Sådan fungerer efterløn

Hvis du ikke har lyst til at vente med at forlade arbejdsmarkedet indtil, du har ramt pensionsalderen, har du mulighed for at få efterløn. Efterløn er en ydelse, du får udbetalt, så du har mulighed for at gå tidligere på pension.

Du får din efterløn på månedlig basis i op til fem år før, du rammer alderen for folkepension. Der er dog nogle betingelser, som du skal opfylde, hvis du vil have muligheden for at komme på efterløn.

  • Du skal være medlem af en a-kasse, hvor du kan betale et bidrag for at blive en del af efterlønsordningen. Her er det vigtigt, at du forsat er medlem under din faktiske efterlønsperiode.
  • Du skal have indbetalt til efterløn i minimum 30 år, hvis du vil have efterløn.
  • Du skal nå en bestemt efterlønsalder, hvilket kommer an på, hvornår du er født.

Dette er blot nogle af de regler, som gør sig gældende, hvis du vil have mulighed for at blive en del af efterlønsordningen.

Læs om efterlønsregler online

Det kan være svært at vide helt konkret, hvad efterlønsordningen egentlig indebærer. Dette gælder blandt andet regler for, hvordan du bliver tilmeldt ordningen, samt hvordan den egentlig fungerer for dig, når du rammer alderen for efterløn.

Her skal du ikke fortvivle, da der er rigtig gode muligheder for at finde en masse information omkring regler online. Har du for eksempel en a-kasse, kan du som regel læse nærmere om de regler og betingelser, der gælder efterløn på deres hjemmeside. De informerer dig om, hvad du skal tage stilling til og forvente, hvis du vil tilmeldes via dem.

Du har også god mulighed for at finde information omkring efterløn og de følgende regler hos Borger.dk og andre lignende sider. Her kan du være helt sikker på at finde korrekt information, som tager højde for statens regler og love i forhold til efterløn.

Det behøver derfor ikke være svært at finde viden omkring emnet, da du har en hel verden online, hvor du kan søge hjælp og information om efterløn og mange andre emner. Det hele er samlet et sted, så du ikke skal ringe rundt til et hav af forskellige personer for at finde ud af noget. Det går hurtigt og nemt, hvis du søger information og viden via internettet.

Find informationer om tilmelding til efterløn på din a-kasses hjemmeside

Hvis du gerne vil tilmelde dig efterlønsordningen, skal dette gøres via din a-kasse. Er du i tvivl om, hvordan det foregår, kan du læse mere om det på din a-kasses hjemmeside.

Alle a-kasser har en hjemmeside, hvor der er information om, alt der er relevant i den forbindelse. Herunder hører blandt andet efterløn, og hvordan en tilmeldingsproces fungerer. Der kan naturligvis være forskel fra a-kasse til a-kasse.

Hvis ikke du er medlem af en a-kasse, så kan du nemt se hvilke muligheder du har på skift-a-kasse.dk.

Nogle a-kasser sender dig en forespørgsel omkring tilmelding af efterløn lige før, du fylder 30 år. Her kan du blot følge instrukserne, hvis du vil tilmeldes den vej igennem. Nogle a-kasser giver dig mulighed for at tilmelde dig online, mens andre ønsker at du sender et brev retur til dem. Her afhænger processen meget af netop den a-kasse, du er hos.

Hvis du selv tager initiativ til en tilmelding uden en forespørgsel fra a-kassen, skal du blot søge informationer omkring processen på deres hjemmeside. I nogle tilfælde har du også dit eget log in til hjemmesiden, hvor du kan videregive dit ønske om tilmelding igennem.

Brug en online formular til din ansøgning om efterløn

Når du skal sende en ansøgning omkring tilmelding af efterløn til din a-kasse, kan det være svært selv at vide, hvad den nøjagtigt skal indebære. Derfor kan det være en stor hjælp at finde en online formular, som du blot kan udfylde og videresende.

Du kan ofte finde en online formular på din a-kasses hjemmeside. Dette kan kræve et log in, for at du kan se formularen. Her står der præcis, hvad du skal skrive af informationer, som kan give dig tilladelse til en tilmelding af efterlønsordningen.

Når du har udfyldt en online formular, skal du sende den ind til din a-kasse. Her kan der være stor forskel på, hvordan det foregår for hver enkel a-kasse. Nogle skriver på deres hjemmeside, at du skal sende formularen i et brev, mens andre lader dig sende den via din bruger på hjemmesiden.

