Har du tænkt over, hvilke konsekvenser det kan få, hvis du i en periode er uden arbejde?

Mister du jobbet og pludselig står uden faste lønindtægt, kan dagpenge være det økonomiske sikkerhedsnet, der gør det muligt stadig at betale de nødvendige udgifter og dermed bevare roen i maven.

Men faktisk er der flere fordele ved at være medlem af en a-kasse. Sideløbende med at få udbetalt dagpenge bliver du som Ase-medlem klædt på til din tid på dagpenge – og som jobsøgende. Det kan godt føles som et brancheskift at blive ledig.

Men hos a-kassen Ase er du i trygge hænder. Bliver det aktuelt at søge om dagpenge, er det oftest også nødvendigt for en tid at indstille sig på, at hverdagen bliver anderledes. Der er regler at leve op til, men også rettigheder og muligheder.

Få styr på dine muligheder

Hos a-kassen Ase fokuseres først og fremmest på dine styrker og potentialer. Samtidig er Ase garantien for, at dit dagpengeforløb administreres topprofessionelt i overensstemmelse med lovgivningen. På samme måde følger a-kassen nøje den til en hver tid gældende lovgivning i forhold til efterlønsudbetalinger. 

Konkret sparrer dygtige job- og karrierekonsulenter med dig, så du får opbygget et slagkraftigt CV. Samtidig kan du få hjælp til at opbygge en LinkedIn-profil og optimere den til et stærkt kort på jobsøgningshånden. Du kan også få vejledning i, hvordan du griber selve ansøgningen – og jobsamtalen an.

Samtidig kan du få råd og vejledning, hvis du ønsker at benytte lediges mulighed for at søge om lov til at deltage i op til seks ugers jobrettet uddannelse. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der regulerer, hvilke uddannelser der er på paletten og betingelserne for at komme i betragtning. 

Undgå at blive snydt 

Så der er gode grunde til at overveje, om tiden er inde til at melde sig ind i a-kassen. I a-kassen får du hjælp, hvis du en dag får brug for dagpenge. Men Ase tilbyder også tryghed i kraft af en juridisk følgesvend i dit aktive arbejdsliv. For blot 67 kroner ekstra om måneden, der tilmed kan trækkes fra i skat, kan du få backup, når eller hvis dine arbejdsforhold ændrer sig. Kommer du i problemer i dit ansættelsesforhold, bliver sagt op eller opstår der tvivl om dine grundlæggende rettigheder som ansat, kan Ase Lønmodtager blive en del af dit sikkerhedsnet.

Ase Lønmodtager vil stå dig bi med rådgivning og juridisk hjælp, såvel når du starter i job, er i arbejde og når du afslutter eller skifter arbejdsforhold. Ase Lønmodtager kender loven og taler din – arbejdstagerens sag – i forhold til arbejdsgiveren i små og store forhold. Det er din sikkerhed mod at blive snydt. 

Med et sæt ekstra øjne og ører, hvis der opstår knas med din arbejdsgiver, eller du vil have set en ny kontrakt igennem, står du ikke alene med ansvaret for at forstå juridiske spidsfindigheder og kringelkroge. Bag dig står et stærkt hold af jurister og advokater, der kender lovgivningen som deres egen buskelomme. Du er med andre ord i trygge hænder i forhold til dine rettigheder og forpligtelser på arbejdsmarkedet.