Arkiv

Den digitale verden efter Covid-19: hjemmearbejde er det nye normale

Siden marts 2019, er der blevet rusket godt og grundigt rundt i vores opfattelse af “normale arbejdsrutiner”. Med pandemien som den hovedskyldige, har langt de fleste danskere haft længere perioder hvor arbejdet udelukkende foregik digitalt. Men faktisk har det vist sig, at hjemmearbejde ikke er så slemt endda, ja mange danske virksomheder støtter endda op om en mere fleksibelt måde at arbejde på – selv disse måneder efter corona-krisen. 

Virksomheder er positive over for en digital omstilling

I en undersøgelse lavet af Dansk Industri viser det sig, at 8 ud af 10 virksomheder er positiv indstillet over for hjemmearbejde efter Covid-19 – faktisk er et stort flertal positive overfor at skrue op for muligheden for, at deres ansatte kan arbejde hjemme så længe faciliteterne er gode nok. 

Rapporten viser dog også, at virksomhederne ikke ønsker at deres ansatte udelukkende arbejder hjemmefra, men at de tilbyder 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen så de sikrer et stadigt tæt forhold mellem kollegaer. Det er netop manglen på sociale fællesskaber og kollegial støtte, som er den største betænkelighed hos arbejdsgiveren. Mange havde måske, før pandemien, regnet med at det var frygten for dårlig produktivitet og derved mistillid mellem ansatte der ville fylde mest. 

Fra et medarbejder-perspektiv, er fordelingen af personer der benytter sig af hjemmearbejde mere lige fordelt, hvor nogle benytter sig meget af det og andre slet ikke. Med en fleksibel virksomhedspolitik der støtter op om enkelte ugentlige hjemmearbejdsdage, lader arbejdsgiveren det være op til de enkelte individuelle behov på arbejdspladsen. Dette spiller også sammen med arbejdspladsen som helhed, alt fra sikkerheden til kulturen. 

Fra et politisk perspektiv har der også været opbakning til hjemmearbejdet, og folketinget er gået sammen om at etablere et regelsæt som sikrer fortsat god medarbejdertrivsel. Et nyt lovforslag er blevet godkendt, hvori en af hovedemnerne omhandler hjemmearbejds faciliteter – dette forventes træde i kraft i slutningen af april 2022. Mere konkret stilles der krav til, at indretningen på hjemmekontoret skal følge nogle konkrete reglementer hvis medarbejderen har mere end to ugentlige hjemmearbejdsdage.   

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde

De fleste danskere har efterhånden fundet ud af, hvordan man kan strukturere en hjemmearbejdsdag efter at være blevet “tvunget” til det af corona-pandemien. Der findes selvfølgelig en række fordele om ulemper, som bestemt også er blevet diskuteret flittigt blandt virksomhederne da de skulle etablere en ny post-corona arbejdspolitik: 

Fordele ved hjemmearbejde

 • Øget work-life balance
 • Mere fleksibilitet for den enkelte medarbejder
 • Færre forstyrrelser fra kollegaer, og derved højere produktivitet
 • Viser tillid fra arbejdsgiveren, og giver større ansvar til den ansatte
 • Mindre transport og transporttid

Ulemper ved hjemmearbejde

 • Dårligere kollegialt fællesskab 
 • Koordinering og vidensdeling kan blive dårligere
 • Tekniske og digitale problemer ved f.eks. møder 
 • Det kan være svært at holde fri når arbejdet sker i hjemmet
 • Kræver stor selvdisciplin af de ansatte 
 • Kræver et fælles fokus på sund ergonomi på hjemmekontoret

Der kan helt sikkert tilføjes både flere ulemper og fordele til denne liste, men disse er nogle af de mest diskuterede emner i forbindelse med den nye digitale omstilling. Hvad der kan konkluderes er, at vi som samfund er rykket os mod en mere fleksibel arbejdsmetode da vores erfaring de sidste 2 år har vist sig, at med de rigtige digitale løsninger, behøver hjemmearbejde ikke nødvendigvis at have en negativ effekt på ansatte og virksomheder. 

4 voksende trends inden for kunstig intelligens

I en verden hvor teknologi, robotter og algoritmer er i rivende udvikling, er anvendelsen af kunstig intelligens, eller artificial intelligence (AI), mere udbredt end nogensinde før. Potentialet for kunstig intelligens er enormt og erstatter i stigende grad funktioner, processer og arbejdsopgaver, som på nuværende tidspunkt eller tidligere har måtte udføres af mennesker og menneskelig intelligens – ikke teknologi. AI bibringer således muligheder for en nemmere hverdag på flere områder og særligt for mere effektive arbejdsgange i en lang række brancher. 

