Siden marts 2019, er der blevet rusket godt og grundigt rundt i vores opfattelse af “normale arbejdsrutiner”. Med pandemien som den hovedskyldige, har langt de fleste danskere haft længere perioder hvor arbejdet udelukkende foregik digitalt. Men faktisk har det vist sig, at hjemmearbejde ikke er så slemt endda, ja mange danske virksomheder støtter endda op om en mere fleksibelt måde at arbejde på – selv disse måneder efter corona-krisen. 

Virksomheder er positive over for en digital omstilling

I en undersøgelse lavet af Dansk Industri viser det sig, at 8 ud af 10 virksomheder er positiv indstillet over for hjemmearbejde efter Covid-19 – faktisk er et stort flertal positive overfor at skrue op for muligheden for, at deres ansatte kan arbejde hjemme så længe faciliteterne er gode nok. 

Rapporten viser dog også, at virksomhederne ikke ønsker at deres ansatte udelukkende arbejder hjemmefra, men at de tilbyder 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen så de sikrer et stadigt tæt forhold mellem kollegaer. Det er netop manglen på sociale fællesskaber og kollegial støtte, som er den største betænkelighed hos arbejdsgiveren. Mange havde måske, før pandemien, regnet med at det var frygten for dårlig produktivitet og derved mistillid mellem ansatte der ville fylde mest. 

Fra et medarbejder-perspektiv, er fordelingen af personer der benytter sig af hjemmearbejde mere lige fordelt, hvor nogle benytter sig meget af det og andre slet ikke. Med en fleksibel virksomhedspolitik der støtter op om enkelte ugentlige hjemmearbejdsdage, lader arbejdsgiveren det være op til de enkelte individuelle behov på arbejdspladsen. Dette spiller også sammen med arbejdspladsen som helhed, alt fra sikkerheden til kulturen. 

Fra et politisk perspektiv har der også været opbakning til hjemmearbejdet, og folketinget er gået sammen om at etablere et regelsæt som sikrer fortsat god medarbejdertrivsel. Et nyt lovforslag er blevet godkendt, hvori en af hovedemnerne omhandler hjemmearbejds faciliteter – dette forventes træde i kraft i slutningen af april 2022. Mere konkret stilles der krav til, at indretningen på hjemmekontoret skal følge nogle konkrete reglementer hvis medarbejderen har mere end to ugentlige hjemmearbejdsdage.   

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde

De fleste danskere har efterhånden fundet ud af, hvordan man kan strukturere en hjemmearbejdsdag efter at være blevet “tvunget” til det af corona-pandemien. Der findes selvfølgelig en række fordele om ulemper, som bestemt også er blevet diskuteret flittigt blandt virksomhederne da de skulle etablere en ny post-corona arbejdspolitik: 

Fordele ved hjemmearbejde

 • Øget work-life balance
 • Mere fleksibilitet for den enkelte medarbejder
 • Færre forstyrrelser fra kollegaer, og derved højere produktivitet
 • Viser tillid fra arbejdsgiveren, og giver større ansvar til den ansatte
 • Mindre transport og transporttid

Ulemper ved hjemmearbejde

 • Dårligere kollegialt fællesskab 
 • Koordinering og vidensdeling kan blive dårligere
 • Tekniske og digitale problemer ved f.eks. møder 
 • Det kan være svært at holde fri når arbejdet sker i hjemmet
 • Kræver stor selvdisciplin af de ansatte 
 • Kræver et fælles fokus på sund ergonomi på hjemmekontoret

Der kan helt sikkert tilføjes både flere ulemper og fordele til denne liste, men disse er nogle af de mest diskuterede emner i forbindelse med den nye digitale omstilling. Hvad der kan konkluderes er, at vi som samfund er rykket os mod en mere fleksibel arbejdsmetode da vores erfaring de sidste 2 år har vist sig, at med de rigtige digitale løsninger, behøver hjemmearbejde ikke nødvendigvis at have en negativ effekt på ansatte og virksomheder.