Nyheder

Læs guide omkring efterløn

Hvordan kan internettet bruges til at hjælpe dig med din efterløn?

Sådan fungerer efterløn

Hvis du ikke har lyst til at vente med at forlade arbejdsmarkedet indtil, du har ramt pensionsalderen, har du mulighed for at få efterløn. Efterløn er en ydelse, du får udbetalt, så du har mulighed for at gå tidligere på pension.

Du får din efterløn på månedlig basis i op til fem år før, du rammer alderen for folkepension. Der er dog nogle betingelser, som du skal opfylde, hvis du vil have muligheden for at komme på efterløn.

 • Du skal være medlem af en a-kasse, hvor du kan betale et bidrag for at blive en del af efterlønsordningen. Her er det vigtigt, at du forsat er medlem under din faktiske efterlønsperiode.
 • Du skal have indbetalt til efterløn i minimum 30 år, hvis du vil have efterløn.
 • Du skal nå en bestemt efterlønsalder, hvilket kommer an på, hvornår du er født.

Dette er blot nogle af de regler, som gør sig gældende, hvis du vil have mulighed for at blive en del af efterlønsordningen.

Læs om efterlønsregler online

Det kan være svært at vide helt konkret, hvad efterlønsordningen egentlig indebærer. Dette gælder blandt andet regler for, hvordan du bliver tilmeldt ordningen, samt hvordan den egentlig fungerer for dig, når du rammer alderen for efterløn.

Her skal du ikke fortvivle, da der er rigtig gode muligheder for at finde en masse information omkring regler online. Har du for eksempel en a-kasse, kan du som regel læse nærmere om de regler og betingelser, der gælder efterløn på deres hjemmeside. De informerer dig om, hvad du skal tage stilling til og forvente, hvis du vil tilmeldes via dem.

Du har også god mulighed for at finde information omkring efterløn og de følgende regler hos Borger.dk og andre lignende sider. Her kan du være helt sikker på at finde korrekt information, som tager højde for statens regler og love i forhold til efterløn.

Det behøver derfor ikke være svært at finde viden omkring emnet, da du har en hel verden online, hvor du kan søge hjælp og information om efterløn og mange andre emner. Det hele er samlet et sted, så du ikke skal ringe rundt til et hav af forskellige personer for at finde ud af noget. Det går hurtigt og nemt, hvis du søger information og viden via internettet.

Find informationer om tilmelding til efterløn på din a-kasses hjemmeside

Hvis du gerne vil tilmelde dig efterlønsordningen, skal dette gøres via din a-kasse. Er du i tvivl om, hvordan det foregår, kan du læse mere om det på din a-kasses hjemmeside.

Alle a-kasser har en hjemmeside, hvor der er information om, alt der er relevant i den forbindelse. Herunder hører blandt andet efterløn, og hvordan en tilmeldingsproces fungerer. Der kan naturligvis være forskel fra a-kasse til a-kasse.

Hvis ikke du er medlem af en a-kasse, så kan du nemt se hvilke muligheder du har på skift-a-kasse.dk.

Nogle a-kasser sender dig en forespørgsel omkring tilmelding af efterløn lige før, du fylder 30 år. Her kan du blot følge instrukserne, hvis du vil tilmeldes den vej igennem. Nogle a-kasser giver dig mulighed for at tilmelde dig online, mens andre ønsker at du sender et brev retur til dem. Her afhænger processen meget af netop den a-kasse, du er hos.

Hvis du selv tager initiativ til en tilmelding uden en forespørgsel fra a-kassen, skal du blot søge informationer omkring processen på deres hjemmeside. I nogle tilfælde har du også dit eget log in til hjemmesiden, hvor du kan videregive dit ønske om tilmelding igennem.

Brug en online formular til din ansøgning om efterløn

Når du skal sende en ansøgning omkring tilmelding af efterløn til din a-kasse, kan det være svært selv at vide, hvad den nøjagtigt skal indebære. Derfor kan det være en stor hjælp at finde en online formular, som du blot kan udfylde og videresende.

Du kan ofte finde en online formular på din a-kasses hjemmeside. Dette kan kræve et log in, for at du kan se formularen. Her står der præcis, hvad du skal skrive af informationer, som kan give dig tilladelse til en tilmelding af efterlønsordningen.

Når du har udfyldt en online formular, skal du sende den ind til din a-kasse. Her kan der være stor forskel på, hvordan det foregår for hver enkel a-kasse. Nogle skriver på deres hjemmeside, at du skal sende formularen i et brev, mens andre lader dig sende den via din bruger på hjemmesiden.

Når formularen er sendt afsted, er det op til din a-kasse at undersøge, om du lever op til kravene for en efterlønsordning. Hvis dette accepteres, sørger de for, at du bliver tilmeldt og betaler den ekstra månedlige udgift, som det kræver.

Beregn din efterløn med en online beregningsmaskine

Hvis du er nysgerrig på, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn, kan du finde ud af det ved at bruge en online beregningsmaskine. Der findes flere forskellige beregnere, men du kan være helt sikker, hvis du bruger den, du kan finde via Borger.dk.

Beregneren fungerer på den måde, at den laver en vejledende beregningen over, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn med eller uden arbejde ved siden af. Den giver dig derfor et fingerpeg i retning af, hvor meget du kan få, og hvorvidt det ville være en økonomisk god idé at udskyde din efterløn eller have lønindtægt ved siden af.

Beregnerne tager udgangspunkt i, at du har ret til at få den højeste sats af efterløn. Har du i gennemsnit haft en indtægt på mindre end 20.963 kroner om måneden i de seneste 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder i alt, kan din efterløn være mindre end beregneren viser.