Når formularen er sendt afsted, er det op til din a-kasse at undersøge, om du lever op til kravene for en efterlønsordning. Hvis dette accepteres, sørger de for, at du bliver tilmeldt og betaler den ekstra månedlige udgift, som det kræver.

Beregn din efterløn med en online beregningsmaskine

Hvis du er nysgerrig på, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn, kan du finde ud af det ved at bruge en online beregningsmaskine. Der findes flere forskellige beregnere, men du kan være helt sikker, hvis du bruger den, du kan finde via Borger.dk.

Beregneren fungerer på den måde, at den laver en vejledende beregningen over, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn med eller uden arbejde ved siden af. Den giver dig derfor et fingerpeg i retning af, hvor meget du kan få, og hvorvidt det ville være en økonomisk god idé at udskyde din efterløn eller have lønindtægt ved siden af.

Beregnerne tager udgangspunkt i, at du har ret til at få den højeste sats af efterløn. Har du i gennemsnit haft en indtægt på mindre end 20.963 kroner om måneden i de seneste 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder i alt, kan din efterløn være mindre end beregneren viser.

Før du går i gang med beregningen af din efterløn via en online beregner, er det en god idé at have nogle bestemte oplysninger klar.

  • Timeløn og arbejdstid pr. måned
  • Pensionsordninger

Dine pensionsordninger kan du finde online via pensionsinfo.dk. Her skal du blot vælge ”Dine aftaler”, for at få et overblik over dine pensionsordninger. Disse oplysninger kan bruges til beregneren af din efterløn, hvis du flytter skyderen til din efterlønsalder. Her får du den information, du skal bruge i beregneren.

Når du har lavet en beregning efterløn, skal du selv tage stilling til, hvad du vil bruge det til og, hvordan du vil agere i forhold til din efterløn.

Betal den rette skat af din efterløn ved at lave en online forskudsopgørelse

Når du skal have efterløn eller pension udbetalt, bliver der taget skat af det. Der vil dog være et fradrag, så du ikke betaler fuldt skat.

Som regel bliver dine fradrag helt automatisk indført, så du ikke ender med at betale for meget af din efterløn og får det rette udbetalt. Dit penge- eller pensionsinstitut vil automatisk betale 15,3 procent skat af dit afkast.

Når du forlader din arbejdsplads for at gå på efterløn eller pension, er det en god idé at rette din forskudsopgørelse for at være sikker på, at du betaler den rette mængde i skat. Din forskudsopgørelse kan du rette via en online platform hos Tastselv. 

Forskudsopgørelsen er et budget, som løbende viser din indkomst og skat for det givne år. Den ser fremad og viser den indkomst, fradrag og skat, som der forventes. Forskudsopgørelsen kommer i november, hvor du har mulighed for at se, hvordan din skat forventes at se ud det kommende år. Her kan du gå ind og ændre i oplysningerne, hvis der er sket en ændring i din økonomi, som kan have betydning for den skat, der skal betales. Disse rettelser sker også i dit skattekort, som sendes til dit pensionsselskab, SU eller din arbejdsgiver alt efter din situation.

Find information online omkring arbejde ved siden af efterløn

Når du er blevet tilmeldt efterlønsordningen, og når den rette alder, er det bare om at nyde det. Du kan vælge at arbejde ved siden af, men det er også helt tilladt at slappe af og nyde godt af de penge, du tidligere har betalt ind til din efterløn.

Hvis du arbejder ved siden af din efterløn, er der dog nogle regler, du skal være opmærksom på. Hvis du ikke kender reglerne, kan du altid finde information online. Din a-kasse vil som regel have information på deres hjemmeside, men det er også muligt at finde på andre sider.

Kort sagt, har du ret til at arbejde i ubegrænset omfang, mens du er på efterløn. Du skal dog være opmærksom på, at timerne fratrækkes i efterlønnen. Fradraget sker time for time eller efter omregning, hvis du har et ukontrollabelt arbejde. Hvis du har et arbejde på mere end 145,53 timer i måneden, får du ikke ubetalt efterløn for resterende timer.

Har du en timeløn på under 241,73 kroner, får du ret til et fradrag i efterlønnen for de første 39.096 kroner. Dette udregnes ved at sige: timeløn x antal timer / 241,73 = timer til modregning.

Du kan altså sagtens have et arbejde og være på efterløn samtidig. Du kan frit vælge om, du vil læne dig tilbage og holde fri eller fortsætte med at arbejde.