, som I ikke har brug for
 • Overvej hvilke hensyn der taler for og hvilke hensyn der taler imod din databehandling
 • Overvej derefter om der er nogle af disse hensyn, som bør afvejes
 • Beslut hvilket hensyn, der vejer tungest
 • Evaluer derefter løbende de datatiske konsekvenser.

Vigtige begreber for dataetik

Dataetik er et vigtigt fænomen, fordi det fordrer en samtale om, hvordan man kan indsamle og bruge data på en ansvarlig måde. Men det kan være svært for virksomheder at bruge i praksis, da disse overvejelser aldrig er sort hvide.

Diskussioner om ansvarlig brug af data kredser dog ofte om disse områder:

Privatliv:
Det handler om, at indsamle data med respekt for individets privatliv, så personlige oplysninger bliver opbevaret sikkert og ikke indsamles, hvis der ikke er brug for dem. En dataetisk praksis vil herunder være at arbejde ud fra metoden Privacy by Design. Det er en tilgang , hvor man sikrer at alle processer og systemer bliver udviklet med udgangspunkt i privatliv. På den måde skal privatliv være en integreret og indtænkt del af design og udvikling. 

Anonymisering:
Når man taler om privatliv, er det svært at komme uden om begrebet anonymisering. Anonymisering er en praksis, hvor man sikrer, at man ikke kan se, hvem data tilhører. Der er mange praksisser for anonymisering, men når det kommer til dataetik, så er der især én ting, der er vigtigt. Man må ikke kunne genskabe identiteten på personen, hvis data bliver anonymiseret.

Transparens:
Når man indsamler data, så skal individer have ret til at vide, hvilke data der indsamles og opbevares, samt hvordan de bliver brugt. Men i et dataetisk perspektiv handler transparens ikke kun om basale juridiske krav, som ret til indsigt, samtykke og indsigelse. Det handler i stedet om diskussioner om, hvordan datasystemer kan designes til at skabe tillid hos individet. Det er vigtige samtaler i en big data kontekst, hvor algoritmer hyppigt bliver anvendt. For algoritmer kan gøre det svært for individet at se, hvordan data reelt bliver brugt og i hvilken sammenhæng. Samtidig handler transparens i et dataetisk perspektiv om, at give individet en reel mulig for at gøre indsigelse mod brugen af deres data, uden at de mister deres rettigheder. 

Bias:
I forlængelse af brug af algoritmer, er en af de største og mest komplekse diskussioner centreret om bias. Bias er indbyggede fordomme, og det kan fx være indlejret i historiske data. Men bias kan også ske i selve udviklingen af algoritmer, da algoritmer bliver brugt til at skabe sammenhænge i data. Når en algoritme trænes og udvikles til at se sammenhænge, kan det lede til negativ kategorisering, der fx. diskriminerer mod særlige befolkningsgrupper eller racer. 

Eksempler på dataetik i praksis

Nu hvor du har nogle ideer om, hvilke overvejelser man bør gøre sig, når det kommer til dataetik, kan du her få nogle eksempler på dataetik i praksis. Et godt eksempel på organisationers arbejde med dataetik, kan findes i forsikrings- og pensionsbranchen. Her har man nemlig altid brugt data til  at pulje og vurdere risici i forhold til kundernes pris på forsikringer. Men hvor branchen før i tidenhar brugt nogle få datapunkter, så vil man i den nærmeste fremtid kunne bruge massivt flere.

Derfor er man gået sammen som branche om at udvikle en række dataetiske principper, der sætter rammer for branchens brug af data. Formålet med principperne er at være åbne og transparente om deres databrug, så danskerne er oplyste og føler sig trygge. Fx ser man allerede nu, at et pensionsselskab som Grandhood arbejder med transparens i deres cookiedeklaration. Den giver nemlig et konkret indblik i deres dataindsamling, i forhold til hvilke cookies de benyttter sig af og hvornår.

De tre overordnede dataetiske principper, de har udviklet, er følgende:

 1. Solidaritetsprincippet 
 2. Transparens
 3. Databeskyttelse

Med disse tre principper er forsikrings- og pensionsbranchen den første branche i Danmark, som explicit konkretiserer dataetik i praksis.

beskyttelse mod hackerangreb

Sådan kan du sikre dig mod hackerangreb

I en verden der er blevet mere og mere digital, har organisationer eller enkeltstående personer fundet nye måder, at udføre kriminelle handlinger på. 

Som både privatperson men i særdeleshed som virksomhed eller hjemmesideadministrator, kan angreb fra cyberkriminelle resultere i store personlige og erhvervsmæssige omkostninger. 

