Morning Train er et webbureau i odense som igennem de sidste 5 år er gennemgået en stor udviklingen i organisationen. På disse 5 år er de gået fra at være 4 til 25 digitale specialister inden for design, programmering og online marketing.

Kundelisten tæller en række større nationale og internationale brands, som underbygger Morning Trains succeshistorie om evnen til at bygge en portfolio op med succesfulde digitale projekter så nye og større virksomheder føler sig sikre ved at entrere med det fynske digitale bureau.

Da Morning Train er vokset betydeligt på medarbejderstaben har de tidligt måtte tage valget om, hvordan de vil løse de kommende rekrutteringsudfordringer, da branchen er kendt for at mangle skarpe IT-profiler. Her valgte bureauet løsningen, at man primært ville satse på at uddanne sine egne talenter i stedet for at satse på blot at kunne ”stjæle” stjernespillerne fra de konkurrerende virksomheder.


Trainee – og Apprentice-forløb

Svaret blev især et fokus på at uddanne unge digitale talenter, som lige mangler det sidste for at blive rigtig selvkørende specialister. To træningsforløb blev søsat, som er ”Trainee-forløbet” på 18 måneder og ”Apprentice-forløbet” på 12 måneder.

Trainee-forløbet henvender sig til de helt ”grønne” autodidakte eller nyuddannede inden for multimediedesign, softwareudvikling og marketing, hvor Apprentice-forløbet henvender sig til samme målgruppe, som dog har noget mere praktisk erfaring.

 

Træningsforløb som udmunder i specialist-job bagefter

Morning Train har været i gang med disse træningsprogrammer i over 2 år, og resultaterne har været slående. Først og fremmest er der blevet taget en række nyuddannede i arbejde, som statistisk set er en gruppe med yderst høj arbejdsløshed i de første år efter endt uddannelse.

Hele 7 medarbejdere er over de sidste 2 år blevet kørt igennem disse uddannelsesforløb, hvor samtlige er blevet tilbudt en regulær fuldtidsansættelse som junior specialist efterfølgende – hvor 6 / 7 har sagt ja til at fortsætte i Morning Train.

 

Er traineeuddannelser oplagte for alle virksomheder og nyuddannede?

Selvom gevinsten for alle parter er til at få øje på, så er der flere årsager til, at alle virksomheder ikke bare laver lignende ordninger og også årsager til, hvorfor ikke alle nyuddannede vil i et trainee-program.

For virksomhedens perspektiv så kan det være omkostningstungt at få defineret og skabt rammerne for et trainee-forløb – især hvis der ikke er plan om at ansætte lignende typer profiler i de efterfølgende år. Morning Train valgte at lave disse programmer, fordi de vidste, at skulle bruge lignende profiler inden design, programmering og online marketing i de efterfølgende år, hvorfor at de forskellige trainee-forløb kunne bruges gentagne gange. Der skal være et element at ”stordriftsfordel” på længere sigt før, at det ikke bliver en for stor investering for den enkelte virksomhed at lave disse programmer.

For den nyuddannede er det heller ikke nødvendigvis en ”no-brainer” at tage et traineeforløb efter endt formel uddannelse for at komme på plads i de eftertragtede regulære fuldtidsstillinger. Det kan føles som et skridt tilbage, at man evt. efter en bachelor eller endda en kandidat stadig ikke er kompetencemæssigt klar til at indgå i sin drømmestilling på regulære fuldtidsvilkår. Det er desværre tilfældet, at der inden for visse uddannelsesområder er kommet for stort et ”gap” mellem hvad der undervises i på fx universitetet eller erhvervsakademiet kontra det arbejdsmarkeds forventninger til de nødvendige praktiske kompetencer – hvorfor der kan være brug for denne bro mellem uddannelserne og drømmestillingen.