Det er uhyrlig vigtigt at tage forhåndsregler til ens online- og offline sikkerhed. Hvis man ikke har tilstrækkelig onlinebeskyttelse, så risikerer man at blive offer for identitetstyveri, eller eventuelt at ens kortinformationer bliver misbrugt.

Den bedste online beskyttelse

Hvis man ønsker at forbedre ens online sikkerhed, så er der en del programmer, som man kan få stor glæde af. For det første, så skal man sørge for at alle ens enheder har et solidt sikkerhedsprogram. Hvis man f.eks. primært benytter sig af en computer med Windows som styresystem, så kan det kun anbefales at finde et veludviklet sikkerhedsprogram, som kan stoppe ens PC fra at blive inficeret af diverse malware, som kan misbruge ens sensitive dokumenter, billeder eller film, eller i værste tilfælde finde frem til ens kortinformationer og adgangskoder.

Det kan også være en god idé at investere i en VPN-tjeneste. Hvis man benytter sig af en VPN-tjeneste, så er det stort set umuligt for uvedkommende at opspore en, og man kan derved surfe og downloade fuldstændig anonymt.

Offline beskyttelse

Det er dog ikke kun online, at man kan tage forhåndsregler. Det kan også være en god idé at beskytte sig selv, eller ens virksomhed offline. Hvis man f.eks. arbejder for en virksomhed, som har værdier på kontoret, så kan det være en god idé at investere i et alarmsystem eller et galvaniseret hegn.

Det er desværre populært at lave indbrud hos virksomheder, da det er let at regne ud, hvornår at kontorerne er tomme. Hvis man har et alarmsystem, så vil de fleste tyve forsøge at undgå virksomheden. Institutionshegn er også meget populært i bl.a. børnehaver, da børnene derved ikke pludselig render udenfor børnehavens grund. Hegn til institutioner kan kun anbefales, da det også giver et visuelt sikkerhedselement, som gør, at mange føler sig trygge.