Årsagerne til hvorfor kriminelle målretter cyberangreb mod virksomheder er mange. Virksomheden LogPoint, der i mere end 20 år har specialiseret sig i løsninger inden for cybersikkerhed, har lavet en undersøgelse af årsagerne til hvorfor cyberkriminelle foretager disse angreb. 

beskyt dig mod hackerangreb
Kilde: LogPoint

Resultaterne fra denne undersøgelse, er afbilledet i ovenstående diagram. Som det fremgår, har omkring en fjerdedel af alle cyberangreb et økonomisk motiv. 

Det er derfor nødvendigt, at gardere sig mod angreb fra cyberkriminelle, for at undgå at vigtige informationer og data havner i de forkerte hænder. Vi giver dig her 3 essentielle sikkerhedsforanstaltninger, som du som hjemmesideansvarlig bør overveje at implementere.

Installér plugins 

I langt de fleste Content Management Systems (CMS), er der et væld af forskellige plugins, du kan installere for at forbedre sikkerheden på dit site. Udvalget af plugins afhænger af hvilket CMS din hjemmeside er bygget i. 

I nedenstående tabel ses forskellige sikkerheds plugins til fire populære CMS.

WordPressShopifyMagentoJoomla
iThemes Security  Bulletproof Security  Sucuri Wordfence Fail2BanRewind Backups Locksmith McAfee SECURE EU Cookie Bar Age Check Cozy AntiTheftAstra Watchlog Amasty Admin Login Actions MageFence Amasty Two-Factor AuthenticationJHacker Watch  jomDefender  RSFirewall  Antivirus Website Protection

De fleste plugins er ganske nemme at installere. I eksemplet nedenfor ses det, hvordan du finder og installerer plugin’et Bulletproof Security til WordPress.

plugins
Kilde: https://www.hcandersensflyttefirma.dk/ 

Fremgangsmåden varierer selvfølgelig fra CMS til CMS, men de fleste plugins kan enten findes ved at logge ind backend, eller ved en simpel Google søgning.

Anvend Content Security Policy (CSP)

Cross Site Scripting eller bare XSS, er en type af cyberangreb, hvor en hacker sender en onsidet JavaScript kode eller en anden scripting-kode til en webformular. Lykkes dette, kan dit sites besøgendes enhed blive inficeret. 

CSP fungerer som en HTTP header på dit site og er et redskab til at forhindre denne type angreb. Forsimplet forklaret kan du med en CSP specifisere hvilke kilder, som din side skal betragte som valide. CSP sørger altså for, at en ondsindet kode, ikke får held til at gøre det hackeren ønsker af den. 

Brug parametriserede forespørgsler

Ved at bruge parametriserede forespørgsler, kan du beskytte dit websted imod såkaldte SQL-injektioner. SQL-injektioner er hyppigt anvendt blandt cyberkriminelle og går ud på, at få adgang til din i din database ved at indsætte en kode i en web form eller en URL-parameter. Sker dette, kan hackere udnytte virksomhedsdata eller data om brugere på hjemmesiden.


Parametriserede forespørgsler sikrer at, kodens parametre er specifikke nok til, at det ikke er muligt for ubudne gæster, at ændre i disse.  

Dette er enkelt at implementere og er muligt i langt hovedparten af de websprog der anvendes såsom HTML, XML og JavaScript. 

Hvad kan du gøre som privatperson? 

Som privatperson kan du også risikere, at blive udsat for cyberangreb. Det ses ofte, at eksempelvis sociale medier bliver infiltreret, hvor konti bliver overtaget eller helt lukket ned. I dag har mange installeret et antivirus program på computeren, der beskytter mod blandt andet virus, phishing og malware.

En anden nem og effektiv måde, at mindske risikoen for cyberangreb, er ved at anvende et Virtual Private Network (VPN). Fordelen ved en VPN er blandt andet, at du skjuler din internetaktivitet, da din IP adresse omdirrigeres. Dermed kan blandt andre din internetudbyder ikke se din adfærd på nettet, ligesom din faktiske lokation ikke kan bestemmes.

Netop din internetudbyder kan desværre også være en årsag til, at du udsættes for cyberangreb. Hvis denne bliver hacket, kan du risikere at personlige data misbruges. Derfor er et VPN en nem måde at øge din egen sikkerhed på, når du færdes på internettet. 

Er du nysgerrig på at vide endnu mere om VPN, kan du med fordel læse vores guide hvad er en VPN og hvorfor gør det dig ekstra sikker på nettet?

Blev du klogere?