Før du går i gang med beregningen af din efterløn via en online beregner, er det en god idé at have nogle bestemte oplysninger klar.

 • Timeløn og arbejdstid pr. måned
 • Pensionsordninger

Dine pensionsordninger kan du finde online via pensionsinfo.dk. Her skal du blot vælge ”Dine aftaler”, for at få et overblik over dine pensionsordninger. Disse oplysninger kan bruges til beregneren af din efterløn, hvis du flytter skyderen til din efterlønsalder. Her får du den information, du skal bruge i beregneren.

Når du har lavet en beregning efterløn, skal du selv tage stilling til, hvad du vil bruge det til og, hvordan du vil agere i forhold til din efterløn.

Betal den rette skat af din efterløn ved at lave en online forskudsopgørelse

Når du skal have efterløn eller pension udbetalt, bliver der taget skat af det. Der vil dog være et fradrag, så du ikke betaler fuldt skat.

Som regel bliver dine fradrag helt automatisk indført, så du ikke ender med at betale for meget af din efterløn og får det rette udbetalt. Dit penge- eller pensionsinstitut vil automatisk betale 15,3 procent skat af dit afkast.

Når du forlader din arbejdsplads for at gå på efterløn eller pension, er det en god idé at rette din forskudsopgørelse for at være sikker på, at du betaler den rette mængde i skat. Din forskudsopgørelse kan du rette via en online platform hos Tastselv. 

Forskudsopgørelsen er et budget, som løbende viser din indkomst og skat for det givne år. Den ser fremad og viser den indkomst, fradrag og skat, som der forventes. Forskudsopgørelsen kommer i november, hvor du har mulighed for at se, hvordan din skat forventes at se ud det kommende år. Her kan du gå ind og ændre i oplysningerne, hvis der er sket en ændring i din økonomi, som kan have betydning for den skat, der skal betales. Disse rettelser sker også i dit skattekort, som sendes til dit pensionsselskab, SU eller din arbejdsgiver alt efter din situation.

Find information online omkring arbejde ved siden af efterløn

Når du er blevet tilmeldt efterlønsordningen, og når den rette alder, er det bare om at nyde det. Du kan vælge at arbejde ved siden af, men det er også helt tilladt at slappe af og nyde godt af de penge, du tidligere har betalt ind til din efterløn.

Hvis du arbejder ved siden af din efterløn, er der dog nogle regler, du skal være opmærksom på. Hvis du ikke kender reglerne, kan du altid finde information online. Din a-kasse vil som regel have information på deres hjemmeside, men det er også muligt at finde på andre sider.

Kort sagt, har du ret til at arbejde i ubegrænset omfang, mens du er på efterløn. Du skal dog være opmærksom på, at timerne fratrækkes i efterlønnen. Fradraget sker time for time eller efter omregning, hvis du har et ukontrollabelt arbejde. Hvis du har et arbejde på mere end 145,53 timer i måneden, får du ikke ubetalt efterløn for resterende timer.

Har du en timeløn på under 241,73 kroner, får du ret til et fradrag i efterlønnen for de første 39.096 kroner. Dette udregnes ved at sige: timeløn x antal timer / 241,73 = timer til modregning.

Du kan altså sagtens have et arbejde og være på efterløn samtidig. Du kan frit vælge om, du vil læne dig tilbage og holde fri eller fortsætte med at arbejde.  

Online skilsmisse

Disse it forhold skal du tage når du skal søge om skilsmisse på nettet

Hvis du og din ægtefælle har besluttet, at I skal skilles eller vil separeres, kan det faktisk gøres ganske enkelt og effektivt. Takket være internettet og IT er det i dag en forholdsvis enkel og hurtig proces at blive skilt. Her kan du læse mere om, hvordan du kan forholde dig til din skilsmisse.

Du kan søge om separation, direkte skilsmisse eller skilsmisse efter separation på nettet

Siden den 1. juli 2013 har det været lettere at blive skilt, end det nogensinde har været før. Det er blevet langt mindre kompliceret, fordi du nu kan klare det hele over internettet. Det vil sige, at en skilsmisse ikke engang kræver, at du træder ud for en dør. Hvor du førhen kun kunne blive skilt straks under helt særlige omstændigheder, kan du i dag ordne det hele hjemmefra med det samme. Der skal altså blot et par klik med musen, og så er I skilt. Dette kræver dog, at du og din ægtefælle er enige om, at I vil skilles eller separeres.

Sådan søger du om skilsmisse – step by step

Hvis du og din ægtefælle er nået til enighed om en skilsmisse eller separation, kan I gå i gang med at søge om det med det samme. Dog kræver denne form for ”hurtig skilsmisse” også, at I er enige om ægtefællebidrag, og om hvem der skal overtage jeres leje- eller andelsbolig, hvis I har sådan en. Hvis I er enige om alle tre vilkår, kan I blive skilt med det samme.

Sådan foregår det:

 • Hos Familieretshuset finder I en ansøgningsblanket, som I skal udfylde for at blive skilt. Det hele kan klares online, hvor det blot kræver, at I bruger hvert jeres Nem-ID.
 • Udfyld ansøgningen, underskriv med NemID og indsend ansøgningen.
 • Når I har udfyldt blanketten, vil den blive sendt videre og behandlet af Familieretshuset. Det koster 370 kr. pr. 2019 at få behandlet sådan en sag om skilsmisse eller separation. I betaler også digitalt, og I gør det i samme omgang, hvor I indsender ansøgningen.
 • Når I har indsendt jeres ansøgning, vil der gå op til 24 timer, før I modtager en kvittering i Digital Post.

