Her kan du få hjælp til registrering af LEI
Har du brug for hjælp til LEI-registreringen? Så læs med her

Virksomheder, der handler med værdipapirer, skal opfylde den nye EU-lovgivning. Lovgivningen kræver, at alle virksomheder, der sælger eller køber derivater, skal LEI-registreres. Dette gør handlen mere gennemsigtigt, fordi det via LEI-koden er muligt at spore og identificere virksomheder globalt. Hvis du har brug for hjælp til registreringen, så læs med her.

Sådan får du en LEI-kode
Hvis du ejer en fond, forening eller en virksomhed, hvor I ønsker at handle med værdipapirer, skal I registreres med en LEI-kode. Først og fremmest skal man finde en udsteder, hvor man f.eks. med fordel kan vælge Leikode.dk, som er en af de store spillere inden for området. På deres hjemmeside kan du nemt udfylde en ansøgningsblanket, som ikke tager særlig lang tid at udfylde. Det eneste, I har brug for, er 1. Basale oplysninger om jeres virksomhed som eksempelvis navn, adresse og virksomhedsregistreringsnummer og 2. Oplysninger om ejerskabet i virksomheden. Derfor tager det ikke længe at gennemføre processen. Efterfølgende får I svar fra jeres udsteder, når jeres ansøgning er blevet behandlet.

Hvad indebærer en LEI-kode?
Når jeres virksomhed registreres i LEI – Legal Entity Identifier – betaler I et årligt gebyr til udstederen for koden. Så snart I modtager din LEI-kode, kan I begynde at købe og sælge obligationer eller aktier. LEI-koden er en forudsætning for, at du kan handle med derivater lovligt – eller at f.eks. din bank kan gøre det på dine vegne. Det er også en fordel for dig at handle med registrerede virksomheder, fordi det øger din sikkerhed i handelssammenhænge. LEI-registeret er opstået som en følge af finanskrisen, og på sigt mindsker koderne muligheden for kriminalitet på det finansielle marked. Hvis du har brug for yderligere hjælp til LEI-registreringen, kan du kontakte din udbyder.