Dette indlæg fokuserer på 4 trends inden for kunstig intelligens, som man bør holde øje med. 

 1. Cybersikkerhed
 2. Kreative initiativer 
 3. På arbejdspladsen
 4. Bilindustrien

Nedenfor følger en uddybning af hver af disse trends, deres anvendelse og potentiale inden for respektive fokusområder.  

1. Cybersikkerhed

I en tid, hvor cybersikkerhed er mere relevant end nogensinde før, grundet vores forbrug af teknologi, får AI en vigtig rolle. Cybertrusler er en uforudsigelig og ubekvem størrelse, der kan være svær at gøre noget ved, før skaden er sket. I denne forbindelse kan algoritmer være med til at beskytte os fra cyberangreb, og her udgør AI et kæmpe potentiale. 

AI kan hjælpe til at automatisere identifikation af trusler og følge cyberkriminelle tæt samt respondere mere effektivt end softwaredrevne eller manuelle teknikker. Ved at analysere og genkende mønstre på kriminelle intentioner, kan algoritmer være med til at afhjælpe, at et cyberangreb kan finde sted. 

AI kan bruges til at genkende trusler som konventionelle softwaresystemer ikke kan, grundet det store antal af malware, som betegner computerprogrammer, der gør skade på computere. Algoritmer kan identificere og genkende tegn på disse programmer, før skaden er sket, og angrebet rammer systemet. 

Ved hjælp af kunstig intelligens, kan cybersecurity systemer bringe den seneste nye viden omkring globale såvel som industri-specifikke trusler og derigennem hjælpe til at træffe beslutninger på baggrund af, hvad der er mest sandsynligt, der kan blive brugt som angreb mod systemer. 

AI kan ligeledes bruges til at skelne mellem gode bots, såsom søgemaskine crawlers, dårlige bots og datasvindel. 

2. Kreative initiativer 

Der er en voksende trend inden for AI brugt til kreative opgaver, såsom at generere content i form af overskrifter til artikler, nyheder mm. Kunstig intelligens anvendes ligeledes inden for lyd, billed- og videoanalyse, spil, filmmanuskripter, analyser på sociale medier og meget mere. Et eksempel på, at AI er blevet anvendt inden for lyd i mange år, er med autotune, som typisk musikere kan bruge til at rette på indspillede vokaler. 

Kunstig intelligens kan i særdeleshed bruges til at spare tid og penge ved at bruge information smartere og samle samt kategorisere informationen med henblik på at identificere mønstre og tendenser. AI kan således ikke nødvendigvis erstatte menneskelig intelligens i forhold til f.eks. at skabe et nyt produkt, men det kan i høj grad være et supplement. 

Algoritmer er særligt effektive til at spore menneskers digitale adfærd på sociale medier, hvilket kan bruges af virksomheder til at skræddersy deres markedsføring og ramme deres målgruppe ved at skabe kreativt content. 

3. På arbejdspladsen

Der har længe været spekulationer om, hvornår maskiner og robotter overtager menneskers job og gør deres rolle overflødig. Dog er vi i stigende grad begyndt at finde os selv arbejde med eller ved siden af maskiner, som forbedrer vores egne evner og kompetencer. Dette ses f.eks. inden for marketing. Som nævnt før, bruger virksomheder i stigende grad værktøjer og algoritmer til at spore folks adfærd på nettet og hjælpe med at generere content, som kan skabe værdi og ramme potentielle kunder. 

Robotter kan også særligt hjælpe mennesker i virksomhedens hverdag, hvor de med tiden er blevet en fast del af mange virksomheder. De er utroligt anvendelige til at udføre tungt eller gentaget arbejde og udfører arbejdet præcist og hurtigt. Robotter kan derfor vise sig at være en kæmpe fordel for ansatte, særligt i jobfunktioner, hvor nedslidning finder sted, da de i stigende grad kan tage sig af det tunge og fysisk belastende arbejde. 