Som sagt kræver en skilsmisse, at I er enige om, at det er det, der skal ske. Det vil også sige, at I begge to skal skrive under med jeres Nem-ID for at blive skilt. Det at I kan søge digitalt, gør processen langt lettere og hurtigere. Dog kan I sagtens få hjælp hos kommunens borgerservice, på biblioteket eller i Familieretshuset, hvis ikke I har mulighed for at blive skilt digitalt. Dog er det ganske simpelt og brugervenligt, hvis I har mulighed for at ansøge på nettet. Hvis ikke I er enige om skilsmissen, kan du alligevel godt sende en ansøgning om skilsmisse afsted til Familieretshuset.

Hvis der opstår nogen form for tvivl omkring den praktiske del af skilsmissen, kan I altid vælge at komme til en vilkårsforhandling i Familieretshuset, hvor en sagsbehandler vil fortælle jer lidt nærmere om, hvad det indebærer, hvis I vælger at blive skilt eller separeret. Det samme kan I blive kaldt ind til, hvis ikke I kan blive enige om ægtefællebidrag og overtagelse af eventuel leje- eller andelsbolig. Hvis I tilvælger en vilkårsforhandling, er der et gebyr på 1.630 kr. pr. 2019.

Sker det, at I endnu ikke kan blive enige, går sagen videre i retten. Tiltaget der trådte i kræft pr. 1. juli 2013, har altså gjort, at I kan blive skilt uden først at være separeret, såfremt I er enige om det. Hvis der derimod er uenighed, kan I først blive skilt efter 6 måneders separation. Dog gælder øjeblikkelig skilsmisse, hvis ét eller flere af følgende tilfælde: utroskab, 2 års adskillelse, vold, bigami og børnebortførelse.

Skilsmisse og ægtefællebidrag – søg om dette på nettet

I perioden hvor du og din ægtefælle er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Derfor kan du også, hvis I bliver skilt søge Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale et månedligt ægtefællebidrag til dig.

Ægtefællebidragets størrelse afhænger af flere ting, herunder:

 • Du og din ægtefælle kan i fællesskab vælge at aftale et beløb, hvis I vil undgå at involvere Familieretshuset. Her er det altid en god idé at lave en skriftlig aftale. Hvis I vælger selv at aftale størrelsen på bidraget, kan Familieretshuset ikke efterfølgende gå ind og ændre i jeres aftale. Hvis I ønsker at ændre det, kan dette kun ske i retten. Dog er der en undtagelse, for hvis I på forhånd har lavet en aftale om, at Familieretshuset må ændre på størrelsen af beløbet, så må de gerne det.

 • Hvis I til gengæld ikke kan nå til enighed om bidragets størrelse, kan Familieretshuset beregne bidragets størrelse for jer. Her vil forskellen på jeres indkomster bl.a. spille ind. Normalt bliver bidragets størrelse beregnet således, at det kommer til at svare til en femtedel af forskellen på jeres indtægter.

 • Hvis det sker, at I slet ikke kan nå til enighed om, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag, er du nødt til at søge om det i Familieretshuset. Her vil de afgøre, om du er berettiget og hvor stort bidraget skal være. Dette foregår meget lig en ansøgning om skilsmisse. Du kan ordne det hele på internettet, hvor du trin for trin vil blive ledt gennem nogle forskellige punkter, så du til sidst er klar til at sende din ansøgning til Familieretshuset. Når du har sendt din ansøgning afsted, kan der gå op til 10 uger, før du får svar. Hvis din ansøgning bliver godkendt, og det bliver afgjort, at du er berettiget til at få ægtefællebidrag fra din tidligere ægtefælle, vil du få en bidragsafgørelse. Det er blot din dokumentation for, at din ansøgning er blevet godkendt, og hvornår du vil begynde at få dit bidrag.

Hvis du vil ansøge om ægtefællebidrag, ansøge om ændring i dit ægtefællebidrag eller har spørgsmål til noget helt tredje, kan du altid læse meget mere på Familieretshusets hjemmeside. De har flere enkle guides til rådighed, så du får lettest ved at navigere rundt i det hele. De kan ligeledes hjælpe med ting såsom uenighed om børn, altså bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag. Det du ikke kan læse dig til på deres hjemmeside via din mobiltelefon eller computer, kan du få hjælp til over mail eller mobil.

Obligatorisk kursus fra april 2019

Siden det 1. juli 2013 blev gjort meget lettere at blive skilt, er det i 2019 alligevel blevet gjort lidt sværere, såfremt du og din ægtefælle er forældre sammen. I hvert fald kræver det nu et ekstra trin, før I kan blive hurtigt skilt digitalt. Siden april 2019 har det nemlig været sådan, at alle skilsmisseforældre skal gennemføre et kursus, inden I kan blive skilt. Kurset er et obligatorisk kursus, der foregår digitalt. Det vil sige, at du nemt kan tage kurset derhjemme fra din computer.

Meningen med kurset er, at forældre skal få en bedre forståelse for, hvad en skilsmisse kan gøre for et barn. Hvis I er forældre, vil I blive forklaret gennem kurset, hvordan en skilsmisse lidt mere præcist ser ud fra barnets perspektiv. Desuden er der stor fokus på, hvordan man kommunikerer med sin tidligere ægtefælle. Kurset er blevet døbt Samarbejde Efter Skilsmisse (SES). Det er som sagt et obligatorisk kursus, så det er et krav til alle forældre. Hvis ikke kurset bliver gennemført, kan I ikke blive skilt.

