Hvis man står i den situation, at man ejer et selskab sammen med flere andre, er det en god ide at have en aftale på plads, som regulerer det indbyrdes forhold. En sådan ejeraftale har hidtil krævet juridisk hjælp, men heldigvis findes der online løsninger nu, der forenkler hele processen. Ofte i en ejeraftale indgår der forhold som kapitalforhøjelse, der served regulerer således at samtlige kapitalejere skal stemme om en forhøjelse i selskabskapitalen.  Det kan være afgørende for selskabet om ejerne internt er nået til enighed om, hvordan selskabet skal drives. Samarbejdet kræver altså en aftale om nogle af ejerne skal være ansatte i selskabet, hvordan ansvaret for opgaver skal fordeles eller om, ejerne må sælge deres kapitalandel i selskabet.

Ejeraftalen

Indholdsfortegnelse

Det er selvfølgelig ikke lovpligtigt at indgå i en ejeraftale, men det kan skabe ro, stabilitet og forudsigelighed mellem kapitalejerne og altså forhindre opståelsen af konflikter. Dog er der ingen sanktioner ved ikke at indgå i en ejeraftale. En kontrakt af denne facon regulerer altså det interne forhold mellem ejerne af selskabet og selvom indholdet af kontrakten kan variere, er der nogle typiske forhold der opstår ofte. Heriblandt ledelsen, hvor man tager stilling til hvem der skal lede selskabet, salg af kapitalandele går også igen, hvor man regulerer om ejerne må sælge deres kapitalandele og forholdene der hører herunder. Hvis en kapitalejer dør, er også en god ide at regulere hvad der så skal ske. En kundeklausul, hvor man tager stilling til om en kapitalejer der stopper med at være ejer i selskabet må hente selskabets kunder over i en ny virksomhed kan også være vigtig at have med i kontrakten. 

To ejere

Hvis man i et selskab har to ejere, som begge ejer 50% kan der opstå problemer skulle de være uenige. Situationer som godkendelse af årsrapporten kan ikke afgøres når parterne ikke er enige om situationen. Her er der stor risiko for en deadlock situation, der indebærer at selskabet bliver handlingslammet. En deadlock klausul er derfor fordelagtig at have med i ejeraftalen, der så regulerer hvad der skulle ske i sådan en situation. Eksempelvis kunne sådan en klausul indeholde, at enhver kapitalejer kan tilbyde at erhverve den anden ejers andele til en given pris. Her sørger man altså for, at selskabet altid kan komme ud af denne deadlock situation og ikke blive handlingslammet, men i stedet fortsætte aktiviteten som før.

Gyldigheden

Denne kontrakt bliver gyldig når alle kapitalejere den regulerer tiltræder den. Eksempelvis ved at alle underskriver ejeraftalen. Den skal altså ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen eller lignende instanser. Hvorfor det også er vigtigt, at alle kapitalejere har deres eget eksemplar af ejeraftalen, som er underskrevet af kapitalejerne. Kapitalejerne er derfor forpligtet til at overholde vilkårene i kontrakten.