Med hensyn til produktions- og fremstillingsprocesser, kan robotter i høj grad bruges til at genkende fejl på produkter, hvilket kan være med til at effektivisere og optimere produktionen. Kunstig intelligens bruges hyppigt inden for områderne produktion og supply chain management. Her kan AI hjælpe til dataanalyser og supply chain optimering med henblik på at skabe forudsigelighed. AI bruges også på tværs af forskellige brancher i Danmark til risikostyring, produktudvikling og automatisering.

AI kan også fortælle, hvornår maskiner enten skal til service eller repareres og i store datatunge virksomheder, kan værktøjer bruges til at finde specifik information, som skal bruges til en bestemt opgave. 

4. Bilindustrien

Bilindustrien er et område, hvor der i høj grad også anvendes kunstig intelligens, og hvor der fortsat er spændende potentiale. Snakken går fortsat på, hvornår vi vil få udelukkende 100% selvkørende biler at se på vejene. Mange spår, at det kan revolutionere, hvordan vi kommer til at transportere os rundt fremover. 

Teknologien til selvkørende biler har været længe under udvikling og selvom store virksomheder har fundet løsninger, er det fortsat sjældent at se førerløse biler på vejene. Der er mange forhold der spiller ind, som f.eks. vejrforhold, kørselsmønstre, infrastruktur, osv. som varierer fra by til by, land til land. 

Med det sagt, er der udviklet imponerende teknologier, der gør biler i stand til at navigere i trafikken. Nogle moderne biler er udstyret med sensorer, der udgør bilens sanser og som indsamler data omkring kørselsadfærd og bilens tilstand. En række teknologier gør bilen i stand til at forstå sine omgivelser, hvor radarsystemer kan måle afstand til andre biler og objekter mens kamerateknologier understøtter disse radarer og hjælper med at skelne mellem forskellige objekter såsom cykler og skilte.

Kunstig intelligens i bilindustrien bruges allerede i høj grad i dag og har fortsat et stort potentiale. Ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning (ML) kan biler håndtere informationer fra trafikken og handle derudfra. Sammen med bilens sensorer, kan bilens computer og AI teknologien agere på andre bilers adfærd. I tilfælde af f.eks. vejarbejde, kan bilen ved brug af kunstig intelligens og sensorer registrere, at andre biler sænker hastigheden, hvorfor den pågældende bil vil gøre ligeså. 

Anvendelsen af kunstig intelligens er således i konstant udvikling og har fortsat et enormt potentiale for fremtiden. Tiden må vise, hvad det ikke kan blive til, men en ting er helt sikker. Der er en spændende fremtid i vente.

Ønsker du mere viden, om hvad der sker på IT-Borger nu og her, kan du tilgå vores forside her.

Fibernet til flere danskere: Her er alt, du skal vide

Måske du allerede har hørt om fibernet. Vi taler nemlig meget om den nye form for bredbåndsinternet, der løber gennem kabler og er lynhurtig. Men det er langt fra alle, der i dag har adgang til en fibernetforbindelse, som uden tvivl er den bedste og hurtigste internetforbindelse, det hidtil har været muligt at få.

Heldigvis er der lyse udsigter i fremtiden. I dag er der nemlig et stort fokus på at få gjort det muligt for endnu flere danskere at få et fibernetabonnement. Lige her kan du læse mere om, hvad det egentlig er for noget, og hvorfor det er så populært, så du er forberedt, når du får muligheden for at skifte.

Hvad er fibernet?

Lad os først kigge på, hvad vi taler om med fibernet. Her er der tale om en internetforbindelse, der arbejder med lysets hastighed, og som bliver transporteret gennem lysledere i jorden. Disse lysledere er produceret af tyndt glas, og de er ikke meget tykkere end et hår på dit hoved. Lyslederne leverer data gennem det, som kaldes for optiske fibre, som i al sin enkelthed betyder, at signalet bliver sendt via lys.

Det lyder måske lidt skørt, men den er god nok. Det bedste af det hele er, at du får en lynhurtig forbindelse, og at det samtidig er muligt at finde lave fibernet priser, fordi der er hård konkurrence på internetmarkedet i dag.

Forskellen på fibernet og bredbånd

Måske det hele lyder lidt smart, men der kan stadigvæk være en skepsis at finde blandt mange. For hvad er forskellen egentlig på fiber og bredbånd? Lad os hurtigt kaste et blik på det. 