Disse er blot tre af mange sikkerhedsforanstaltninger du som hjemmesideoperatør kan foretage. VIl du blive endnu klogere på online sikkerhed, kan du finde flere artikler i vores sektion herom.

Simple funktioner der skaber en bedre brugeroplevelse

3 simple funktioner der skaber en bedre brugeroplevelse på din hjemmeside 

Langt de fleste virksomheder har i dag en hjemmeside. Særligt for webshops, er det essentielt med et brugervenligt site, så potentielle kunder nemt at finde det de søger. Har du ikke fokus på at skabe en god brugeroplelvelse, kan det i værste fald koste dig et salg eller et lead, og dermed penge i kassen.

I langt de fleste CMS’er (content management system) som eksempelvis WordPress eller Shopify, er det relativt enkelt at foretage ændringer på hjemmesiden. Hvis du er forholdsvis uerfaren i netop dit CMS, kan Google altid vær behjælpelig. 

Selv mindre ændringer eller implementering af forskellige funktioner, kan være forskellen på om kunden køber hos dig eller vælger konkurrenten. Vi giver dig her 3 små og nemme ændringer til din hjemmeside, som helt sikkert vil gavne brugeroplevelsen. 

Lav filtre

Har du en webshop med mange produktkategorier, er det en god ide at implementere en filterfunktion. Denne kan nemt indsnævre mængden af produkter der vises ud fra forskellige søgekriterier. Som nedenstående eksempel viser, kan man blandt andet filtrere de forskellige vine i forhold til størrelse, farve og mærke. En sådan funktion, gør at brugeren nemt kan få et overblik over de produkter, som passer til den specifikke brugers krav og præferencer. 

Kilde: https://luxivo.dk/

Opret en søgefunktion

Særligt på større webshops, er en søgefunktion alfa omega. Det kan spare brugeren tid og lade denne hurtigt finde et bestemt produkt, i stedet for at skulle bladre igennem 5-6 produktsider, for at finde lige netop det produkt, der søges efter. De fleste vælger, at placere søgefunktionen i toppen af hjemmesiden, og gøre den stor, således at den nemt kan findes. Det er også vigtigt, at den kan tilgås fra alle dine URL’er, og ikke kun forsiden, som tilfældet er på billedet her. 

Kilde: https://philipsonwine.com/

Skriv kontaktinfo og lav links til SoMe

I dag anvender mange sociale medier, navnligt Facebook, til at komme i kontakt med virksomheder. Det er derfor en god ide, at implementere et ikon, der nemt kan lede brugeren over på dine sociale medier. Ligeledes skal det være nemt for brugerne at komme i kontakt med din virksomhed. Sørg derfor altid for, at have de gængse kontaktinformationer i hjemmesidens footer. De fleste skriver både telefonnummer, email og den fysiske adresse, som det ses i nedenstående eksempel. 

Kilde: https://udflytningsservice.dk/

Det kan også være en god ide, at implementere en chatfunktion på siden, som det ses på ovenstående billede. Denne kan give brugeren et hurtigt svar, på de mest gængse spørgsmål, så vedkommende slipper for at skulle vente på et svar fra en mail eller en Facebook besked. 

Vi håber, at du med disse 3 enkle tips, kan gøre dit site mere brugervenligt, og forhåbentlig øge din indtjening. 

God arbejdslyst!

få hurtigere bredbånd

Er dit bredbånd for langsomt? Sådan får du hurtigere internet

Da bredbånd for alvor slog igennem i Danmark, kunne TDC sælge 64 kilobit pr. sekund til danskerne. Meget er sket siden da. I dag er det almindeligt, at vi forlanger hastigheder, der er flere hundrede gange hurtigere. Og det er med god grund. Vi streamer som aldrig før, og derfor er det i mange tilfælde nødvendigt med en hurtig forbindelse. Men hvad er den bedste hastighed, og hvor kan finde den bedste hastighedstest? Hvad kan de mange udbydere tilbyde dig, og hvad behøver du egentlig? Hvad er fibernet og COAX? Det giver vi dig svaret på her i artiklen.

Vi giver dig også et pristjek på bredbåndsudbydere, der kan give dig den bedste hastighed, så du ikke behøver at bruge din tid på det. 

Få 1000 Mbit fra 249 kr/md. hos Fastspeed her.

Hvad kræver dit forbrug?

De fleste har meget andet at bruge deres tid på end at vente på langsomt internet. Derfor kan man fristes til at betale for flere hundrede Mbit/s for at slippe for det. Når alt kommer til alt, er det dog sjældent nødvendigt. 

