Hvad er pension?

Pension er en ydelse, du modtager løbende efter, du har forladt arbejdsmarkedet. Pensionssystemet i Danmark er bygget op, så du modtager din pension fra flere forskellige kilder. Normalvis får du folkepension til den tid, hvor du rammer en lovmæssig folkepensionsalder. Er du lønmodtager, vil din arbejdsgiver som regel også sørge for en pensionsordning, hvor dele af din løn bliver indbetalt til. Desuden kan du også selv oprette en individuel pensionsordning, som du selv betaler ind til.

Dette betyder, at det danske pensionssystem er opdelt i tre forskellige typer:

  • De lovbaserede: Dette er de pensioner, som det offentlige sørger for. Det kan for eksempel være en folkepension eller førtidspension. Desuden er der også ATP Livslang Pension, som de fleste mennesker er en del af gennem det offentlige.
  • Arbejdsmarkedspensioner: Dette omfatter de pensioner, som din arbejdsgiver står for og opretter som led i din ansættelse. Her vil der blive trukket procenter af din løn, som bliver sat over på en pensionsordning.
  • Individuelle pensionsordninger: Disse omfatter de pensionsordninger, du selv har oprettet gennem et pengeinstitut eller pensionsselskab. Her bestemmer du selv, hvor meget der skal indsættes, som går til din pension.

Alle disse pensionsordninger er en tryghed, som sikrer dig selv og din familie en god levestandard, selv når du ikke længere er på arbejdsmarkedet. Dette gælder både, hvis du rammer pension på grund af alder, sygdom eller død. Pension kan derfor også ses som en forsikring.

Det er en god idé at tage stilling til pension tidligt, da det giver dig flere muligheder, Du kan tilpasse din pension, så den passer til de forventninger du har til et liv på pension. Sørger du for en pensionsordning tidligt i livet, har den rigeligt med tid til at blive stor, så du har et godt økonomisk grundlag, når du en dag forlader arbejdsmarkedet.

Desuden er det vigtigt, at du løbende er opmærksom på om, din pension passer til din givne situation. Der sker ofte ændringer i livet, som kan være med til at skabe ændringer i dine pensionsbehov. Det kan for eksempel være, at du bliver gift eller får børn. Det kan have en stor betydning for, hvor meget eller lidt, der skal indbetales til din pension.

Læs alt om regler for pension online

Hvis du har nogle spørgsmål og tvivl i forhold til din pensionsordning, kan du altid finde viden heromkring online. Der er et hav af informationskilder, som kan hjælpe dig med at besvare alle dine spørgsmål. Det kan være en langt hurtigere og lettere løsning end at skulle ringe rundt til forskellige selskaber, hver gang du har et spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål til din folkepensionsordning, som styres gennem det offentlige, kan du finde information på mange forskellige hjemmesider. Her er der blandt andet offentlige institutioner, som sørger for at holde deres websider opdateret med de nyeste regler og satser inden for folkepension.

Har du spørgsmål til din pensionsordning hos din arbejdsplads, vil du som regel have fået tilsendt information via mail eller lignende. Her har du naturligvis også altid mulighed for at spørge din arbejdsgiver ad, når du er på arbejde eller over mail.

Har du lavet en individuel pensionsordning, kan du finde svar på spørgsmål via pensionsselskabets hjemmeside. Du vil som regel også have en bruger, du kan logge på, hvor du kan se information i forhold til din personlige ordning.

Det er altså altid en god idé at udnytte sig af de digitale muligheder der er, før du bruger tid på at ringe rundt. Er det et meget specifikt spørgsmål omkring din ordning, kan det selvfølgelig være nødvendigt at tale med en. Dog kan du spare meget tid ved at undersøge online inden, da der som regel altid kan findes et svar her.

Se din pension online på pensionsinfo.dk

Hvis du er i tvivl om, hvad din pension egentlig står på og, hvordan du undersøger det, kan du bruge pensionsinfo.dk. Det er en side, du kan finde gennem borger.dk. Her kan du se et samlet overblik over alle dine pensionsordninger. Her har du mulighed for at regne på din pension og lave ændringer, hvis ønsket.

Pensionsinfo har et samarbejde med både det offentlige, pensionsselskaber, livsforsikringer, banker og sparekasser. Stort set alle leverandører har et samarbejde med Pensionsinfo, men der er enkelte selskaber, som ikke er med eller leverer info. Inde på Pensionsinfo kan du se, hvilke selskaber der ikke er en del af det, og hvornår de forventes at blive det. Du skal derfor være opmærksom på om du har eller har haft et selskab, som ikke på nuværende tidspunkt er en del af Pensionsinfo.