Alle bredbåndsforbindelser starter faktisk på samme måde. De starter som en fiberforbindelse, men ved bredbånd bliver internetsignalet transporteret gennem kobbernet eller antennekabler ind i din bolig. Her deler du dit signal med andre, og det gør du ikke ved fibernet. Det betyder også, at du altid vil have den samme fibernet hastighed – lige meget om du sender eller downloader data. 

I forhold til mobilt bredbånd er du her afhængig af sendemaster. Det er også derfor, at mange har dårlig internetforbindelse uden for de større byer, fordi der er langt til den nærmeste sendemast, der sikrer et godt signal.

Sådan kommer du i gang

Selvom det langt fra er alle, der har adgang til den lynhurtige forbindelse, er der gode udsigter til, at du snart kan finde fibernet udbydere tæt på dig. Med et godt fibernet tilbud kan du forvente at finde dit fibernet billigt, og for mange er de almindelige priser på en fibernet pakke tilsvarende den, som de betaler i forvejen.

Undersøg først og fremmest forskellige fibernet udbydere for at se, om de tilbyder fibernet billigt hjemme hos dig. Hvis det er tilfældet, kan du undersøge udbyderne og deres fibernet pris, så du altid kan være sikker på at få din forbindelse til den stærkeste markedspris. Du kan også tjekke dit net hos Energistyrelsen for at danne dig et godt overblik, eller du kan læse en fibernet test og se, hvad andre anbefaler.

Og kan du endnu ikke modtage fiber, skal du stadigvæk holde øje, da der i dag arbejdes på højtryk for at kunne tilbyde den lynhurtige internetforbindelse til endnu flere husstand herhjemme. 

Fordele og ulemper ved at sælge din bolig selv

Der er mange fordele og ulemper ved selvsalg. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på disse, før du træffer den endelig beslutning om, hvordan din bolig skal sælges. Læs mere her om fordele og ulemper ved at sælge din bolig selv.

Fordele ved at sælge sin bolig selv?

Når man sælger sin bolig selv, er der en lang række fordele, som man kan nyde godt af. For det første er der en besparelse på ca. 6% i forhold til at bruge en ejendomsmægler. Derudover behøver man ikke at betale provision til mægleren, og man slipper for at skulle have jævnlige møder med ham/hende. Endelig vil man i nogle tilfælde kunne få en højere pris for sin bolig, da du selv har fastsat prisen, og du selv er opsat på at få salget igennem.

Hvilke udgifter er forbundet med at sælge sin bolig uden mægler?

Når man selv sælger sin bolig, er det vigtigt, at man kender til de omkostninger, der er forbundet med det. Dette gøres blandt andet ved at have et overblik over de udgifter, der er forbundet med salget af ens bolig, herunder advokatudgifter, notarudgifter og udgifter til marketing. Når man benytter en mægler til at sælge sin bolig, er der dog en lang række yderligere omkostninger, som skal dækkes. Dette kan blandt andet være provisionen til mægleren samt reklame- og marketingsudgifter. Derfor kan det ofte betale sig, at benytte en mægler frem for selv at sælge sin bolig.

Hvordan finder man en køber til sin bolig uden mægler?

Det er vigtigt, at du finder den rette køber til dit hus, når du skal sælge. Dette kan være en udfordring, især hvis man ikke har en mægler. Heldigvis findes der en række metoder, som kan hjælpe med at finde den rette køber. Først og fremmest kan man benytte sig af internettet, hvor der findes et hav af hjemmesider, som formidler salget af boliger. Her kan man oprette en annonce, og dermed nå ud til et stort publikum. Desuden er internettet også et godt sted at lede efter potentielle købere. Man kan for eksempel bruge søgemaskiner som Google eller Facebook til at finde folk, der er interesserede i at købe en bolig. Yderligere kan man også opsøge familie og venner for at sprede budskabet om sin boligs salg.

Sådan kan du tage stilling til, om det er noget for dig. Forhåbentlig har du nu et overblik over fordele og ulemper ved at sælge din bolig selv og dermed er i stand til at træffe det bedste valg for dig.

Sådan optimerer du din synlighed online 

I den digitale tidsalder er det afgørende for et firma eller et virksomhed at de har en online tilstedeværelse. Det er nemlig online, gennem søgemaskiner, reklamer og sociale medier, at de fleste forbrugere og kunder finder deres produkter og opsøger de services de har behov for. Netop derfor er det vigtigt at optimerer din synlighed online, hvis du som selvstændig eller ejer vil opleve vækst i virksomheden. Det er en betingelse i vores tid og en nødvendighed fremadrettet. Denne artikel giver et par gode råd til hvordan du kan optimere din synlighed online. 

