Hvis du og din ægtefælle har besluttet, at I skal skilles eller vil separeres, kan det faktisk gøres ganske enkelt og effektivt. Takket være internettet og IT er det i dag en forholdsvis enkel og hurtig proces at blive skilt. Her kan du læse mere om, hvordan du kan forholde dig til din skilsmisse.

Du kan søge om separation, direkte skilsmisse eller skilsmisse efter separation på nettet

Siden den 1. juli 2013 har det været lettere at blive skilt, end det nogensinde har været før. Det er blevet langt mindre kompliceret, fordi du nu kan klare det hele over internettet. Det vil sige, at en skilsmisse ikke engang kræver, at du træder ud for en dør. Hvor du førhen kun kunne blive skilt straks under helt særlige omstændigheder, kan du i dag ordne det hele hjemmefra med det samme. Der skal altså blot et par klik med musen, og så er I skilt. Dette kræver dog, at du og din ægtefælle er enige om, at I vil skilles eller separeres.

Sådan søger du om skilsmisse – step by step

Hvis du og din ægtefælle er nået til enighed om en skilsmisse eller separation, kan I gå i gang med at søge om det med det samme. Dog kræver denne form for ”hurtig skilsmisse” også, at I er enige om ægtefællebidrag, og om hvem der skal overtage jeres leje- eller andelsbolig, hvis I har sådan en. Hvis I er enige om alle tre vilkår, kan I blive skilt med det samme.

Sådan foregår det:

  • Hos Familieretshuset finder I en ansøgningsblanket, som I skal udfylde for at blive skilt. Det hele kan klares online, hvor det blot kræver, at I bruger hvert jeres Nem-ID.
  • Udfyld ansøgningen, underskriv med NemID og indsend ansøgningen.
  • Når I har udfyldt blanketten, vil den blive sendt videre og behandlet af Familieretshuset. Det koster 370 kr. pr. 2019 at få behandlet sådan en sag om skilsmisse eller separation. I betaler også digitalt, og I gør det i samme omgang, hvor I indsender ansøgningen.
  • Når I har indsendt jeres ansøgning, vil der gå op til 24 timer, før I modtager en kvittering i Digital Post.

Som sagt kræver en skilsmisse, at I er enige om, at det er det, der skal ske. Det vil også sige, at I begge to skal skrive under med jeres Nem-ID for at blive skilt. Det at I kan søge digitalt, gør processen langt lettere og hurtigere. Dog kan I sagtens få hjælp hos kommunens borgerservice, på biblioteket eller i Familieretshuset, hvis ikke I har mulighed for at blive skilt digitalt. Dog er det ganske simpelt og brugervenligt, hvis I har mulighed for at ansøge på nettet. Hvis ikke I er enige om skilsmissen, kan du alligevel godt sende en ansøgning om skilsmisse afsted til Familieretshuset.

Hvis der opstår nogen form for tvivl omkring den praktiske del af skilsmissen, kan I altid vælge at komme til en vilkårsforhandling i Familieretshuset, hvor en sagsbehandler vil fortælle jer lidt nærmere om, hvad det indebærer, hvis I vælger at blive skilt eller separeret. Det samme kan I blive kaldt ind til, hvis ikke I kan blive enige om ægtefællebidrag og overtagelse af eventuel leje- eller andelsbolig. Hvis I tilvælger en vilkårsforhandling, er der et gebyr på 1.630 kr. pr. 2019.

Sker det, at I endnu ikke kan blive enige, går sagen videre i retten. Tiltaget der trådte i kræft pr. 1. juli 2013, har altså gjort, at I kan blive skilt uden først at være separeret, såfremt I er enige om det. Hvis der derimod er uenighed, kan I først blive skilt efter 6 måneders separation. Dog gælder øjeblikkelig skilsmisse, hvis ét eller flere af følgende tilfælde: utroskab, 2 års adskillelse, vold, bigami og børnebortførelse.

Skilsmisse og ægtefællebidrag – søg om dette på nettet

I perioden hvor du og din ægtefælle er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Derfor kan du også, hvis I bliver skilt søge Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale et månedligt ægtefællebidrag til dig.

Ægtefællebidragets størrelse afhænger af flere ting, herunder:

  • Du og din ægtefælle kan i fællesskab vælge at aftale et beløb, hvis I vil undgå at involvere Familieretshuset. Her er det altid en god idé at lave en skriftlig aftale. Hvis I vælger selv at aftale størrelsen på bidraget, kan Familieretshuset ikke efterfølgende gå ind og ændre i jeres aftale. Hvis I ønsker at ændre det, kan dette kun ske i retten. Dog er der en undtagelse, for hvis I på forhånd har lavet en aftale om, at Familieretshuset må ændre på størrelsen af beløbet, så må de gerne det.

