I den digitale tidsalder er det afgørende for et firma eller et virksomhed at de har en online tilstedeværelse. Det er nemlig online, gennem søgemaskiner, reklamer og sociale medier, at de fleste forbrugere og kunder finder deres produkter og opsøger de services de har behov for. Netop derfor er det vigtigt at optimerer din synlighed online, hvis du som selvstændig eller ejer vil opleve vækst i virksomheden. Det er en betingelse i vores tid og en nødvendighed fremadrettet. Denne artikel giver et par gode råd til hvordan du kan optimere din synlighed online. 

SEO er nøglen 

Når det gælder synlighed er SEO et begreb de fleste indenfor marketing og forretning er blevet bekendt med. Det står for search engine optimisation, og går i korte træk ud på at optimere din virksomheds synlighed på søgemaskiner som Google, Bing og Yahoo. Jo oftere og jo tidligere netop din virksomhed dukker op i søgninger, jo flere hits og jo flere potentielle kunder. Når der snakkes om SEO er det ofte SEO-tekster der bruges, da disse er en god måde at fange forbrugeres opmærksomhed på, og hvor søgeord og links til virksomheder og produkter kan inkorporeres naturligt. Det er dog en god ide at få professionel hjælp til dette, og du kan for eksempel finde et stærkt seo bureau københavn, der kan hjælpe dig med søgemaskineoptimering. 

Vær aktiv 

Et andet godt råd er at være aktiv online. Det kan lyder indlysende, men mange undervurderer ofte, hvor stor en betydning aktivitet og en mere eller mindre konstant online tilstedeværelse betyder for et brand eller en virksomhed. Du behøver ikke lave opslag eller lægge nyt indhold eller nye produkter op hver dag, men hav for eksempel en plan for hvornår du poster på forskellige platforme i løbet af ugen, så der ikke er længere perioder hvor du ikke er aktiv online. Dét at være aktiv gør, at du er synlig for kunder der, for eksempel, scroller gennem deres Linkedin feed eller Facebook tidslinjen, og hvis de falder over et opslag fra netop din virksomhed kan det være, at de besøger dig næste gang de har brug for et produkt eller service du yder. Udover opslag er det også god ide at interagere med forbrugere online i for eksempel kommentarer.

Brug en bred vifte af sociale medier

For at øge din online synlighed så meget som muligt er det, udover brugen af SEO strategier, vigtigt at være aktiv på så bred en vifte af sociale medier og platforme som muligt. Det er det, fordi mange forbrugere i dag bruger et stort udvalg af platforme, og du vil derfor kun ramme en relativt lille målgruppe hvis du, for eksempel, kun er aktiv på Facebook eller Instagram. Andre forbrugere bruger måske udelukkende LinkedIn, Twitter eller TikTok. Hvis det er en mulighed er det derfor en god ide at eksperimentere med brugen af en bredere vifte af sociale medier.