SEO er nøglen 

Når det gælder synlighed er SEO et begreb de fleste indenfor marketing og forretning er blevet bekendt med. Det står for search engine optimisation, og går i korte træk ud på at optimere din virksomheds synlighed på søgemaskiner som Google, Bing og Yahoo. Jo oftere og jo tidligere netop din virksomhed dukker op i søgninger, jo flere hits og jo flere potentielle kunder. Når der snakkes om SEO er det ofte SEO-tekster der bruges, da disse er en god måde at fange forbrugeres opmærksomhed på, og hvor søgeord og links til virksomheder og produkter kan inkorporeres naturligt. Det er dog en god ide at få professionel hjælp til dette, og du kan for eksempel finde et stærkt seo bureau københavn, der kan hjælpe dig med søgemaskineoptimering. 

Vær aktiv 

Et andet godt råd er at være aktiv online. Det kan lyder indlysende, men mange undervurderer ofte, hvor stor en betydning aktivitet og en mere eller mindre konstant online tilstedeværelse betyder for et brand eller en virksomhed. Du behøver ikke lave opslag eller lægge nyt indhold eller nye produkter op hver dag, men hav for eksempel en plan for hvornår du poster på forskellige platforme i løbet af ugen, så der ikke er længere perioder hvor du ikke er aktiv online. Dét at være aktiv gør, at du er synlig for kunder der, for eksempel, scroller gennem deres Linkedin feed eller Facebook tidslinjen, og hvis de falder over et opslag fra netop din virksomhed kan det være, at de besøger dig næste gang de har brug for et produkt eller service du yder. Udover opslag er det også god ide at interagere med forbrugere online i for eksempel kommentarer.

Brug en bred vifte af sociale medier

For at øge din online synlighed så meget som muligt er det, udover brugen af SEO strategier, vigtigt at være aktiv på så bred en vifte af sociale medier og platforme som muligt. Det er det, fordi mange forbrugere i dag bruger et stort udvalg af platforme, og du vil derfor kun ramme en relativt lille målgruppe hvis du, for eksempel, kun er aktiv på Facebook eller Instagram. Andre forbrugere bruger måske udelukkende LinkedIn, Twitter eller TikTok. Hvis det er en mulighed er det derfor en god ide at eksperimentere med brugen af en bredere vifte af sociale medier. 

Sådan overholder du GDPR

I erhvervssammenhænge er det svært at undgå begrebet GDPR. Forkortelsen står for ‘General Data Protection Regulation’ og dækker over en lov vedtaget af EU. Denne skal sikre, at alle EU-medlemslande overholder reglerne for behandling af persondata, således at der ikke opstår misbrug af data eller datalæk. Det kan imidlertid være svært for virksomhederne at skelne mellem almindelige og personfølsomme personoplysninger. Derfor vil denne artikel sætte fokus på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger på området, for sådan overholder du gdpr

Hvad er GDPR, og hvem er omfattet? 

GDPR er relevant, hver gang personoplysninger indsamles og behandles. Oplysningerne kan være i form af tekst, billede, video eller andre formater. Personfølsomme personoplysninger kræver særlig beskyttelse af datasubjektet. Du kan blive bedre til at overholde GDPR ved at være indforstået med hvilke regler, der står i forbindelse med kendskab til oplysninger om en privatpersons etnicitet, seksualitet, politiske holdninger, religiøs eller filosofiske overbevisning og fagforening. Alle personer, virksomheder, myndigheder, foreninger og andre fællesskaber under EU skal kunne fremlægge en persondatapolitik og er forpligtede til at følge bestemmelserne inden for GDPR. Det er anbefalelsesværdigt at skabe sig et overblik, så der kan opnås viden om, hvorfor og hvordan persondata behandles. Sådan overholder du gdpr – nemt og sikkert. 

Hvem bærer ansvaret for GDPR? 

For at loven kan håndhæves af den enkelte virksomhed, vil mange medarbejdere gennemgå regelmæssige træningsforløb, der informerer om ændringer inden for databeskyttelse. Det er oftest medarbejdere, der vil optræde som databehandlere, og derfor har de et vigtigt ansvar for at kende til grundreglerne inden for GDPR. Til trods for dette, skal alle virksomheder have en dataansvarlig, som også fungerer som medarbejdernes sparringspartner. Mange virksomheder vælger desuden at ansætte et mindre hold, der varetager opgaver på området. Vigtigst er, at der er klarhed over, hvem der bærer ansvaret for GDPR og hvilke ansvarsområder, der tilhører hvem. 

