Annonce

Da e-smøgerne kom på markedet, var der ikke taget de store hensyn til børnesikring. Det er der heldigvis i dag, hvor indsatsen er stor, for at børn og unge ikke kan hverken købe e-smøger eller ved uheld komme i kontakt med evæske og nikotin.

Forbudt for unge under 18 år at købe e-smøger

Unge under 18 år må ikke købe og bruge en e-smøg; præcis ligesom de ikke må købe tobakscigaretter. Denne lovgivning er lavet for at forebygge unges indtag af nikotin og den dertilhørende risiko for at udvikle afhængighed. Nikotin påvirker nemlig i (endnu) højere grad unges hjerner og har en direkte indvirkning på indlæringsevnen, som forringes.

I praksis skal fysiske forhandlere af e-smøger og e-væske bede om at se ID ved salg til unge, og handlende skal bekræfte deres alder online for at kunne bestille e-smøger og tilbehør.

Sundhedsstyrelsen kontrollerer e-smøger

E-smøger er i dag underlagt Sikkerhedsstyrelsen, som står for al kontrol med e-smøgerne og e-væskerne. Ét af de væsentlige områder, de fokuserer på, er børns mulighed for at anvende en e-smøg. Derfor er der i dag stillet en lang række skærpede krav, herunder til e-cigarettens tank, der skal være børnesikret; ligesom evæske, der kan indeholde nikotin, skal være forsynet med børnesikring i låget.

Børnesikring af e-cigaret tank: Helt konkret betyder det, at tankene gennemgår tests, hvor man tester, om børn er i stand til at åbne dem. Det må ikke være tilfældet.

Børnesikring af opbevaring af evæske: Hvad angår evæske, skal der være monteret et børnesikret låg på beholderen; nøjagtigt som vi kender det fra diverse husholdningsprodukter, såsom afløbsrens og sprit. Låget skal udelukkende kunne åbnes ved at kombinere to bevægelser på én gang, f.eks. ved at trykke ned på låget, imens man drejer, for at gevindet får fat, og beholderen med evæske kan åbnes.

Lovgivning om nikotinholdig væske

Udover, at selve tanken skal sikkerhedstestes, og beholderen med e-væske skal være forsynet med et børnesikret låg, er der også sikkerhedsregulativer i forhold til størrelse og mængde af indhold:

  • Genopfyldningsbeholdere må maks. indeholde 10 ml
  • Patroner og tanke må maks. indeholde 2 ml
  • Nikotinindholdet i evæske må maks. være 20 mg/ml

Ovenstående er danske regulativer, som typisk afviger fra andre lande, herunder producenternes lande. Det betyder, at producenterne ikke kan få godkendt alle deres produkter her i landet, og at visse producenter har måttet udvikle specielle tanke, der maks. kan rumme 2 ml, da de større e-smøger typisk er standard produceret med en større kapacitet.

Krav til væskeindhold

Ligesom der er regulativer til børnesikring og kapacitet, er der også regulativer i forhold til indholdet i evæsken. Det skyldes blandt andet, at der i en overgang blev fundet kræftfremkaldende stoffer i visse typer af evæske. Der er dermed krav til, at udover selve nikotinen, må evæske ikke indeholde ingredienser med sundhedsrisiko – ligesom de ikke må tilsættes ingredienser, der kan forbindes med sundhed som f.eks. vitaminer. Indholdet må heller ikke markedsføres som værende sundt.

Vil du læse mere om de forskellige regulativer, kan du gøre det her: Sikkerhedsstyrelsen – E-cigaretter: Krav til sikkerhed og sammensætning Forhandlere er opmærksomme på børnesikring

Hos Din-eCigaret.dk er man opmærksom på den risiko som, e-smøger kan udgøre for børn.

“Da e-cigaretter var et nyt fænomen, var der ikke fokus på generel sikkerhed, som vi ser det i dag. Vi er rigtig glade for at se, at e-cigaretter er blevet underlagt en instans (Sikkerhedsstyrelsen), som sikrer, at en lang række krav overholdes. Det gælder bl.a. indholdsstofferne i e-juicen, som ikke må indeholde kendte kræftfremkaldende stoffer, men også sikring af udstyr, så børn ikke kommer i kontakt med nikotinen.”

