Her kan du få hjælp til registrering af LEI
Har du brug for hjælp til LEI-registreringen? Så læs med her

Virksomheder, der handler med værdipapirer, skal opfylde den nye EU-lovgivning. Lovgivningen kræver, at alle virksomheder, der sælger eller køber derivater, skal LEI-registreres. Dette gør handlen mere gennemsigtigt, fordi det via LEI-koden er muligt at spore og identificere virksomheder globalt. Hvis du har brug for hjælp til registreringen, så læs med her.

Sådan får du en LEI-kode
Hvis du ejer en fond, forening eller en virksomhed, hvor I ønsker at handle med værdipapirer, skal I registreres med en LEI-kode. Først og fremmest skal man finde en udsteder, hvor man f.eks. med fordel kan vælge https://da.nordlei.org/, som er en af de store spillere inden for området. På deres hjemmeside kan du nemt udfylde en ansøgningsblanket, som ikke tager særlig lang tid at udfylde. Det eneste, I har brug for, er 1. Basale oplysninger om jeres virksomhed som eksempelvis navn, adresse og virksomhedsregistreringsnummer og 2. Oplysninger om ejerskabet i virksomheden. Derfor tager det ikke længe at gennemføre processen. Efterfølgende får I svar fra jeres udsteder, når jeres ansøgning er blevet behandlet.

Hvad indebærer en LEI-kode?
Når jeres virksomhed registreres i LEI – Legal Entity Identifier – betaler I et årligt gebyr til udstederen for koden. Så snart I modtager din LEI-kode, kan I begynde at købe og sælge obligationer eller aktier. LEI-koden er en forudsætning for, at du kan handle med derivater lovligt – eller at f.eks. din bank kan gøre det på dine vegne. Det er også en fordel for dig at handle med registrerede virksomheder, fordi det øger din sikkerhed i handelssammenhænge. LEI-registeret er opstået som en følge af finanskrisen, og på sigt mindsker koderne muligheden for kriminalitet på det finansielle marked. Hvis du har brug for yderligere hjælp til LEI-registreringen, kan du kontakte din udbyder.