På trods af internettet, der gør det lettere at blive skilt, er det nu alligevel blevet gjort lidt sværere for forældre, der vil skilles. Dette obligatoriske kursus betyder nemlig, at det ikke længere er muligt pr. 1. april 2019 at blive skilt med det samme som forældre. Der følger en reflektionsperiode på 3 måneder, hvori det er i denne periode, at kurset skal tages.  Det har til gengæld den fordel, at det hele stadig kan klares hjemmefra med en computer. Hele formålet med kurset er, at både du, din ægtefælle og ikke mindst jeres fælles børn skal komme bedst ud på den anden side.

Husk sikkerheden når du færdes på nettet

Når nu det er så simpelt og lettilgængeligt at blive skilt i dag takket være internettet, skal du samtidig også huske på, at det er vigtigt at færdes sikkert på nettet. Når du skal skilles på nettet, kræver det, at du gør brug af dit NemID. Det skal du bl.a. bruge, når du skal skrive under på ansøgningsblanketten inde på Familieretshuset. Når du færdes på sider, hvor der via dit NemID er adgang til følsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du altid logger af og lukker dine browservinduer, når du er færdig. På den måde sikrer på nemlig, at andre mennesker ikke kan udnytte dit NemID, hvis de skulle komme i besiddelse af samme computer. Du skal være ekstra opmærksom på dette, hvis du bruger en offentlig computer på et bibliotek f.eks. Derudover er det vigtigt, at du altid holder dit NemID for dig selv, så du ikke risikerer, at andre kan få adgang til dine personlige oplysninger.

lær reglerne om SU

Sådan kan du få online hjælp til din SU

Hvad er SU og hvem kan få det?

SU er en forkortelse af Statens Uddannelsesstøtte. Det er en ordning, som yder økonomisk støtte til de, som er fyldt 18 år og er under uddannelse. Dette kan både være i form af et SU-stipendium og et SU-lån.

Stipendiet er en støtte, som ikke skal betales tilbage senere hen, hvorimod lånene skal tilbagebetales, når du er færdig med din uddannelse. Der er nogle særlige regler og betingelser, som gør sig gældende for, at du kan modtage SU eller tage SU-lån.

 • Hvis du skal være berettiget til at modtage SU, skal du være studieaktiv uden modtagelse af anden offentlig støtte. Desuden er der en begrænsning for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU.
 • Du skal være dansk statsborger for at modtage SU. Hvis du er udenlandsk statsborger, har du mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvorefter du vil kunne modtage SU.
 • Hvis du går på en ungdomsuddannelse, skal du være fyldt 18 år for at modtage SU. Her beregnes din SU ud fra dine forældres indkomst, hvad end du bor hjemme eller ude. Dette gælder dog ikke efter du er fyldt 20 år, hvor du kan få satsen for udeboende, så længe du rent faktisk bor ude.
 • Går du på en videregående uddannelse er der ingen aldersgrænse. Her vurderes satsen af din SU udelukkende på baggrund af om, du bor hjemme eller ude.
 • Er du enlig forsørger, kan du søge om et tillæg til din SU samt supplerende SU-lån.

Dette er nogle af de regler, der gælder for om du er berettiget et SU-stipendium og SU-lån.

Se satserne for SU og SU-lån online

Hvis du er i tvivl, om hvad du egentlig kan modtage i SU, har du mulighed for at se satserne online på SU.dk. Satsen af din SU afhænger af, hvilken uddannelse du går på, samt hvor gammel du er, og hvor du bor henne. Der er også andre ting, som kan spille ind og påvirke satsen af din SU.

Med et overblik over satserne er det let at finde ud af, hvad du kan få. På den måde kan du bedre lægge et månedligt budget ud fra din kommende indtægt.

På su.dk har de et overblik over alle de forskellige satser, der kan gøre sig gældende. Her skal du selv indtaste, om du går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Herefter skal du tage stilling til, hvorvidt du bor ude eller hjemme, hvorefter du får et overblik over de satser, der gælder for dig, ud fra de oplysninger du har givet, i det givne år.

Der er også information om satser i forhold til uddannelser i udlandet eller særlig støtte. Du kan altså finde alt, hvad du skal vide omkring SU-satser online på su.dk.

Sådan søger du om SU med dit NemID

Når du skal søge SU, skal det gøres online over minSU, hvor du kan få adgang ved at logge på med dit NemID. Du skal blot gå ind på minSU, hvor du på forsiden kan logge ind. Herfra guider hjemmesiden dig til, hvordan du helt konkret søger om SU. For at søge, skal du opfylde generelle betingelser samt betingelser knyttet til din uddannelsesinstitution.

Det er først muligt at søge om SU, når du er blevet optaget på en uddannelse. Dette skal tidligst gøres en måned før du starter. Det er vigtigt at gøre det så hurtigt, som det er muligt, da du ikke kan modtage SU med tilbagevirkende kraft.

Du skal ikke selv beregne din SU sats, når du søger, da den bliver udregnet på baggrund af blandt andet dine adresseoplysninger i folkeregistret. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at hvis du søger SU før du eventuelt er flyttet hjemmefra, vil den blive udregnet efter disse oplysninger, også selvom du har meldt en kommende flytning til folkeregistret. Når du reelt er flyttet, bliver din sats automatisk omregnet, så du får SU efter din nye boligsituation. 

Du skal altså blot søge SU ved hjælp af dit NemID, og så bliver der på baggrund af dine oplysninger vurderet, hvorvidt du er berettiget, og hvor meget du kan modtage støtte.

Søg om et SU lån via din online side på minSU

Hvis du skal søge om et SU lån, skal det gøres online på minSU. Du kan kun søge om lånet til de måneder, hvor du rent faktisk modtager SU.

