Kommunikation er en forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø, idet det øger trygheden og dermed trivsel for medarbejderne. Hvad er definitionen af optimal tryghed? Og hvor går grænsen for hvad man tør at sige uden at være anonym? Ny kommende digital lov vil øge sikkerheden og trygheden på arbejdspladsen. 

Anonym ytring af meninger på internettet 

Som medarbejder på en stærk bureaukratisk arbejdsplads kan det være svært at opnå tryghed og åben dialog omkring ubehagelige hændelser og nedværdigende adfærd. I takt med den seneste bølge af metoo og aktuelle debatter om krænkelser på arbejdspladser, er der opstået en nødvendighed for gennemsigtighed og mulighed for anonym indberetning af ureglementeret adfærd. Der er opstået et behov for, at få skabt rammer på arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan ytre sine meninger, oplevelser og forhold på arbejdspladsen. Dette kan opnås gennem whistleblowerordninger – anonym og sikker brug af internettet. 

Lov om whistleblowerordninger 

Fra slutningen af 2021 træder en ny lov i kraft – alle private virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal have et whistleblower system. Med et whistleblower system kan du komme skandalen i forkøbet og få kontrol over alle indberetninger og afgøre håndteringen. Med Whistleblower systemer kan dine medarbejdere trygt og anonymt anmelde uetisk adfærd på arbejdspladsen – til gavn for den enkelte medarbejder og virksomheden som et hele. 

Hos WhistleSystem opnår du sikkerhed, compliance, fortrolighed og 100 % anonymitet. Alle indberetninger vil blive opbevaret på Microsoft Azure severe, som garanterer et højt niveau af sikkerhed. Derfor var Azure også den første udbyder af servere, der blev anerkendt af EU’s databeskyttelsesmyndigheder. 

Alle anmeldelser i din virksomheder krypteres i systemet både før, under og efter anmeldelsen. Medarbejderen der indberetter anmeldelsen er beskyttet af SSL, som betyder, at der etableres en krypteret – og dermed 100 % sikker – forbindelse mellem webserver og browser.  

Disse systemer vil åbne op for sikker og anonym kommunikation på arbejdspladsen, som vil være behjælpelig til at opnå fælles forståelse og tryghed. Et whistleblower system er en god idé for enhver virksomhed. Forstærk trygheden på arbejdspladsen og skab et bedre arbejdsmiljø.