Når du skal logge ind på Pensionsinfo, skal det gøres med NemID. Dine pensionsoplysninger hentes automatisk på siden, når du er logget på. Her kan du blandt andet se en udregning over, hvor meget du vil få udbetalt, når du går på pension. Desuden viser de også, hvad der kan forventes, hvis du skulle miste din arbejdsevne, blive alvorligt syg eller gå bort.

Beregn din pension med en online måler

Hvis du gerne vil se, hvor meget din pension kan ende på alt efter forskellige forhold, kan du bruge en online beregner. Der findes forskellige udgaver af dette, og du kan blandt andet finde en på borger.dk.

For at måle din fremtidige pension på en beregner, skal du blot indtaste nogle oplysninger i forhold til blandt andet din indkomst. På borger.dk’s beregningsmåler over folkepension, skal du informere omkring disse oplysninger:

  • Personlige oplysninger: Dette gælder blandt andet dit samlivsforhold, pensionstype og fra hvilken dato beregningen gælder.
  • Personlig indkomst: Heriblandt gælder informationer omkring lønindkomst, ATP og udenlandsk pension.
  • Øvrig indkomst: Dette kan indebære oplysninger omkring selvstændig virksomhed, ratepension osv.
  • Kapital indkomst: Dette kan være informationer såsom lejeindtægter, renteindtægter, aktieudbytte med videre.
  • Skattekort oplysninger: Her skal du blot anvende, hvilke skattekort oplysninger, der skal bruges til den vejledende beregning.

Denne beregner gælder offentlige pensionsordninger, og du kan derfor ikke beregne for en arbejdsmæssig pensionsordning eller en individuel pensionsordning. Hvis du ønsker dette, kan du altid finde andre målere online, som kan give dig et overblik over den type af pensionsordning, du søger viden omkring. Desuden kan Pensionsinfo også give dig et overblik over din fremtidige udbetalinger til pension ud fra din nuværende situation.

Pension og skat

Når det kommer til pension og skat, er der forskel på, hvor meget der skal beskattes af det udbetalte beløb. Det afhænger af hvilken type pensionsordning, der bliver udbetalt fra. Her kan du finde et overblik over satserne for forskellige pensionstyper online på de fleste pensionsselskabers hjemmesider og lignende.

Som regel vil dine fradrag og den rette mængde skat, dog blive trukket og beregnet helt automatisk. Her bliver der taget udgangspunkt i din årsopgørelse, så hvis der sker ændringer i din situation, er det en god idé at rette din forskudsopgørelse. På den måde er du sikker på, at det er de korrekte oplysninger, der er angivet. Udbetaling Danmark bruger nemlig disse oplysninger til at beregne din pension

Når du holder op med at arbejde, bør du gå ind og rette din forskudsopgørelse, så den stemmer overens med din nye situation. Dette skal gøres digitalt over TastSelv. Når du er logget ind med NemID, skal du vælge feltet ”På Pension/efterløn” under ”Ofte tilføjede felter”. Her kan du oplyse, hvor meget du regner med at få udbetalt i løbet af det givne år. Du skal også rette din ”Forventede lønindkomst”. Der skal først laves ændringer i din forskudsopgørelse den dag, du rent faktisk går på pension.

Hvis du skal modtage pension fra flere forskellige steder, er det vigtigt, at du kun kører én af dem på dit hovedkort. Ellers kan du ende med at stå i en situation, hvor du skylder penge til skat, fordi flere selskaber har kørt på dit hovedkort. Du skal selv oplyse dine udbetalere omkring, hvilke kort de skal køre på.

Sammenlign forskellige pensionsselskaber

Hvis du gerne vil oprette en individuel pension gennem et pensionsselskab, er det en god idé at skabe dig et overblik over de forskellige løsninger, der findes. Her kan du finde hjemmesider til de fleste selskaber online, hvor du kan læse om hver af deres løsninger i forhold til pensionsordninger. De har alle en række information om deres egne pensionsordninger og, hvad de kan tilbyde dig i den forbindelse.

Hvis du har brug for et mere personligt tilbud fra dem, er der ofte mulighed for at få tilsendt et forslag til en personlig ordning for din situation over mail eller telefon. Nogle tilbyder også at tale med dig i person, så du kan få en klar gennemgang af, hvad du kan få ud af deres pensionsordning.

Det er en god idé at se lidt forskellige selskaber igennem, hvis du vil være sikker på at finde den bedste løsning til dig. Du gør derfor klogt i at tjekke forskellige hjemmesider, så du kan få et overblik over de forskellige selskaber. På den måde kan du indskrænke dine muligheder og tale nærmere med dem, du finder mest interessante.