Du kan først søge om et SU lån, når du har modtaget en optagelse på en uddannelse, og dette gælder tidligst en måned før du kan få SU.

Når du skal søge lånet via minSU, skal det gøres af to omgange:

 1. Du skal logge ind på minSU med dit NemID. Her kan du via din profil søge om et SU lån. Du får en bekræftelse på e-boks eller borger.dk, når du er blevet tildelt lånet.
 2. Herefter, skal du udfylde og godkende din låneplan i minSU for at få selve lånet udbetalt. Når du har gjort dette, vil der typisk gå mellem 1 og 2 uger, før du får dit lån udbetalt.

Du kan altså først modtage dit lån, når du har udfyldt og godkendt en låneplan. Denne plan viser blandt andet:

 • Hvor stort dit tildelte lån er
 • Hvor et beløb, du har anmodet om at få
 • Hvor stort dit rådighedsbeløb er hver måned
 • Hvor meget SU lån du i det indeværende år har fået udbetalt

Det er muligt at godkende låneplanen hele året med en frist på d. 15 december i hvert år.

Du bliver tildelt et fast månedligt beløb, hvor du selv kan vælge om du vil have ubetalt det hele hver måned. Du kan også vælge at få udbetalt mindre eller intet i nogle måneder, og så få det overskydende beløb tildelt senere på året. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du ikke omvendt kan få fremtidige lån betalt på forhånd.

Hvis du fortryder eller ikke ønsker, at få udbetalt det lån, du er tildelt, kan du blot lade være med at godkende låneplanen i minSU. Har du dog allerede gjort dette, kan du rette beløbet i låneplanen til 0 kroner inden d. 15 i måneden før den måned, hvor du ikke ønsker udbetalingen fra alligevel. Du kommer aldrig til at skylde mere end det, du rent faktisk har fået udbetalt plus renter.

Ændringer i skat i forhold til SU laves på Tastselv

Når du modtager SU, skal der betales skat af beløbet. Det er naturligvis noget, som sker automatisk og ikke gælder arbejdsmarkedsbidrag eller ATP.

Den skat, der trækkes fra din SU, bliver vurderet ud fra dit hovedkort eller frikort. Ønsker du derfor at ændre det til dit bikort eller få en forhøjet trækprocent, kan du selv gøre dette over minSU.  

Sker der ændringer i din indkomst, er det vigtigt, at du er opmærksom på dette, da det kan have en betydning for, hvor meget, du kan få i SU. Du skal derfor gå ind på SKATs Tastselv, hvor du kan ændre i din indkomst eller et muligt fradrag. Når du har ændret oplysninger på Tastselv, bliver oplysninger automatisk modtaget af Styringen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. De sørger for, at du får den rette sats i SU uden, at du selv skal indsende oplysninger til dem eller ændre noget inde på minSU.

Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på om, du betaler for lidt i skat. Dette kan ske, hvis du bruger dit hovedkort til både din SU og andre steder. Her vil begge steder få et månedsfradrag, som vil resultere i, at du skal tilbagebetale noget til SKAT i sidste ende. Du skal derfor selv tage ansvar på at informere din arbejdsgiver og minSU om, hvilket kort de forskellige indtægter skal køre på. Du kan altid logge på minSU og ændre din SU til et andet kort. Du skal dog være opmærksom på, at dette ikke gælder med tilbagevirkende kraft.

Læs mere om regler og betingelser for SU online

Hvis du stadig er i tvivl om, hvilke regler og betingelser, der gælder for SU, kan du finde en masse information online. Du kan blandt andet finde mere information på su.dk. Her finder du viden inden for alle forskellige områder, der gælder for SU.

Du behøver derfor ikke være i tvivl længe, hvis du blot udnytter dig af al den viden, der kan findes online. Det er selvfølgelig også muligt at ringe ind til SU kontoret, men det kan tage lang tid at komme igennem. Det er derfor ofte hurtigere og lettere at finde informationen online. Der vil du næsten kunne få et svar lige meget, hvilket spørgsmål du har, medmindre det er meget specifikt i forhold til din situation. Det er derfor altid en god idé at søge lidt rundt online, før du ringer.

Det er altså bare om at finde alle de oplysninger, du har behov for, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller skal læse videre.

Find gratis strikkeopskrifter på nettet

Strikker du meget, så kan det være dejligt at udfordre dig selv med en ny strikkeopskrift af og til. Det kan være, at du har nogle opskrifter liggende i gemmerne Det kan være, du besøger din lokale garnbutik, eller du kan eventuelt søge efter nogle på nettet.

Nogle online opskrifter koster penge, og andre er gratis. En enkelt opskrift er ikke så dyr igen, men skal du have flere at se på og at finde inspiration ud fra, så kan det godt løbe op i den sidste ende. Desuden kan du bruge ret lang tid på at søge efter de rette gratis opskrifter.

En genvej til gratis online strikkeopskrifter

Bliver du træt af at lede, når du er på udkig efter nogle gratis online strikkeopskrifter, så kan du med fordel gå ind på denne smarte samleside, hvor du kan blive linket videre til et hav af gratis strikkeopskrifter. Det sparer dig dels for en masse tid, og dels giver det dig et godt samlet overblik over sider, der netop tilbyder gratis strikkeopskrifter.

Opskrifterne er tilmed inddelt i kategorier, sådan at du meget nemt kan finde lige den opskrift, som du har brug for. På siden får du også direkte links til for eksempel strikkepinde, hvilket kan være super praktisk, hvis der til en opskrift skal bruges pinde i en størrelse, som du ikke har.