Hvad er konsekvenserne ved ikke at overholde GDPR?  

Sikkerhedspolitik fungerer på et højt niveau, og derfor udstedes også store bøder, hvis reglerne for GDPR ikke overholdes. Den administrative myndighed i Danmark er Datatilsynet, som ikke har prædikat til at udstede høje bøder. Det er i stedet Domstolene, som har ansvaret for dette. Datatilsynet anmelder eventuelle hændelser, og derfra kan den dataansvarlige komme for retten. På nuværende tidspunkt er bødernes størrelsesorden på 10 millioner euro eller 2 pct. af et selskabs samlede globale omsætning for milde overtrædelser af loven. For grove overtrædelser skal der betales 20 millioner euro eller 4 pct. af et selskabs globale omsætning.

Denne artikel har givet indsigt i, sådan overholder du gdpr, men er kun et uddrag. Hvis din virksomhed gerne vil gå forrest på området, er det vigtigt at udarbejde en handlingsplan.

Sådan vælger du den bedste skægtrimmer

Når det kommer til personlig pleje er der et par produkter man sjældent kan klare sig uden. Det er ting som tandbørsten, negleklipperen og hårbørsten, og det er vigtigt at finde udgaver af disse produkter, som passer godt til ens behov. Et andet produkt der også er til at finde i de fleste hjem er skægtrimmeren. Det er et af de mest brugte produkter i en mands skab, og derfor er det vigtigt at finde en trimmer, der lige netop lever op til den enkeltes krav og behov. Denne artikel giver inspiration til hvordan du finder de bedste skægtrimmere.

Gå efter bedst i test

Det kan være svært at navigere et marked med nye produkter og tilbud til højre og venstre, og derfor kan det være en god ide at kigge efter, hvad der er bedst i test. Internettet har udvidet markedet og gjort, at der er et endnu større udvalg til rådighed på tværs af en lang række hjemmesider. Det har dog også gjort, at man hurtigt kan skabe sig et overblik ved at, for eksempel, læse skægtrimmer bedst i test guides, der klart og simpelt sammenligner forskellige faktorer som pris og funktioner. Sådan en oversigt kan du finde på https://hair-beauty.dk/bedste-skaegtrimmer/, hvor redaktionen har lavet en skægtrimmer test med 12 forskellige maskiner. Så vil du uden tvivl kunne tage et informeret valg og finde det produkt, der passer dig og dine personlige behov bedst. 

Hvor højteknologisk skal den være

Når du kan skal finde den perfekte skægtrimmer skal du også gøre op med dig selv, hvor højteknologisk den egentlig skal være. Nogle foretrækker en trimmer der dækker de basale behov og har relativt få indstillinger og knapper, mens andre gerne vil kunne bruge trimmeren til både skæg og hår og har brug for mere tilbehør. Der fås også maskiner med touchskærm, holdere til tilbehør og transportable opladere. Det er derfor vigtigt at være klar over, hvad du vil have i din skægtrimmer før du går på jagt, da det kan være med til at gøre oplevelsen knap så overvældende og udelukke visse alternativer fra starten.

Find din prisklasse 

Til slut er det også vigtigt at tænke over budgettet og at finde den rigtige prisklasse. Man kan sagtens få gode skægtrimmere til billigere priser, men det er værd at huske på, at pris og kvalitet naturligvis også følges ad. Tænk derfor over hvad du har brug for og hvad du er villig til at betale, så du kan shoppe i den rigtige prisklasse fra starten og ikke går forgæves på hjemmesider og i forretninger. Du kan også holde øje med tilbud og nye kampagner. 

Overvejer du også fibernet? Læs med her og få et overblik

Du har siddet og ventet i syv lange minutter, men lige lidt sker der. Din fane vil ikke opdatere, og spildtiden er pinefuldt irriterende. Måske er du i gang med at streame en god film, måske er det arbejdet, der kalder, uanset hvad, er det væsentlige, at internet skal virke, hver gang! Et ubrugeligt internet er penge ud af vinduet og ikke tiden værd. Derfor kan det være, at du nu er gået over til at overveje fibernet. I så fald får du her et lynhurtigt indblik i hvad fibernet vil sige, hvordan det adskiller sig fra almindeligt bredbånd, og i hvilke situationer det vil være mest oplagt for dig.

