I Danmark kan du sikre dig mod arbejdsløshed ved at blive medlem af en a-kasse. De tilbyder en række digitale og fysiske ressourcer, der hjælper dig med at søge videre og finde dit næste job. 

De hjælper dig blandt andet ved at udbetale dagpenge, opkvalificere deres medlemmer med kurser inden for deres fag og ved at afholde netværksmøder mellem ledige medlemmer og interesserede virksomheder.

A-kassernes hjemmesider kan dog til tider være uigennemskuelige eller ved at gemme deres vigtigste ressourcer væk i fjerne undermenuer. 

I denne artikel gennemgår vi alt, du bør vide om de danske a-kasser – og hvordan du på bedste vis kan drage nytte af deres ressourcer.

Find en a-kasse, der passer til dit fag og arbejde

Den bedste a-kasse er den, der kender dit fag eller branche.

I Danmark skal alle a-kasser være statsanerkendte for at få lov til at udbetale dagpenge. I 2020 er der 23 a-kasser. Flere af disse a-kasser har underorganisationer, der ikke er selvstændige a-kasser, men i praksis er målrettet specifikke grupper, eksempelvis selvstændige, ledere eller IT-medarbejdere.

Hvis du er i tvivl om, hvilken a-kasse der egner sig bedst til dig, kan du altid tage en a-kasse test eller læse op på de enkelte a-kasser.

Det sidstnævnte er især relevant, hvis du eller en person, du hjælper, er immigreret til Danmark – især hvis dansk ikke er deres førstesprog. A-kasserne tager imod medlemmer uanset nationalitet, men ikke alle er lige gode om at have en engelsk eller fremmedsproget version af deres hjemmeside.

Hvis du hjælper en ikke-dansktalende person med at melde sig ind i en a-kasse kan du finde et hurtigt opslagsværk over a-kasser og det danske dagpengesystem her.

Log ind på din a-kasses selvbetjening

Mange af a-kassernes ydelser ligger i forvejen frit tilgængeligt på deres hjemmeside.

Men størstedelen af deres kurser, møder og særlige rabatordninger kræver, at du først er logget ind. Det gør du ved at bruge dit NemID til at logge ind på deres side for selvbetjening. 

Du er nødt til at bruge dit NemID, da din a-kasse ligger inde med personfølsomme data om dig – og selv det at være medlem af en a-kasse eller fagforening betragtes som en personfølsom information.

Når du har gjort dette, kan du tilmelde dig diverse kurser eller særlige møder kun for medlemmer. Men de fleste a-kasser (og mange fagforeninger) har desuden også en række særlige digitale tilbud, der hjælper med at opkvalificere dig til en nyt job – eller giver du mulighed for at stifte bekendtskab med et nyt jobområde, hvis du overvejer at skifte karriere.

Vær især opmærksom på deadlines og udløbsdatoer

Tilbuddene fra a-kasserne kan ofte inddeles i to kategorier:

  • Egne tilbud
  • Eksterne tilbud 

A-kassernes egne tilbud er ofte tilgængelige i længere perioder eller gentager sig selv med jævne mellemrum. 

Hvis arrangementet eller tilbuddet involverer en ekstern aktør såsom en gæstetaler eller en særlig rabatordning på en vare eller ydelse fra en ikke-offentlig organisation, kan du dog opleve, at de udløber relativt hurtigt eller aldrig bliver gentaget.

Tjek gerne en gang eller to om måneden

Når du søger job hver uge, kan det ofte være svært at finde tid til at tjekke op på sin a-kasses eller fagforenings særlige tilbud den måned. Men det kan stadig betale sig, da du ofte kan spare penge ved at bruge deres særlige aftaler.

A-kasserne er gode til at opdatere deres medlemskalender fra måned til måned. Men deres informationer om rabataftaler eller særlige tilbud har en tendens til at blive negligeret eller ikke få helt lige så stor opmærksomhed.

Du bør derfor være ekstra opmærksom, når du skal købe en større vare eller er ved at tilmelde dig et månedligt abonnement på f.eks. aviser eller hos kulturinstitutioner. Der kan sagtens være penge at spare ved at vente en måned eller tjekke om, dit medlemskab kan give dig nogle vigtige besparelser – især når du skal leve af dagpenge.