Som tommelfingerregel kan du streame i HD-kvalitet med 8 Mbit/s. Det er vel at mærke, hvis det kun er én person, der streamer. Streamer du i 4K, kræver det som regel en 30 Mbit/s-forbindelse. Når du skal beregne, hvilken hastighed du har brug for, bør du derfor se på antallet af personer i din husstand. De fleste vil gerne have mulighed for at være online samtidigt, og du bør derfor gange 10 eller 30 Mbit/s op med antallet i din husstand – alt efter hvilken kvalitet, I streamer i. 

Hvilken hastighed er den bedste – og kan jeg få den?

Med den viden i bagagen bør langt de fleste husstande kunne klare sig med en hastighed på 100-200 Mbit/s. Dog kender vi alle følelsen af langsomt internet, og derfor bliver det fristende at gå med en lidt dyrere løsning for at få en hurtigere hastighed. 

Hertil kommer samtidig spørgsmålet om, hvorvidt du kan få hurtigere hastighed. Vores skarpe læsere op IT-borger.dk har set, at der ved hastighederne i skemaet står ”op til”. Den konkrete hastighed, du kan få, afhænger nemlig af, hvor du er bosat. Mens nogle kan modtage superhurtige hastigheder via fiberbånd, kan de fleste få deres forbindelse gennem COAX – eller i daglig tale telefonstikket. 

Fiber er den nyeste teknologi, når vi taler bredbånd, og det er også fremtidens løsning. Det er internet, der bliver leveret gennem såkaldte lyslederkabler. Det kan ofte fås til en lidt dyrere pris, men har du brug for en enormt høj hastighed, er det en god løsning. Især hvis du ofte benytter dig en din VPN-forbindelse.

Bredbånd via COAX – eller telefonstikket – har i mange år været danskernes foretrukne løsning, fordi de fleste kan trække det. I de fleste tilfælde er den hastighed, dit telefonstik kan levere, nok til dit forbrug. Skulle den ikke være det, kan det være, at du snart får mulighed for at få en fiberforbindelse. 

For at finde ud af, hvilken hastighed du kan trække, kan du hos udbyderne indtaste din adresse, hvorefter du får din mulige hastighed og pris at se.

Online shopping

3 gode tips sikker dansk e-handel

Handel på nettet har aldrig været mere populært end det er i dag. Internettet er en jungle af hjemmesider, og det kan være svært at vurdere om den side du er ved at foretage et køb på også er sikker. Der er mange ting du bør være opmærksom på, når du handler varer på internettet. Vi har samlet 3 gode fifs, du kan følge næste gang du handler på nettet. 

Her finder du 3 brugbare råd, der kan gøre din online shoppingoplevelse både tryg og sikker.

Trusted checkout

I forlængelse af sikkerhedsprotokollen 3D Secure, som så dagens lys i forrige årti, blev det i Danmark pr. 31. januar 2020 lovpligtigt, at alle online betalinger skal godkendes enten en sms kode eller gennem NemID’s nøgleapp. Dette tiltag blev indført for at efterkomme nye betalingskrav fra EU og de bidrager både til at højne sikkerheden ved køb på nettet mens det modvirker svindel og snyd.

På billedet nedenfor ses et eksempel på dette. Billedet er taget fra webshoppen Undefined Market, der sælger second hand, limited edition sneakers. Her finder du sko fra populære brands som Nike og Adidas, hvor du kan købte eksklusive modeller som eksempelvis Yeezy 700 eller Jordan 1, som ofte er udsolgt hos andre forhandlere. 

Kilde: https://undefinedmarket.dk/

Som tilfældet er med Undefined Market, der sælger sko som ellers er udsolgt hos de fleste forhandlere, kan det være svært at vurdere ægtheden af sidens produkter. Gennem NemID godkendelse, er du sikker på at varerne er ægte, da det ikke er lovligt at sælge kopivarer på nettet i Danmark. Det er derfor ikke er muligt for sådanne hjemmesider at tilbyde godkendelse med NemID eller sms. 

Betalingsløsninger

En god indikator på om en hjemmeside er sikker og legitim, er at se hvilke betalingsløsninger der tilbydes. I Danmark er tilbydes der udover Dankort, betalingsløsninger såsom Visa, Mastercard, Mobilepay eller PayPal. 

Et eksempel på dette ses hos webshoppen Blite, der sælger professionelt værktøj i høj kvalitet. På siden finder du udstyr til værkstedet derhjemme eller til din tømrerforretning fra store brands som Milwaukee eller Scangrip. Blite tilbyder alt fra elværktøj og håndværktøj til rengøringsprodukter og arbejdstøj. 