Fibernet til virksomheden og i privaten

Der er selvfølgelig forskel på, om du er interesseret i fibernet som privatperson, eller som en del af en større virksomhed, men uanset hvad, er det første spørgsmål ofte, hvad koster fiber? Generelt er mange af overvejelserne de samme. Først og fremmest skal du, eller I, overveje afstanden mellem den placering, hvor fibernettet skal indlægges, til dér, hvor det i forvejen eksisterer. Ved et tilslutningspunktet nær ved hjemmet, vil prisen falde og omvendt. Herefter vil det være muligt at udarbejde en månedlig abonnementsløsning ud fra de individuelle valg og fravalg. Her handler det selvfølgelig om at undersøge, hvad netop dine eller jeres behov er, og hvad der i virkeligheden er unødvendigt.

Men hvad er fibernet egentlig? 

For at få meget af dette, til at give mening, er det nødvendigt at forstå, hvad fibernet i det hele taget er. For hvorfor overhovedet vælge det, hvis det er præcist det samme, som bredbånd? Det er det bestemt heller ikke. Den store forskel på bredbånd og fibernet handler om, at de transporteres gennem meget forskellige slags kabler. Bredbånd fungerer i kraft af kobberkabler, mens fibernet fungerer i kraft af lyslederkabler. Den nyeste teknologi af disse to, er lyslederkablerne, og det er da også disse, der giver mulighed for den hurtigste transportering af data. Lyslederkablernes smarte teknologi med tynde lysledere gør, at du kan få lynhurtigt fibernet, også langt hurtigere end bredbånd. 

Fordele og ulemper

Fibernet har utroligt mange fordele, først og fremmest selvfølgelig den uovertrufne hastighed. Herudover er der selvfølgelig også et par andre overvejelser, der skal gøres. Eksempelvis er det noget nemmere med fibernet i storbyerne, med tilslutningspunkter tæt ved hjemmet. Herudover er det, grundet den høje kvalitet, typisk en smule dyrere end bredbånd. Slutteligt er det vigtigt at nævne, at fibernettet ikke er noget, du selv skal ligge og rode med, da det kan være farligt. Få altid en professionel på sagen. Når først det er ordnet, er løsningen dog helt sikkert noget, du vil sætte pris på. Med fiber skal du ikke længere sidde og vente.

Flere og flere danskere nyder online underholdning, i ny og næ

I takt med, at vi som samfund bliver mere og mere digitale, guides flere og flere danskere til, at bruge deres mobile enheder til underholdning. Er du en af dem, så kan du læse med her, og finde ud af, hvilke steder du kan få timerne til gå med sjov underholdning. 

Online spillesider

Man ser det i reklamerne på tv’et, hvordan online spillesider reklamerer med sjove spil og underholdende tidsfordriv. Du kan eksempelvis more dig ved en digital enarmet tyveknægt, sætte hjernecellerne på spidsen i et kortspil, eller tage dig en god gammeldags omgang bingo. Et af stederne, hvor du kan opleve denne form for underholdning er hos Leo Vegas, og omkring dem har SpilXperten tilmed lavet en Leo Vegas anmeldelse. I denne anmeldelse kan du læse om både platformens hjemmesideopbygning, ind- og udbetalinger, såvel som generelle fordele og ulemper ved spillesiden. 

Men måske vil du hellere spille et spil, hvor du ikke behøver at hive dankortet op ad lommen. I så fald kan du finde uendeligt mange underholdende spil igennem hjemmesider som gratisspil.dk.

Social distancing, uden at savne hinanden

Igennem den efterhånden lange periode med nedlukninger af samfundet, har flere og flere været nødt til, at samle sig online. Dette har resulteret i en lang række gode tiltag til at mødes online, for eksempel har flere og flere netportaler udviklet forskellige muligheder for videosamtaler, hvor man i grupper, kan se hinanden og snakke sammen på kryds og tværs. Her er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvilken form for underholdning der skal foregå. Dette kan eksempelvis være et drinks kursus, hvor I sammen arrangerer, hvad I hver især skal lave. Så kan I sammen holde en fest, hver for sig.

