Alderdom er en livsfaktor, som ingen af os kan undgå og sygdom og ulykke kan ramme med ubarmhjertig tilfældighed. Vi kan dyrke den rette motion, vi kan spise sundt og alligevel er der ingen garantier for, hvordan fremtiden ser ud.

Men én ting kan du være herre over – nemlig hvem der skal tage sig af dig og dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Dette bestemmer du i en fremtidsfuldmagt, der på den måde skaber tryghed for både dig og for dine pårørende.

 

En fremtidsfuldmagt er det samme som en forsikring

På samme måde som når du opretter en hvilken som helst anden forsikring, er forhåbningen, at den aldrig skal indløses. Det er trods alt de færreste der opretter en ansvarsforsikring med henblik på at køre galt i sin bil for eksempel. Men vi tegner alligevel disse forsikringer netop fordi vi er klar over, at ting sker – sådan er livet – selvom vi prøver at undgå.

Det er stort set samme princip med fremtidsfuldmagten. Den vil først træde i kraft, når og hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage dine egne interesser. Ligesom at din brandforsikring kun træder i kraft, hvis der skulle opstå brand i din bolig. Du afgiver altså ikke kontrollen over dit eget liv – tværtimod.

Processen for hvordan en fremtidsfuldmagt aktiveres er lavet i både fuldmagtsgivers interesser. De pårørende skal for eksempel først og fremmest melde til Statsforvaltningen, at de nu vurderer, at fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Det er dog ikke nok til at få fremtidsfuldmagten til at træde i kraft. Statsforvaltningen træffer suverænt beslutningen, som primært baseres på en lægefaglig erklæring vedrørende fuldmagtsgivers helbred.

 

Sådan gør du

Når du skal oprette en fremtidsfuldmagt, kan du gøre det online på 10 minutter. Du udfylder blot en formular på hjemmesiden, hvori du bliver stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er de samme som en advokat ville stille i samme sted. Du skal blandt andet give en række oplysninger, så både du som fuldmagtsgiver og den eller dem der skal modtage fuldmagten, kan identificeres uden misforståelser.

Du skal i fremtidsfuldmagten afgrænse de beføjelser, du giver til modtagerne, i tilfælde af, at du ikke længere selv kan varetage egne interesser. På den måde hersker der heller ingen tvivl om hvad modtagerne har ret til at og hvad de ikke har ret til. Det drejer sig blandt andet om retten til at give gaver på dine vegne, om de skal føre regnskab og om de skal modtage et honorar i forbindelse med de udgifter, de måtte have som modtagere af fuldmagten.

Lav en fremtidsfuldmagt hos Legal Desk her.