I bunden af Blites hjemmesiden, ses det hvilke betalingsløsninger der accepteres. I mange tilfælde kan du klikke på disse ikoner, hvilket er en ekstra garanti for at siden er sikker.

Kilde: https://blite.dk/

Søg efter virksomheden på Proff.dk eller CVR.dk

Vil du være helt sikker på, at siden du befinder dig på er reel, kan du altid søge virksomheden frem på eksempelvis proff.dk. Her kan du blandt andet se, om siden har et dansk CVR nummer, telefonnummer eller andre relevante data, der kan bekræfte virksomhedens troværdighed.

BONUS TIP: Slå virksomheden op på TrustPilot

Søg hjemmesiden frem på Trustpilot og se både om den eksisterer her, og hvordan tidligere kunders erfaringer med webshoppen er. Hermed kan du få en idé, om siden er til at stole på. I mange tilfælde kan hjemmesidens Trustpilot score også ses i bunden af hjemmesiden, som tilfældet er i forrige eksempel med Blite. 

God e-handel!

Mobile first

Mobile First-Indexing og Core Web Vitals: Forstå hvad det er og opnå succes med din online tilstedeværelse på Google

Det tekniske aspekt af søgemaskineoptimering af hjemmesider er ofte det mest oversete, når virksomheder investerer i SEO.

Det spiller dog en afgørende rolle for rankings. Derfor forsøger vi i dette indlæg at gøre dig en lille smule klogere på, hvad du skal være opmærksom på her i 2021. 

Hvis du endnu ikke kender til Mobile First-Indexing samt Core Web Vitals og hvilken betydning det har for SEO i 2021, så skal du læse med her.

SEO i 2021: Content, linkbuilding og teknisk SEO

Alt er ved det samme fristes man til at sige. Og så alligevel ikke. Hvad der dog i snart mange år har været en præmis for at opnå succes med sin online tilstedeværelse og synlighed i de organiske søgeresultater er de tre ovennævnte elementer. 

Hvis du ikke er opmærksom på dette, så består SEO (søgemaskineoptimering) primært af tre dele:

 1. Content
 2. Linkbuilding
 3. Teknisk SEO

Alle tre er vigtige. Og de er gensidigt afhængige.

Det er altså ikke nok, alene at have en masse stærke links, hvis dit content ikke matcher søgeintentionen på specifikke keywords, som brugerne søger efter. Og vice versa med de andre dele.

I dette indlæg tager vi dog specifikt udgangspunkt i taksonomi og URL-delen. Men først to udtryk, du måske endnu ikke har hørt om:

Mobile First-Indexing & Core Web Vitals

“Hvad for en fisk” tænker du måske efter at have læst underoverskriften her? Begge to er dog vigtige parametre for at opnå succes med teknisk SEO i 2021. Lad os tage dem én af gangen.

Mobile First-Indexing

Vi kommer til at holde det forholdsvis ’short and need’ i dette afsnit. 

Kort fortalt handler Mobile First-Indexing om, at Google siden 2016 har arbejdet på at skifte, hvordan de indekserer og rangerer content – fra desktop til mobil.

Dette er gjort, da brugerne år for år anvender deres mobil til i højere grad at søge online.

Dermed er der altså en række parametre/ elementer som Google vægter ifbm. Rangeringer på keywords. Det er afgørende at dit website performer for mobil-brugere, da det fremadrettet i højere grad kommer til at afgøre, hvilken placering du har i SERP’en.

Er du mere interesseret i emnet, så anbefaler vi dig, at læse denne dybdegående artikel om emnet.

Her i marts 2021 har Google nu udrullet denne Mobile-First indekseringsform 100% for alle websites verden over.

Du kan bl.a. I din virksomheds Google Search Console aflæse, hvorvidt også dit website er indekseret tilstrækkeligt:

Google Search Console
Illustration af Esug.dk Google Search Console 

Core Web vitals 

Core Web Vitals er blevet kaldt Googles næste store Ranking Factor. Som med så mange andre ting i livet, er meningsdannerne og eksperterne uenige omkring, hvor stor en indflydelse denne algoritme opdatering får for websites organiske performance.

Sikkert er dog, at den bliver udrullet i maj 2021 og at Google allerede for et års tid siden, gjorde opmærksom på, at denne algoritme opdatering ville komme. De har desuden allerede dengang fortalt, hvilke specifikke parametre som ville spille ind på websites performance – og dermed rankings.

