Big data er efterhånden blevet et uundgåeligt begreb i den digitale tidsalder. 

Alligevel er det de færreste af os som egentlig ved hvad det dækker over? Og hvordan big data i det hele taget bliver brugt? 

Derfor kommer vi her med en forklaring på netop disse spørgsmål, så du som forbruger kan blive klogere på det populære fænomen og dine rettigheder forbundet med emnet. 

Hvad er de mulige farer ved big data? 

I takt med mængden af data og cyberkriminalitet vokser gør også nødvendigheden for gennemsigtighed og dataegulationer. Vi har i senere år set initiativer der bestræber sig på at skabe digital tillid, herunder implementeringen af GDPR samt det globale LEI-system. Men ikke desto mindre, er der stadig risiko forbundet med big data. 

Hvad er big data?

Big data er først og fremmest en samling af store datasæt, oftest genereret gennem forskellige kilder. Som forbruger efterlader vi konstant digitale dataspor. Disse dataspor kan blive brugt til en række værdifulde formål bl.a. at målrette markedsføring og forudsige købsadfærd.

Når man snakker om big data vil man ofte støde på de 4 V’er. Disse hjælper med at konkretisere begrebet og dets kendetegn. 

 • Volume: referer til de enorme datamængder som big data indkapsler 
 • Velocity: dækker over den hastighed hvorved vi både genererer samt modtager og transmitterer data
 • Variety: forklarer hvordan kilderne bag big data kan variere og kan være både strukturerede og ustrukturerede
 • Veracity: henviser til at kvalitet og troværdighed af de enorme datamængder kan være svingende

Big data og lovgivning 

Ser man på big data fra et juridisk perspektiv er det ikke udelukkende et databeskyttelsesretligt begreb. 

Big data både kan nemlig omfatte både anonymt og identificerbare oplysninger. Hvis dataen indeholder personoplysninger vil det høre ind under databeskyttelsesreglerne, hvorimod anonymiserede data ikke er underlagt disse regler. Dette skyldes at det i sådanne tilfælde ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. 

I tilfælde af data der indeholder personoplysninger er følgende forbruger rettigheder gældende.

 • Ret til indsigt 
 • Ret til berigtigelse 
 • Ret til sletning 
 • Ret til begrænsning af behandling 
 • Ret til dataportabilitet 
 • Ret til indsigelse 
 • Ret til ikke at være genstand for automatisk afgørelse  

For en uddybende forklaring af ovenstående rettigheder klik her

Hvordan bliver big data brugt i praksis? 

Big data bliver brugt til flere forskellige formål, og i flere forskellige brancher. Nedenstående viser eksempler herpå. 

Markedsføring: her fungerer big data som et værktøj til at spotte nye salgsmuligheder og personliggøre kundeoplevelser. Dette er f.eks hvad der sker når vi får anbefalet film og serier på Netflix. 

Sundhedssektoren: big data bliver brugt som led i udredning og opsporing af sygdomme, samt udarbejdelsen af patientjournaler. 

Trafik: GPS-data kan bidrage til at forbedre den kollektive trafik og trafiksikkerhed,  bl.a. gennem reducering af kødannelse og CO2-udledning. 

Vejret: vejrudsigter er ikke noget nyt, men big data bringer værdifulde insights i forbindelse med global opvarmning og at forstå mønstrene for naturkatastrofer. 

Datalæk er fortsat en fare forbundet med behandling af big data. Årsagerne til datalæk kan ske som følge af hacking, eller ved noget så simpelt som menneskelige fejl. Derfor er det utroligt vigtigt, at virksomheder bestræber sig på at opretholde et højt sikkerhedsniveau for den data de råder over. 

Uetisk databrug er ligeledes en voksende bekymring. Et velkendt eksempel er det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor data mere eller mindre blev brugt til at manipulere potentielle vælgere. Denne begivenhed har i høj grad præget den politiske arena, og måden hvorpå der spredes information til og om forbrugere. 

Overordnet set er dilemmaet med big data at det både kan blive brugt på godt og ondt. Derfor er det endnu vigtigere end før, at virksomheder opretholder og promoverer integritet og tillid når det kommer til behandling af data. Herunder at informere forbrugere om deres rettigheder. På den måde kan der skabes gode vilkår for brugen af big data og det store potentiale der følger med.