Lav dit eget album med opskrifter

Blandt de mange strikkeopskrifter kan du finde nogle, som du tænker, du vil prøve at bruge. Dem kan du så lægge i en mappe, sådan at du får lavet dit eget album med favoritopskrifter. Det gør det meget nemmere, næste gang du skal have gang i et nyt strikketøj.

Så er det bare at kigge dit album igennem og så få købt garn ind til det. Du vil nok hurtigt få samlet dig en god bunke yndlingsopskrifter, som du kan nøjes med at kigge igennem, når du skal vælge dit næste strikkeprojekt.

Køb garnet online

Der findes ikke så mange fysiske garnbutikker, som der har gjort. Til gengæld findes der mange gode på nettet. Det er nemt og relativt hurtigt at købe garn på den måde. Desuden kan du også shoppe alt muligt andet strikkekit online.

Selv om du skal vente et par dage, inden du får det hjem, så er det både hyggeligt og spændende at modtage sådan en pakke og få fingrene i garnet. Det er altid en fornøjelse at gå i gang med et nyt strikkeprojekt.

Somme tider holder online garnbutikker udsalg, og du kan være heldig at få fingrene i noget garn af en høj kvalitet til en yderst fornuftig pris. Det bliver fornøjelsen bestemt ikke mindre af. Du kan også købe garn ind på forskud – så har du det nemlig allerede liggende på lager, når du finder en god gratis strikkeopskrift på nettet, som du har lyst til at gå i gang med med det samme.

På den måde kan du fint kombinere et håndarbejde med den online verden.

årsopgørelse

Bliv klogere på årsopgørelsen

Synes du, at det kan være svært at have tjek på det hele, når det kommer til årsopgørelsen? Det er imidlertid ikke særlig svært, eftersom Skat.dk’s selvbetjeningsfunktion har gjort det utrolig let for dig som borger at få skovlen under årsopgørelsen. Vil du forstå din årsopgørelse? Denne artikel har til formål at hjælpe dig med at blive klogere på årsopgørelsen og vil guide dig igennem de vigtigste elementer, som du bør være opmærksom på, når du skal forholde dig til den på nettet.

Hvad er årsopgørelsen egentlig?

Tusindvis af danskere sidder klar ved computeren, når Skat hvert år i marts sender en besked til dig om, at du via Skats hjemmeside kan tjekke din årsopgørelse. Årsopgørelsen er en oversigt over det forgangne år – altså hvad du har betalt i skat sidste år. Hensigten med årsopgørelsen er at finde ud af, hvorvidt du har betalt for meget eller for lidt i skat.

Sådan tjekker du årsopgørelsen

Nu er det kortlagt, hvad årsopgørelsen egentlig er – men hvordan tjekker du den så? Det er faktisk utrolig let, og du kan tjekke den på ingen tid via nettet. Du finder din årsopgørelse på Skat.dk. For at logge ind på Skats hjemmeside skal du benytte dit NemID. Du finder årsopgørelsen liggende under punktet indkomst og skat. Der vil ligge forskudsopgørelser og årsopgørelser fra flere år tilbage, men du skal naturligvis kigge på den fra det forgangne år.

Derfor skal du huske at tjekke årsopgørelsen

Det er meget vigtigt, at du husker at tjekke årsopgørelsen, når denne udgives, og det er der flere grunde til. Årsopgørelsen viser, hvorvidt du har betalt for meget eller for lidt i skat. Derudover er det en god ide at tjekke, at alle Skats oplysninger er rigtige og få rettet eventuelle fejl, hvis der skulle være opstået nogen. Det er nemlig ikke alt på årsopgørelsen, som Skat automatisk udfylder, hvorfor du selv skal være opmærksom på, at eksempelvis fradragene er udfyldt korrekt.

Her er 5 typiske ting, som du bør være ekstra opmærksom på, når du tjekker årsopgørelsen:

 • Kørselsfradrag – Kører du mindst 12 kilometer hver vej til og fra arbejde, skal du indberette dette i årsopgørelsen. Fradraget trækkes fra din indkomst, før du betaler skat, og på den måde kan det ses som en gulerod for at arbejde længere væk fra bopælen.
 • Håndværkerfradrag – Der kan være en del penge at hente på håndværkerfradraget. Det gælder ydelser som eksempelvis rengøring, vinduespudsning eller håndværksarbejde såsom udskiftning af tag. Tjek derfor at dette er angivet på årsopgørelsen, hvis det er relevant for dig.
 • Kontingenter – Tjek altid op på fradrag på fagforeninger og a-kasser. Som regel kører dette automatisk, men der kan ske en smutter, hvorfor du skal huske at holde øje med dette også.
 • Velgørenhed – Lige såvel som du skal være opmærksom på eventuelle kontingenter, skal du også holde øje med fradrag for bidrag til velgørenhedsorganisationer.
 • Aktier – Til sidst skal du huske at opgøre og udfylde dine aktiegevinster på årsopgørelsen, hvis du for eksempel har en aktiesparekonto. Det samme gælder, hvis du har tab, da du nemlig kan få et fradrag på tabet.

Ingen årsopgørelse uden forskudsopgørelsen

Din årsopgørelse tager udgangspunkt i forskudsopgørelsen, hvorfor der naturligvis ikke er en årsopgørelse uden forskudsopgørelsen. Skat gør nemlig brug af de tal, du har oplyst i forskudsopgørelsen til at regne ud, hvorvidt du skal have penge tilbage i skat, eller om du får et skattesmæk. Forskudsopgørelsen finder du sammen med årsopgørelsen på Skats hjemmeside, og via TastSelv kan du let beregne, hvor meget du regner med at tjene samt udfylde eventuelle fradrag på forhånd.