Hvad er det så? Kort fortalt er det en algoritme opdatering i Google, der går ind og undersøger:

 • Hvor hurtigt siden loades?
 • Hvor hurtigt kan brugere interagere med siden?
 • Hvor stabil er siden når du interagere med den?

Det handler altså ikke så meget, hvad der står på siden (content), men i højere grad hvor brugervenligt og gnidningsfrit det er for dig som bruger at interagere med denne.

Du kan selv gennemgå og tjekke, hvorvidt dit website trænger til opdatering inden at denne nye ranking faktor udrulles. Dette gøres ligeledes på Search Console.

Google Search Console
Illustration af Offi.dk Google Search Console

Google har gjort den nye Core Web Vitals rapporter tilgængelige i Google Search Console. Her vil man fremover kunne holde øje med, om der er adresser der scorer dårligt på et eller flere af de tre målepunkter. I en dansk Search Console ligger Core Web Vitals nu under “Sideoplevelse” i venstremenuen.

Illustration af Babykasse.dk Google Search Console

I denne nye rapport har Google samlet et overblik over signaler for en hjemmesides sideoplevelse.

Således oplyst om disse to emner kan du passende gå i gang med at få opdateret på disse algoritme opdateringer, så dit website også fremadrettet performer som ønsket i de organiske søgeresultater.

christina-wocintechchat-com-VpcgTEKerEQ-unsplash

Sådan kan du bruge social proof til at vurdere, om en hjemmeside er legitim

Social proof er et nyttigt værktøj, når du vil vide mere om en virksomhed.

Tidligere i år skrev vi en artikel om, hvordan du som forbruger kan vurdere om en hjemmeside er legitim. Her kom vi med konkrete råd til, hvordan man nemmere kan overskue om en side er sikker at handle på, eller engagere sig med. 

Der findes nemlig utallige af hjemmesider, og det kan derfor nogle gange være svært at skabe sig et overblik over, om siden er tryg at bruge. 

Men foruden de specifikke råd vi kom med i ovenstående artikel, kan man som forbruger også kigge efter “social proof”. 

Altså, tjekke op på, om der er andre forbrugere, eksperter eller andre, der kan stå inde for virksomheden, dens hjemmeside samt produktet eller servicen.

Hvad er social proof?

Social Proof er – i sin mest basale grad – en taktik vi som mennesker bruger til at vurdere, om for eksempel en virksomhed (eller brand) er troværdige. Hvis vi beslutter, at en virksomhed er troværdig, er vi mere disponeret mod at knytte os til dem – og blive faste kunder.

Vi leder nemlig ubevidst efter relationer og gode argumenter fra troværdige kilder, som kan styrke vores relation og beslutningsprocess. Man er altså meget mere tilbøjelig til at stole på noget, hvis der kommer solide anbefalinger fra ligesindede.

Derfor: hvis nogen anbefaler et produkt, service, hjemmeside eller virksomhed, så er vi mere tilbøjelige til selv at bruge det.

Hvorfor skal man som forbruger kigge efter social proof?

Men foruden at være en indirekte kilde i ens beslutningstagen, er det også en god måde hvorpå, man kan se om en hjemmeside er til at stole på – og er sikker at handle på.

Der findes flere anmeldelsessider og muligheder man som forbruger kan lede efter i jagten på social proof. 

For hvad er bedre end andre forbrugere, som står inde for en hjemmeside eller webshop?

Hvilke former for social proof kan man kigge efter?

Der er reelt set flere typer af social proof, som man kan kigge efter, i sin vurdering af en hjemmesides legitimitet og troværdighed. 

Man kan lede efter citater, udsagn og anmeldelser på hjemmesiden, sociale medier, Google, eller andre anmeldelses-hjemmesider. Men vigtigst af alt er at finde en kilde, der fortæller om tidligere forbrugeres oplevelse med virksomheden eller produktet.

Nedenfor kommer vi med konkrete eksempler på social proof, som du kan lede efter i sin søgning.

Brugeranmeldelser og ratings

Den første, og måske mest kendte form for social proof man kan kigge efter, vil være brugeranmeldelser på anmeldelses-hjemmesider. 

Trustpilot og Google my Business er gode eksempler på dette, da man på begge platforme kan gå ind og læse konkrete reviews og ratings, som personer har givet. 

Tredjepartssider som disse kan være mere troværdige at klikke ind på, da man skal oprette sig som bruger, inden man kan gå ind og give et review. Herudover er der oftest mange forskellige reviews, som man kan læse, og tage stilling til. 

Et eksempel vil være Trustpilot, hvor man samtidig kan se, at virksomheden besvarer eller kommenterer deres reviews. Dette styrker troværdighed for både virksomheden og personen, der har givet anerkendelsen.