Uendelige klassikere i form af apps

Alle kan have brug for, at lukke sig lidt inde i sig selv. Kan du derfor bedre lide, at sidde for dig selv og spille, er det en klar mulighed, at tage ind på din enheds app portal, og finde én eller måske flere af de klassiske spil, som for eksempel Candy Crush, Wordfeud, Farm Hero, Tetris, Subway eller lignende, hvor du time efter time kan underholde dig selv med sjovt, tidsfordrivende spil. Dette er spil du kan hente ned på din telefon, som du derfor kan spille hvor end du har lyst, og særligt er det spil, som du skal spille i flere år, for at gennemføre. Du kan derfor være sikker på, at du har underholdning nok, til det næste lange stykke tid. Måske er det togturen, du gerne vil have overstået, eller måske er det om aftenen, hvor du gerne vil koble hjernen lidt fra. Til begge ting, er online spil en god måde at få tiden til at gå lidt hurtigere på, samtidig med, at det er sjovt. 

Skab det bedste indtryk med en ny og professionel hjemmeside

Det er essentielt for en virksomhed, at være til stede online. Dermed får dine kunder information omkring din virksomhed, som kan give potentielle kunder lyst til at henvende sig. Den bedste måde at have en solid online tilstedeværelse, er ved brug af en hjemmeside.

Med en professionel hjemmeside kan du skabe det bedste indtryk for både nuværende og fremtidige potentielle kunder. Det kan gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig og skabe god kommunikation med kunder. Dertil giver den dig mulighed for at præsentere din virksomhed, som du ønsker den præsenteres, så du får skabt en online tilstedeværelse, i tråd med din virksomheds profil. 

Få professionel hjælp til at skabe en professionel hjemmeside

Hos Aveo får du en professionel partner, som vil skabe din virksomhed en ny og professionel hjemmeside. Igennem hele forløbet vil Aveo være til stede, så du får god sparring og klarhed omkring processen. Køb hjemmeside hos Aveo og oplev den gode service. 

Udover dialog gennem hele processen, så får du denne service til en retfærdig og fair pris. Du kan finde et prisestimat på deres hjemmeside, hvor du efter syv simple spørgsmål vil modtage en anslået værdi. Med gode webdesignere på din side, vil online versionen af din virksomhed, komme til at se flot og professionel ud.

Dette skal du overveje når du skal have en ny hjemmeside

Når din virksomhed skal have en ny hjemmeside, er der nogle overvejelser, du bør tænke over. På den måde får du det endelige produkt som du ønsker. For eksempel er det vigtigt at finde en partner, som du føler dig tryg med, når du skal lave din nye hjemmeside. Denne tryghed vil gøre processen nemmere, og det vil sikre den bedste oplevelse, så din hjemmeside bliver som du ønsker den. God kommunikation er vigtigt, for at i som team, når frem til de rette beslutninger. Derfor bør du også finde en partner, som både lytter og forstår dine visioner.  

Fordi hjemmesiden skal være unik, så skal du også finde dygtige webdesignere, som kan skabe flotte og unikke løsninger, med respekt for professionalisme og din virksomhed. 

En hjemmeside er dit stærkeste værktøj for at skabe en online tilstedeværelse, og derfor bør du sigte efter at skabe en hjemmeside, som får flere kunder til at henvende sig til din virksomhed. Jo flere der ser din hjemmeside, jo mere trafik får din virksomhed. 

De bedste vilkår hos Aveo

Hos Aveo finder du alle ovenstående overvejelser og mere til. Du får nemlig de bedste vilkår, når du køber en hjemmeside hos Aveo. Udover den stærke pris, de gode webdesignere og den regelmæssige sparring og kommunikation, får du også de bedste vilkår på markedet. For eksempel ejer du selv hjemmesiden som slutprodukt, så du efterfølgende selv har alt råderum til at ændre på den og gøre hvad du vil. Dermed er købet af din hjemmeside en engangsinvestering. Der kommer altså ikke nødvendigvis yderligere omkostninger.

Betalingen kan foregå i rater, så du ikke behøver at tøve, hvis prisen er overvældende for din virksomheds budget. 

Der er heller ingen binding, så skulle hjemmesiden eller processen ikke gå, som du ønsker, så kan du altid ende samarbejdet. Du vælger selv din hosting og vil på intet tidspunkt modtage uforudsete regninger. Med andre ord, er du i sikre og kyndige hænder, som blot har din virksomheds interesse for øje.