Unge farer vild i uddannelsesjunglen

Unge mennesker stilles i dag over for et utal af muligheder, når de skal vælge uddannelse. De mange muligheder kan på den ene side ses som et privilegium, idet man som ung i Danmark kan gå i rigtig mange retninger. Men faktum er, at de mange muligheder i kombination med presset om at vælge rigtigt i første hug er en stressende cocktail for mange unge. Dette medfører, at rigtig mange unge farer vild i uddannelsesjunglen og ender med blot at vælge en uddannelsesvej, som de er bekendte med i familien eller som vennerne og klassekammeraterne vælger.

Hands on og brobygning

Et nyt initiativ, Tektanken, som faciliteret af Naturvidenskabernes hus, har startet et landsdækkende netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Projektets hovedformål at inspirere landets unge mennesker i grundskoler og gymnasier til at søge ind på en uddannelse inden for teknologi og naturvidenskab. Dette skole-virksomhedssamarbejde, bygger således bro mellem de unge og forskellige virksomgeder inden for teknologi og naturvidenskab. Her kan de unge prøve kræfter med det praktiske arbejde i virksomhederne og få plantet idéer om mulige fremtidige karriereretninger.

De unge skal inspireres

De komplekse titler på de forskellige uddannelser inden for naturvidenskab, IT og teknologi kan for mange unge virke forvirrende og uhåndgribelige. Derfor er visionen bag skole-virksomhedssamarbejdet at billedliggøre uddannelsernes muligheder og give de unge en unik mulighed for at få fingrene i, hvad de på et senere tidspunkt kan komme til at arbejde med. Ved at møde rollemodeller inden for de forskellige fag, kan eleverne blive inspireret til at gå i andre retninger, end hvad de måske selv havde tænkt.

Ikke blot en envejskommunikation

Brobygningen foregår på flere niveauer end bare fra skoler mod virksomheder – også skolerne får udvidet kompetencefeltet gennem skole-virksomhedssamarbejdet. Igennem samarbejdet får lærerne nemlig nye værktøjer og inspiration til spændende undervisningsforløb i naturfagene og IT i folkeskolen , som kan virke som inspirationskilde for elever til at gå i naturvidenskabelige retninger. Gennem et kompetenceudviklingsforløb ønsker Tektanken således at inspirere lærere til nye undervisningsformer, hvor de gennem teori og praksis rustes til at tilrettelægge undervisning i naturfagene med udgangspunkt i virksomheder og jobmuligheder.

Skole-virksomhedssamarbejdet, Tektanken, er en unik mulighed for både elever og lærere til at få en større viden og fornyet indsigt i naturfag. Samtidig oplyses eleverne om, i hvilke retninger naturvidenskab, IT og teknologi kan tage dem på uddannelsesvejen.