Når det kommer til forskudsopgørelsen, skal du især tage hensyn til, hvis der sker ændringer i din levevis og indkomst, herunder:

 • Hvis din indkomst ændrer sig
 • Hvis du skifter job eller får flere/færre timer på jobbet
 • Hvis du er blevet skilt eller gift – dette har nemlig også betydning for din skat og årsopgørelse
 • Hvis du har skiftet adresse – vær ekstra opmærksom på, at dit kørselsfradrag ændrer sig, da det afhænger af din bopæl og placering af arbejdsplads
 • Hvis du skifter fagforening eller a-kasse – vær opmærksom på, om du betaler et andet beløb, end du gjorde førhen
 • Hvis du modtager børnepenge, SU eller anden indkomst foruden din hovedindkomst
 • Hvis du har købt ny bolig
 • Hvis du har startet en ny virksomhed
 • Hvis du har optaget et lån i banken, hvor der betales renter

Når der sker ændringer i dit liv, så husk at tjekke op på forskudsopgørelsen, således at du betaler den rette skat af din indkomst. Forskudsopgørelsen kommer ud hvert år i november og kan rettes til og udfyldes det følgende år. Den er mindst lige så vigtig at få udfyldt, som det er at få tjekket årsopgørelsen. Skat udfylder nemlig din forskudsopgørelse med tal fra det foregående år. De går altså ud fra, at du tjener det samme som sidste år, hvilket betyder, at det er utrolig vigtigt at rette forskudsopgørelsen til, når der sker ændringer i dit liv – især hvis det betyder, at du tjener enten mere eller mindre end det foregående år.

Penge tilbage eller skattesmæk?

Hvert år i marts sidder tusindvis af danske borgere klar ved computeren, når årsopgørelsen kommer ud. Årsopgørelsen giver dig som sagt mulighed for at se, om du skal have penge tilbage i skat, eller om du har betalt alt for lidt det forgangne år. Skal du have penge tilbage, så skal du blot læne dig tilbage og vente, da de automatisk vil gå ind på din konto. Skylder du penge, fordi du har betalt for lidt i skat, så kan du betale restskatten via Skats hjemmeside.

Ved at indtaste de rette oplysninger i forskudsopgørelsen, slipper du for at skulle rette årsopgørelsen for fejlagtige oplysninger og udfylde eventuelle mangler. Gør dig derfor den tjeneste at udfylde forskudsopgørelsen løbende – på den måde bliver det også meget lettere at overskue, og du undgår tilmed også et eventuelt skattesmæk ved at have dine informationer i orden.

Skulle der alligevel være opstået en fejl i årsopgørelsen, så kan du rette i den helt frem til 1. maj og få indberetningen bragt i fineste orden.

Sundhedsstyrelsen draget ind i fupnummer

Svindlere forsøger at skabe falk troværdighed ved at bruge en opdigtet anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Det er blevet hverdag for kendte danskere at optræde i fupartikler, mod deres vilje. Artiklerne er designet til at ligne et velkendt dansk medie mest muligt, men både det og indhold er 100 procent opdigtet. I en ny fupbølge er det igen TV 2-værten Jes Dorph-Petersen, der bliver misbrugt, denne gang sammen med en falsk anprisning fra Sundhedsstyrelsen. 

I artiklen, der dukker op som en Facebook-annonce, fortæller Jes Dorph-Petersen angiveligt hvordan “magiske” CBD-dråber har helbredt ham for søvnproblemer og alvorlig angst. I samme artikel, der er designet så den ser ud til at komme fra BT, er der desuden et falsk tweet fra Sundhedsstyrelsen, hvor man blåstempler dråberne.

Læs også: Endnu en dansk tv-vært advarer om fupreklame

Men intet af det passer. BT har ikke skrevet artiklen og hverken Jes Dorph-Petersen eller Sundhedsstyrelsen har anbefalet eller anbefaler CBD-dråber. 

Som vi ved flere lejligheder har forklaret her på it-borger.dk er der flere alarmklokker, der bør ringe ved falske nyheder som den her. Det mest afslørende finder man i browserens adresselinje, hvor man kan se, at artiklen ikke ligger på bt.dk, men derimod på brainstormjournals.com 

Som det ses på screenshottet herunder, er den falske nyhed skrevet på udmærket dansk, men den er ikke nær så fejlfri, som man kan forvente hvis afsenderen havde været et dansk medie. 

Der er et helt malplaceret “M” i starten af overskriften. En fejl som det, bliver hurtigt opdaget på troværdige medier. Den mest sete nyhed i højre side har en formulering, der ikke giver nogen mening.

Foto: Per Arnesen/TV 2

Endnu en dansk tv-vært advarer om fupreklame

Tv-værten fastslår, at han aldrig har haft noget med kryptovalutaen Bitcoin at gøre.

Når du rundt omkring på nettet ser reklamer for at invistere i kryptovalutaen Bitcoin, er der stor risiko for, at du også ser en smilende kendt dansker. Bagmændene opdigter, at de kendte danskere har tjent mange penge på investeringerne – men intet af det passer. 

En række tv-værter som Sofie Linde og Jes Dorph-Pedersen er blevet misbrugt i de falske reklamer. Og nu er det også gået ud over en anden TV 2-vært, Peter Ingemann. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Peter Ingemann er blevet misbrugt i falsk Bitcoin-reklame (Foto: TV 2)

På Facebook forklarer Ingemann, at han på ingen måde er involveret i Bitcoin. 