  • Hvis I til gengæld ikke kan nå til enighed om bidragets størrelse, kan Familieretshuset beregne bidragets størrelse for jer. Her vil forskellen på jeres indkomster bl.a. spille ind. Normalt bliver bidragets størrelse beregnet således, at det kommer til at svare til en femtedel af forskellen på jeres indtægter.

  • Hvis det sker, at I slet ikke kan nå til enighed om, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag, er du nødt til at søge om det i Familieretshuset. Her vil de afgøre, om du er berettiget og hvor stort bidraget skal være. Dette foregår meget lig en ansøgning om skilsmisse. Du kan ordne det hele på internettet, hvor du trin for trin vil blive ledt gennem nogle forskellige punkter, så du til sidst er klar til at sende din ansøgning til Familieretshuset. Når du har sendt din ansøgning afsted, kan der gå op til 10 uger, før du får svar. Hvis din ansøgning bliver godkendt, og det bliver afgjort, at du er berettiget til at få ægtefællebidrag fra din tidligere ægtefælle, vil du få en bidragsafgørelse. Det er blot din dokumentation for, at din ansøgning er blevet godkendt, og hvornår du vil begynde at få dit bidrag.

Hvis du vil ansøge om ægtefællebidrag, ansøge om ændring i dit ægtefællebidrag eller har spørgsmål til noget helt tredje, kan du altid læse meget mere på Familieretshusets hjemmeside. De har flere enkle guides til rådighed, så du får lettest ved at navigere rundt i det hele. De kan ligeledes hjælpe med ting såsom uenighed om børn, altså bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag. Det du ikke kan læse dig til på deres hjemmeside via din mobiltelefon eller computer, kan du få hjælp til over mail eller mobil.

Obligatorisk kursus fra april 2019

Siden det 1. juli 2013 blev gjort meget lettere at blive skilt, er det i 2019 alligevel blevet gjort lidt sværere, såfremt du og din ægtefælle er forældre sammen. I hvert fald kræver det nu et ekstra trin, før I kan blive hurtigt skilt digitalt. Siden april 2019 har det nemlig været sådan, at alle skilsmisseforældre skal gennemføre et kursus, inden I kan blive skilt. Kurset er et obligatorisk kursus, der foregår digitalt. Det vil sige, at du nemt kan tage kurset derhjemme fra din computer.

Meningen med kurset er, at forældre skal få en bedre forståelse for, hvad en skilsmisse kan gøre for et barn. Hvis I er forældre, vil I blive forklaret gennem kurset, hvordan en skilsmisse lidt mere præcist ser ud fra barnets perspektiv. Desuden er der stor fokus på, hvordan man kommunikerer med sin tidligere ægtefælle. Kurset er blevet døbt Samarbejde Efter Skilsmisse (SES). Det er som sagt et obligatorisk kursus, så det er et krav til alle forældre. Hvis ikke kurset bliver gennemført, kan I ikke blive skilt.

På trods af internettet, der gør det lettere at blive skilt, er det nu alligevel blevet gjort lidt sværere for forældre, der vil skilles. Dette obligatoriske kursus betyder nemlig, at det ikke længere er muligt pr. 1. april 2019 at blive skilt med det samme som forældre. Der følger en reflektionsperiode på 3 måneder, hvori det er i denne periode, at kurset skal tages.  Det har til gengæld den fordel, at det hele stadig kan klares hjemmefra med en computer. Hele formålet med kurset er, at både du, din ægtefælle og ikke mindst jeres fælles børn skal komme bedst ud på den anden side.

Husk sikkerheden når du færdes på nettet

Når nu det er så simpelt og lettilgængeligt at blive skilt i dag takket være internettet, skal du samtidig også huske på, at det er vigtigt at færdes sikkert på nettet. Når du skal skilles på nettet, kræver det, at du gør brug af dit NemID. Det skal du bl.a. bruge, når du skal skrive under på ansøgningsblanketten inde på Familieretshuset. Når du færdes på sider, hvor der via dit NemID er adgang til følsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du altid logger af og lukker dine browservinduer, når du er færdig. På den måde sikrer på nemlig, at andre mennesker ikke kan udnytte dit NemID, hvis de skulle komme i besiddelse af samme computer. Du skal være ekstra opmærksom på dette, hvis du bruger en offentlig computer på et bibliotek f.eks. Derudover er det vigtigt, at du altid holder dit NemID for dig selv, så du ikke risikerer, at andre kan få adgang til dine personlige oplysninger.