Kilde: Trustpilot / Itucation

Sociale medier

Sociale medier kan også bruges til at tjekke op på, om en virksomhed er legitim. Først og fremmest er det selvfølgelig oplagt at tjekke, hvorvidt virksomheden har en Facebook, LinkedIn og/eller Instagram; om de har følgere eller om siden er aktiv.

Men foruden dette kan man også lede specifikt efter om, der er brugere på sociale medier som referere til, eller interagerer med profilen. Det kan eksempelvis ske ved, at virksomheden er blevet tagget i opslag, kommenteret på eller har fået et like. Dette værner om, at siden er legitim, og kunderne har lyst til at interagere med virksomheden online.

Testimonials og citater

Anerkendelser og citater fra kunder fungerer fint som troværdige kilder, og sporer én ind på, om der rent faktisk er tale om en troværdig virksomhed.

Et bud på dette kan for eksempel være direkte citater fra kunder på hjemmesiden. Her kan der fortælles om, hvad en kunde har fået ud af at benytte sig af, for eksempel, en virksomheds produkt. 

Dette kan for eksempel ses på høreklinikken Heimdall’s hjemmeside, hvor der er sat direkte citater ind, som forstærker troen på sidens legitimitet og deres produkt i sig selv.

Kilde: HEIMDALL’s

Casestudier

Sidste type af social proof er en mere dybdegående en af slagsen. Det er derfor ikke alle sider, der benytter sig af denne. Dog ser man stadig at flere hjemmesider benytter sig af casestudier til at vise, hvor stor en værdi de skaber for deres forbrugere.

Som ny potentiel kunde kan man derfor få en stor del viden ud af at finde frem til disse cases, da det kan give én et stort og dybt indblik i en hjemmesides troværdighed.

For eksempel kan man gå ind på en hjemmesides blog, hvis der er sådan en, og lede efter konkrete casestudier for en given virksomhed. Casestudier er populær, fordi det giver mulighed for læseren at lære mere om en virksomheds tjenester og ydelser – samtidig med at virksomhed har chance for at tillokke nye kunder ved at dele ud af deres viden og historier.

Når man bliver eksponeret for en helt fortælling, har man derfor have letterede ved at afkode værdien af virksomheden og produktet.

omni eksempel

Kilde: Omni

Konklusion: Social proof er ganske naturligt at lede efter – men husk den sunde fornuft

Alle ovenstående er eksempler på social proofs, man kan lede efter, hvis man som forbruger vil vide lidt mere om en virksomhed. 

Ovenstående er dog ikke en udtømmende liste, og der findes mange flere måder, hvorpå man kan lede efter social proof. Man kan samtidig også blot spørge venner og familie, efter anbefalinger eller oplevelser. 

Det vigtige er blot, at man får ledt efter en mere menneskelig overflade, og får fundet frem til ny viden, hvor andre forbrugere står inde for virksomheden og hjemmesiden. 

Dog skal man selvfølgelig ikke vende den bløde kind til, såfremt noget ser lidt skeptisk ud. Man skal nemlig altid have sin sunde fornuft med sig, når man leder efter social proof.

5 fejl som alle website-ejere skal undgå

5 fejl som alle website-ejere skal undgå

Der er rigtig mange faldgruber, når man har et website.  Her er en håndfuld af dem, du skal undgå.

Du er selvfølgelig den største ekspert på det du tilbyder, eller de produkter du sælger. Du kan derfor uden de store problemer beskrive det i detaljer på dit website, men det er langtfra sikkert det har den ønskede effekt. Der er nemlig nogle hyppige faldgrupper, du bør gøre dit bedste for at undgå:

1. Du skriver for langt og kompliceret
Du ved en masse. Det vil du selvfølgelig gerne kommunikere ud til dem, der besøger dit website. Det kan være fristende at skrive den ene side efter den anden, men det bør du passe på med. Tænk over, hvem den typiske besøgende på dit website er og skriv med udgangspunkt i ham/hende. Skriv så din målgruppe kan forstå det. Ikke for langt og kompliceret, så giver de besøgende op og lader sig friste af Facebook og Netflix.

2. Du skriver for kort og indforstået 
Med al din viden er der også en risiko for, at teksten på dit website bliver for kort og indforstået. Du tænker måske ikke over, at det ikke er alle, der har samme viden som dig. Igen bør du sætte dig i målgruppens sted: hvad ved de i forvejen? Hvad ved de ikke, som du derfor skal være opmærksom på at forklare i et let sprog?