– DET ER SVINDEL! Og jeg har INTET med det at gøre. Hold jer langt langt væk.Jeg kunne grine af det og gjorde det også i starten, selvom jeg da ikke synes det er rart at få mit fjæs på en åndssvag svindlers annonce, skriver Peter Ingemann blandt andet.

På billedet, som “Størst-værten” har delt ses også TV 2-værten Anders Breinholt. Også hans støtte til Bitcoin-investeringer er opspind. 

Minister vil stille influencers til ansvar for indhold

Bloggere og andre influencers skal kunne stilles til ansvar for det, de lægger ud på blogs og sociale medier, mener minister. 

Medier har en ansvarshavende chefredaktør, der har det endelige ansvar for, hvad mediet vælger at bringe. Sådan er det ikke med de såkaldte influencers, der har mange følgere på sociale medier. Det skal der laves om på, mener Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Reality-stjernen Fie Laursen lagde i weekenden et selvmordsbrev op på Instagram, hvor hun har i omegnen af 30.000 følgere. Og det burde have konsekvenser, mener ministeren. 

– Så ville hun (Fie Laursen, red.) kunne blive stillet til ansvar over for straffeloven i forbindelse med at lægge ting op, der går på tværs af de presseetiske regler, der påhviler en redaktør, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Ritzau. 

Læs også: Svindelforsøg på sociale medier er eksploderet – virksomheder bombarderes også

I de vejledende regler for god presseskik står der blandt andet: 

– Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig.

Hvordan ministeren forestiller sig koblingen mellem brud på de vejledende regler for god presseskik og straffeloven er dog uklart. At bryde de vejledende regler har nemlig ingen strafferetlige konsekvenser. 

Opslaget nåede at ligge på Instagram i næsten to dage, inden det blev fjernet. 

Fie Laursens bror, Boris, bekræfter på Instagram, at Fie forsøgte selvmord, men at hun nu får den nødvendige hjælp.

Falsk Coop-sms i omløb

Får du en sms om, at du har bonus til gode, skal du ikke trykke på linket. Afsenderen er ikke Coop Danmark, men derimod kriminelle i Panama.

Det er let at blive glædeligt overrasket, hvis du, som medlem af Coop Danmark, pludselig får en sms om, at du har bonus til gode. Og lige så let at blive fristet til at udfylde formularen for at få den lovede bonus. Det er bare en dum ide, for beskeden har intet med Coop Danmark.

I vores guide her lærer du, hvordan du spotter en falsk sms

I øjeblikket modtager en række af Coop Danmarks medlemmer sms’er som denne:

(Artiklen fortsætter under billedet)

Trykker man på linket, kommer man ind på en side, der ved første øjekast ser ægte ud, men det er den ikke. Man kommer nemlig ind på coop-point.com

(Artiklen fortsætter under billedet)

Problemet med falske mails og sms-beskeder, er desværre ikke nyt. Heller ikke for Coop Danmark.

– Det er desværre et problem, som både plager os og mange andre virksomheder. Vi advarer mod dem på vores hjemmeside. Hvis vi har en periode, hvor vi oplever særligt mange, mailer vi advarsel til dem, der modtager vores nyhedsbreve, fortæller Jens Juul Nielsen, informationsdirektør hos Coop Danmark til It-borger.dk

Vil du vide mere om, hvordan man spotter en falsk sms, kan du læse vores guide her.

It-borger.dk har foretaget research, der viser, at hjemmesiden coop-point.com, er registreret hos amerikanske Namecheap af nogen i Panama. Vi forsøger at få en kommentar fra Namecheap.Her er it-chefernes største frygt

Virksomhedernes it-chefer frygter allermest uforsigtighed fra virksomhedens egne medarbejdere.

Når der tikker en arbejdsmail ind, kan det være en rigtig god ide at kigge på den en ekstra gang. Der er nemlig en reel risiko for, at den ikke kommer fra den afsender, der står på.

It-virksomheden Cisco har i en ny rapport spurgt 3.000 it-chefer fra hele verden om den største sikkerhedstrussel mod virksomhederne. 56 procent svarer, at den største trussel er medarbejderne.

– Virksomhedernes største sårbarhed mod it-sikkerhed er medarbejderne, fordi det kan være næsten umuligt at identificere falske e-mails. For at undgå at blive hacket skal virksomhederne ikke kun have den rigtige software, men også etablere en kritisk e-mailkultur blandt de ansatte, der kan fungere som et bolværk mod kriminelle,  forklarer Jan Minche, Security Lead hos Cisco, i en pressemeddelelse.

Læs også: Tjek selv: Her er listen med de 100 dårligste kodeord – hvor er dit?

Ifølge Cisco forsøger kriminelle at ramme virksomhederne på mange forskellige måder. De mest almindelige fupmails er:

1. CEO-fraud: Afsenderen udgiver sig for at være virksomhedens direktør eller økonomidirektør, og forlanger at få overført et beløb med det samme.

2. Digital afpresning: Kriminelle forsøger at afpresse sig til betaling i kryptovalutaen Bitcoin ved at hævde at være i besiddelse af intime billeder eller videoer af modtageren.

3. Falske fakturaer: Den vedhæftede faktura indeholder ondsindet kode, der kan give den kriminelle adgang til virksomhedens oplysninger.

4. Phishing: Forsøger at overbevise medarbejderen om, at han/hun skal skifte logind-oplysninger til eksempelvis Office 365 eller G Suite. Mailen indeholder et link til en side, der ser ægte ud, men som i virkeligheden sender medarbejderens oplysninger til den kriminelle.

5. Advance fee fraud: Modtageren bliver lovet en stor sum penge, men skal bare lige overføre en mindre sum først. Det store beløb dukker selvfølgelig aldrig op.