I en verden hvor teknologi, robotter og algoritmer er i rivende udvikling, er anvendelsen af kunstig intelligens, eller artificial intelligence (AI), mere udbredt end nogensinde før. Potentialet for kunstig intelligens er enormt og erstatter i stigende grad funktioner, processer og arbejdsopgaver, som på nuværende tidspunkt eller tidligere har måtte udføres af mennesker og menneskelig intelligens – ikke teknologi. AI bibringer således muligheder for en nemmere hverdag på flere områder og særligt for mere effektive arbejdsgange i en lang række brancher. 

Dette indlæg fokuserer på 4 trends inden for kunstig intelligens, som man bør holde øje med. 

  1. Cybersikkerhed
  2. Kreative initiativer 
  3. På arbejdspladsen
  4. Bilindustrien

Nedenfor følger en uddybning af hver af disse trends, deres anvendelse og potentiale inden for respektive fokusområder.  

1. Cybersikkerhed

I en tid, hvor cybersikkerhed er mere relevant end nogensinde før, grundet vores forbrug af teknologi, får AI en vigtig rolle. Cybertrusler er en uforudsigelig og ubekvem størrelse, der kan være svær at gøre noget ved, før skaden er sket. I denne forbindelse kan algoritmer være med til at beskytte os fra cyberangreb, og her udgør AI et kæmpe potentiale. 

AI kan hjælpe til at automatisere identifikation af trusler og følge cyberkriminelle tæt samt respondere mere effektivt end softwaredrevne eller manuelle teknikker. Ved at analysere og genkende mønstre på kriminelle intentioner, kan algoritmer være med til at afhjælpe, at et cyberangreb kan finde sted. 

AI kan bruges til at genkende trusler som konventionelle softwaresystemer ikke kan, grundet det store antal af malware, som betegner computerprogrammer, der gør skade på computere. Algoritmer kan identificere og genkende tegn på disse programmer, før skaden er sket, og angrebet rammer systemet. 

Ved hjælp af kunstig intelligens, kan cybersecurity systemer bringe den seneste nye viden omkring globale såvel som industri-specifikke trusler og derigennem hjælpe til at træffe beslutninger på baggrund af, hvad der er mest sandsynligt, der kan blive brugt som angreb mod systemer. 

AI kan ligeledes bruges til at skelne mellem gode bots, såsom søgemaskine crawlers, dårlige bots og datasvindel. 

2. Kreative initiativer 

Der er en voksende trend inden for AI brugt til kreative opgaver, såsom at generere content i form af overskrifter til artikler, nyheder mm. Kunstig intelligens anvendes ligeledes inden for lyd, billed- og videoanalyse, spil, filmmanuskripter, analyser på sociale medier og meget mere. Et eksempel på, at AI er blevet anvendt inden for lyd i mange år, er med autotune, som typisk musikere kan bruge til at rette på indspillede vokaler. 

Kunstig intelligens kan i særdeleshed bruges til at spare tid og penge ved at bruge information smartere og samle samt kategorisere informationen med henblik på at identificere mønstre og tendenser. AI kan således ikke nødvendigvis erstatte menneskelig intelligens i forhold til f.eks. at skabe et nyt produkt, men det kan i høj grad være et supplement. 

Algoritmer er særligt effektive til at spore menneskers digitale adfærd på sociale medier, hvilket kan bruges af virksomheder til at skræddersy deres markedsføring og ramme deres målgruppe ved at skabe kreativt content. 

3. På arbejdspladsen

Der har længe været spekulationer om, hvornår maskiner og robotter overtager menneskers job og gør deres rolle overflødig. Dog er vi i stigende grad begyndt at finde os selv arbejde med eller ved siden af maskiner, som forbedrer vores egne evner og kompetencer. Dette ses f.eks. inden for marketing. Som nævnt før, bruger virksomheder i stigende grad værktøjer og algoritmer til at spore folks adfærd på nettet og hjælpe med at generere content, som kan skabe værdi og ramme potentielle kunder. 

Robotter kan også særligt hjælpe mennesker i virksomhedens hverdag, hvor de med tiden er blevet en fast del af mange virksomheder. De er utroligt anvendelige til at udføre tungt eller gentaget arbejde og udfører arbejdet præcist og hurtigt. Robotter kan derfor vise sig at være en kæmpe fordel for ansatte, særligt i jobfunktioner, hvor nedslidning finder sted, da de i stigende grad kan tage sig af det tunge og fysisk belastende arbejde. 

Med hensyn til produktions- og fremstillingsprocesser, kan robotter i høj grad bruges til at genkende fejl på produkter, hvilket kan være med til at effektivisere og optimere produktionen. Kunstig intelligens bruges hyppigt inden for områderne produktion og supply chain management. Her kan AI hjælpe til dataanalyser og supply chain optimering med henblik på at skabe forudsigelighed. AI bruges også på tværs af forskellige brancher i Danmark til risikostyring, produktudvikling og automatisering.

AI kan også fortælle, hvornår maskiner enten skal til service eller repareres og i store datatunge virksomheder, kan værktøjer bruges til at finde specifik information, som skal bruges til en bestemt opgave. 

4. Bilindustrien

Bilindustrien er et område, hvor der i høj grad også anvendes kunstig intelligens, og hvor der fortsat er spændende potentiale. Snakken går fortsat på, hvornår vi vil få udelukkende 100% selvkørende biler at se på vejene. Mange spår, at det kan revolutionere, hvordan vi kommer til at transportere os rundt fremover. 

Teknologien til selvkørende biler har været længe under udvikling og selvom store virksomheder har fundet løsninger, er det fortsat sjældent at se førerløse biler på vejene. Der er mange forhold der spiller ind, som f.eks. vejrforhold, kørselsmønstre, infrastruktur, osv. som varierer fra by til by, land til land. 

Med det sagt, er der udviklet imponerende teknologier, der gør biler i stand til at navigere i trafikken. Nogle moderne biler er udstyret med sensorer, der udgør bilens sanser og som indsamler data omkring kørselsadfærd og bilens tilstand. En række teknologier gør bilen i stand til at forstå sine omgivelser, hvor radarsystemer kan måle afstand til andre biler og objekter mens kamerateknologier understøtter disse radarer og hjælper med at skelne mellem forskellige objekter såsom cykler og skilte.

Kunstig intelligens i bilindustrien bruges allerede i høj grad i dag og har fortsat et stort potentiale. Ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning (ML) kan biler håndtere informationer fra trafikken og handle derudfra. Sammen med bilens sensorer, kan bilens computer og AI teknologien agere på andre bilers adfærd. I tilfælde af f.eks. vejarbejde, kan bilen ved brug af kunstig intelligens og sensorer registrere, at andre biler sænker hastigheden, hvorfor den pågældende bil vil gøre ligeså. 

Anvendelsen af kunstig intelligens er således i konstant udvikling og har fortsat et enormt potentiale for fremtiden. Tiden må vise, hvad det ikke kan blive til, men en ting er helt sikker. Der er en spændende fremtid i vente.

Ønsker du mere viden, om hvad der sker på IT-Borger nu og her, kan du tilgå vores forside her.