3. Du har foks på dig 
Rigtig mange websites bruger meget plads på at fortælle om sig selv; virksomhedens historie, de gode produkter, der er længder bedre end konkurrenterne osv. Sørg for at have mere fokus på dine besøgende: hvilken konkret forskel kan dine produkter og tjenester gøre i deres hverdag? Hvordan kan de mærke, at dit produkt X adskiller sig fra konkurrentens produkt Y?

4. Du glemmer mobilen
Webdesign og redigering foregår fra en computer med en stor skærm, men store dele af dine besøgende ser formentlig dit site fra en mobilskærm. Husk derfor at tjek, hvordan det du laver ser ud fra mobilen: er teksten for stor eller lille? Er der elementer, der opfører sig på en anden måde på den mindre skærm?

5. Du tror, du kender dine besøgendes adfærd 
At færdes på et website er ikke det samme som at gå på en sti. Du kan derfor ikke være sikker på, at dine besøgende rent faktisk ser og klikker på det, du gerne vil have dem til. Der kan være noget helt utilsigtet, der stjæler deres opmærksomhed. Med et heatmap får du et tydeligt indblik i brugernes adfærd og kan tilpasse dit indhold og design efter det 

Interaktive elementer

Interaktive elementer på hjemmesider – Hvad, hvordan og hvorfor?

Hvis du som 91% af den danske befolkning (16-89 år), benytter dig af internettet dagligt, så er du formentlig stødt på en del interaktive elementer på hjemmesider.

Men hvad er det, hvilke typer findes og hvad skal det være godt for? Det guider vi dig igennem i dette indlæg.

Derudover giver vi dig en række eksempler på hjemmesider, hvor du selv forholdsvis enkelt kan udvikle interaktive elementer.

Hvad er ‘interaktive elementer’?

Et interaktiv element, interaktivt medie/ grafik kan kendes ved, at dets indhold kræver slutbrugerens interaktion. Det kunne være klikbare elementer (drag and drop funktioner), kurver på en graf samt spilelementer.

Længere nede i indlægget har vi blandt andet et eksempel på en interaktiv grafik med en kurve over: Udviklingen i dødsfald pr. million indbyggere i en række lande. Grafen/ kurven her er velegnet, fordi man forholdsvis enkelt kan adskille meget store mængde af information fra hinanden. 

Slutbrugeren kan nemlig tilgå og undersøge alle punkter på grafen, der eventuelt har samlet en lang række datapunkter over en længere periode (måneder).

Læs også: Surf sikkert på nettet

Hvilke slags interaktive elementer findes der?

 • Drag and drop funktioner
 • Grafer
 • Quizzer
 • Lydbidder (afspilning af lydklip)
 • Videoer
 • Oversigtskort (maps)

Der udvikles konstant på nye teknologier og interaktive elementer, så denne liste bør sikkert opdateres med jævne mellemrum.

Disse elementer er dog nogle af de mest klassiske og dem du typisk vil finde anvendt på hjemmesider.

Hvad skal du bruge det til og hvorfor?

Hvorfor så bruge det? Jamen det skal du fordi det interaktive element indbyder til leg og læring. Især gennem leg oplever vi som mennesker, at vi er endnu mere modtagelige overfor indhold.

En anden fordel er, at du på relativ simple elementer kan samle store mængder af information og data. Dette gør det desuden lettere for brugeren at forstå. 

Du ville formentlig også være slemt skuffet, hvis du læste dette indlæg uden at få et eneste eksempel på et interaktivt element. 

Grundet ophavsretten kan vi ikke implementere indholdet direkte på siden her, men vi har naturligvis sørget for at sikre, at vi linker ud til de screenshots, hvor vi har eksempler på følgende.

Læs også: 15 tips og tricks til Word

Eksempler på interaktive elementer

Eksempler på interaktive elementer

Offi kan du finde denne interaktive boks, hvor du som bruger kan finde frem til netop de produkter, der er relevante inden for den produktkategori, der hører under din specifikke printer.

Måden det fungerer på er, at disse bokse starter som tomme og i takt med at du udvælger blandt mulighederne, så tilpasses udvalget i den næste kategori på baggrund af dit første valg.

dødsfald pr. million indbyggere

DR er generelt rigtig dygtige til at lave interaktive elementer på deres hjemmeside. I denne artikel har de tilmed indsamlet en lang række datapunkter over en lang periode og præsenteret det således, at slutbrugeren selv kan tilgå alle tilgængelige data punkter og dermed se tal.

På digitale bureauers hjemmeside, vil du også ofte se, at der er kræset for og leget med interaktive elementer.

Det var alt vi havde med denne gang.