Udover begejstringen for de sikkerhedsmæssige tiltag, der tages i dag, understreger Din-eCigaret.dk også, at de selvfølgelig gør en indsats for at undgå salg til børn og unge under 18 år. Det betyder, at alle unge spørges om ID i den fysiske butik, og at online ordrer kun sendes afsted, hvis den handlende har bekræftet sin alder som værende over 18 år.

E-smøger er et bedre alternativ til tobak

Selvom både Sundhedsstyrelsen og forhandlerne af e-smøger gør en stor indsats for at begrænse salget til børn og unge, kan det ikke underkendes, at de unge alligevel får fat i produkterne; præcis ligesom de i mange årtier har haft adgang til tobak, selvom de ifølge lovgivningen ikke må købe det.

Der findes både falsk ID, butiksmedarbejdere, der ikke overholder lovgivningen, samt ældre venner og bekendte, der køber produkterne til de unge. Selvom det selvfølgelig er beklageligt, at unge mennesker får fat i og gør brug af e-smøger, må det samtidig værdsættes, at det i høj grad er bedre, end at de får fat i og gør brug af tobak. E-smøger indeholder (typisk) nikotin, men mængden kan justeres, ligesom der kan købes evæske helt uden nikotin. Derudover slipper de unge mennesker for de mange skadelige kemikalier i tobakscigaretter og inhalering af den tobaksrøg, der hvert år fører til alt for mange tilfælde af bl.a. KOL og lungekræft.

Er e-smøger virkelig sundere end tobakscigaretter?

Producenter og forhandlere af e-smøger påstår, at e-smøger er sundere end tobak – tobaksindustrien påstår det modsatte, og Kræftens Bekæmpelse forholder sig tvivlende. Sagen er, at der ikke findes særlig meget dansk forskning på området, så det officielt er uvist, hvordan følgevirkningerne forholder sig for dampere i forhold til rygere.

E-smøger er et forholdsvist nyt produkt – sammenlignet med cigaretter, som har været på markedet i mange år, og hvor både forskere, læger og det øvrige Danmark er velbekendte med de mange skadelige følgevirkninger. Denne viden omkring følgevirkninger vil også med tiden blive velkendt for dampningens vedkommende; når produktet har været på markedet tilstrækkeligt længe, så der er foretaget tilstrækkeligt med forskning på området.

Indtil da kan man se ud over landets grænser, for der er faktisk rigtig mange lande, der har gjort sig den ulejlighed at forske noget dybere i e-smøgernes sundhedsrisiko og følgevirkninger, end det indtil videre er tilfældet i Danmark. I vores naboland til vest, England, forefindes der blandt andet veldokumenterede undersøgelser lavet af det engelske sundhedsministerium, der viser, at e-smøger er hele 95% mindre skadeligt for kroppen end tobakscigaretter. Dermed ikke sagt, at der ikke er en sundhedsrisiko; det vil der altid være ved indtagelse af nikotin, men når risikoen er så markant lavere, bør man måske snarere juble over e-smøgerne som alternativ til tobakken, der hvert år medfører megen sygdom til brugerne. 

Dertil kan jubles over, at hvor det er relativt svært at børnesikre almindelige tobakscigaretter, er der foretaget regulativer inden for e-cigaret tanke og evæske, som gør det rigtig svært for mindre børn at komme i kontakt med nikotinen; som de nemt kommer i kontakt med blot ved at røre ved almindelige cigaretter – eller at putte dem i munden, hvis de får fat i dem. Selvom et barn ved et uheld skulle putte en e-smøg i munden, vil barnet ikke komme i kontakt med hverken evæske eller nikotin. Mange af e-smøgerne på markedet har desuden børnesikring, så de heller ikke ved uheld kan tændes, da det kræver adskillelige tryk at tænde dem.